Sakslisten for Norecopas årsmøte i 2022

Norecopas årsmøte var også i 2022 arrangert som et nettbasert møte, den 1. juni. Sakslisten var som følger:

 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av ordstyrer og sekretær for møtet
 4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
 5. Regnskap for 2021 med revisors rapport
 6. Styrets årsberetning for 2021
 7. Norecopas handlingsplan for 2021-2025 og budsjett for 2022.
  Diskusjon om oppnådde resultater og utviklingen på området med hensyn til de 3 R'ene.
  Medlemskontingent for institusjoner/avdelinger (fullt medlemskap) og for individer (assosiert medlemskap). Styret foreslo å beholde medlemskontingent for institusjoner/avdelinger på kr. 2.000 og medlemskontingenten for individer på kr. 200.
 8. Valg av nye styremedlemmer og styreleder
 9. Orientering om valgkomitéens medlemmer
 10. Orientering om 3R-priskomitéens medlemmer
 11. Fullmakt til styret for kommende periode
 12. Eventuelle innkomne forslag

Rett etter årsmøtet ble Norecopas 3R-pris for 2022 delt ut, og prisvinneren presenterte sitt arbeid.

This page was updated on 22 April 2024

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa