Please refresh your browser if the newsfeed does not appear immediately.

Newsfeed

Hva vi vet og ikke vet om smoltkvalitet

Smoltproduksjon er fortsatt gjenstand for mye eksperimentering, men det er mye å hente på å sette seg inn i hva vi faktisk vet på dette ...

... i hva vi faktisk vet på dette området. Veterinærinstituttets fiskehelserapport setter viktig fokus på utfordringene havbruksnæringen sliter ...

Tallene spriker for bruk av antibiotika i norsk akvakultur

Bruk av medisiner i norsk lakseoppdrett er omtalt i flere rapporter fra forskjellige institusjoner. Og tallene spriker -- uten at det ...

I fiskehelserapporten som Veterinærinstituttet publiserte 8. mars i år, oppgis bruken av antibiotika i 2021 til 949 kilo og bruken i 2022 ...

Kommentar:Fiskehelse i «Red Light District»

Norsk Fiskeoppdrett og kyst.no redigeres i henhold til Vær-varsom-plakaten og Redaktørplakaten. For flere opplysninger: nored.no og presse.

Annonse Fiskehelserapporten som ble lagt frem denne uken viser at antallet fisk som dør før de når slakteriet igjen var rekordhøyt. 57 ...

Belønn de beste oppdretterne!

Vil årets fordømmelse av dødelighetstallene gå inn i rekken av høylytte, men uforpliktende, klagerop? Eller skal det faktisk tas et tak for ...

Lybæk. Innlegget er en kommentar til Sjømat Norges innspill i forbindelse med fiskehelserapporten. «Alle mann til pumpene» er det nye « ...

Slett ingen gladlaks

Hver sjette fisk i norske merder dør av sykdom. Bransjen må ta tak i problemet umiddelbart, skriver Dagsavisen på lederplass. (Foto: Terje ...

... til stress, trengsel og behandling av lakselus, skrev Veterinærinstituttet i sin årlige fiskehelserapport i forrige uke. 16,1 prosent av all ...

Situasjonen er ute av kontroll

... – Oppdrettsnæringens livsstilsykdommer er en alvorlig fare for villaks og sjøørret, advarer Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

... og sjøørret, advarer Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Fiskehelserapporten for 2022 viser nok en gang at det er store utfordringer med ...

Dyster rekord: - Mye frustrasjon

Behandling mot lakselus får deler av skylda for rekordhøy dødelighet blant oppdrettslaks. - Det er mye frustrasjon, sier Sjømat Norge om ...

... preges av sykdom og en for tidlig død. Onsdag kunne Veterinærinstituttet presentere Fiskehelserapporten 2022 i Bergen. Her kom det fram at ...

Sjømat Norge om fiskehelse: – Alle mann til pumpene

... – Dette er en utvikling vi absolutt ikke ønsker oss, sier Karoline Skaar Amthor om helse- og velferdssituasjonen for oppdrettslaksen.

Onsdag publiserte Veterinærinstituttet sin årlige fiskehelserapport. «Fiskehelserapporten 2022 fra Veterinærinstituttet viser at en rekke ...

Veterinærinstituttet: Stadig mer sykdom blant oppdrettslaks

Fiskehelserapporten 2022 viser at en rekke sykdommer knyttet til intensiv produksjon og håndteringskrevende avlusning preger ...

... Fiskehelserapporten 2022 viser at en rekke sykdommer knyttet til intensiv produksjon og håndteringskrevende avlusning preger ...

Veterinærinstituttet frykter økt bruk av antibiotika

Fiskehelserapporten viser økt forekomst bakterielle sykdommer. Edgar Brun frykter det kan føre til økt bruk av antibiotika om økningen ...

... sykdommer øker så frykter avdelingsdirektør for fiskehelse og fiskevelferd ved Veterinærinstituttet, Edgar Brun, at det vil bli mer bruk av ...

Slår alarm om havbruk: Nesten kvar fjerde fisk døyr i merdane

Norsk oppdrettslaks døyr meir enn nokon gong. Oppdrettssjukdommar kosta for fyrste gong meir enn fôrutgiftene for næringa i fjor.

... ein ny rapport frå Veterinærinstituttet. – Hovudårsaka er veldig intensiv produksjon, konkluderer Veterinærinstituttet. Dødelegheita i ...

Veterinærinstituttet: Stadig meir sjukdom blant oppdrettslaks

Tala kjem frå Fiskehelserapporten 2022 frå Veterinærinstituttet. – Dei helse- og velferdsproblema som aukar no, kan knytast til intensiv ...

Tala kjem frå Fiskehelserapporten 2022 frå Veterinærinstituttet. – Dei helse- og velferdsproblema som aukar no, kan knytast til intensiv ...

Rekordhøyt antall døde fisk i oppdrettsnæringen

Fiskehelserapporten 2022 viser rekordhøy dødelighet i oppdrettsnæringen både blant settefisk, fisk i merd og rensefisk. President Bente ...

... Fiskehelserapporten ble i dag lagt frem av Veterinærinstituttet via live streaming fra Bergen. Den viser en dødelighet på totalt 92,3 ...

Slående rapport: Rekordhøye dødstall

Sår, gjelleproblemer og bakteriesykdommer bidro til økt dødelighet for oppdrettslaks i 2022. - Kan ikke fortsette, sier fiskeriministeren ...

... i lakseoppdrett. Det viser Fiskehelserapporten 2022 som onsdag ble presentert i Bergen. Fiskehelserapporten er Veterinærinstituttets årlige ...

Fiskehelserapporten legges frem

Følg fremleggelsen av årets fiskehelserapport direkte i Intrafish sitt livestudio.

... mars. Det er Veterinærinstituttet som står bak rapporten. Klokken 12.45 blir rapporten overrekt fra Veterinærinstituttet til Mattilsynet.

Dødelighet – på ramme alvor!

Hva er det vi gjør feil, og hva er det som er feil når dødelighetstallene ikke rikker seg nedover?

... », og det blir høyst sannsynlig debatt når Veterinærinstituttet legger fram Fiskehelserapporten for 2022 i mars. Debatt bidrar til å belyse ...

Frisk fisk 2023

... 8 - 9 mars 2023, Sted: Digitalt ...

... Veterinærinstituttet, NCE Seafood Innovation Cluster og Tekna Havbruk og fiskehelse inviterer til digital lansering av Fiskehelserapporten ...

Trekker frem fire sykdommer å være obs på i 2023

Veterinærinstituttet håper på fortsatt nedgang i ILA i 2023, men trekker også frem andre sykdomsutfordringer som oppdrettsnæringa bør være ...

Hvert år legger Ingunn Sommerset frem den årlige fiskehelserapporten som Veterinærinstituttet står bak. Der tar de et dypdykk i statikk for ...

Oppdrettsnæringen behandler kysten vår som et toalett

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

... rundt 60 tonn mikroplast i sjøen hvert år. I den siste Fiskehelserapporten 2021 fra Veterinærinstituttet, offentliggjort i mars i år, slo ...

Andfjord Salmon: - Vi håndterer skottelusen godt

Andfjord Salmon fikk i august inn skottelus på fisken og måtte behandle med Slice. Skottelus og lakselus er to helt forskjellige arter å ...

... smoltutsett, sa han videre, og påpekte at Veterinærinstituttet i sin siste Fiskehelserapport har oppgitt at for havbasert lakseoppdrett i ...

Årets viktigste spørreundersøkelse om fiskens helse er i gang

Svarene i spørreundersøkelsen og en rekke andre datakilder gir grunnlaget for den nasjonale oversikten over helsesituasjonen til ...

... de kunne tenke seg å delta. I år, som i fjor, vil Veterinærinstituttet trekke en «vinner» blant dere som svarer på spørreundersøkelsen.

Sjokkfunn hos laks: - Alvorlig smerte

SJOKKFUNN: Ved Lerøy Vests matfiskanlegg ved Rongøy i Øygarden skal flere laks ha opplevd smertefulle lidelser og død. Bildet er et ...

Ikke godt nok Dødeligheten av fisk er også noe fjorårets Fiskehelserapport fra Veterinærinstituttet peker på. Flere laks enn noen gang døde ...

Hver tredje fisk dør i mærene. Det går ikke an.

Når hvert tredje dyr i et dyrehold dør, skal dyreholdet stenges ned. Mattilsynet kan ikke la oppdrettsnæringen ture fram med dårlig ...

... , og lett for Lerøy å følge dem. Ifølge den årlige fiskehelserapporten til Veterinærinstituttet var høy dødelighet i sjø en av de største ...

Du leter kanskje etter...

Hver femte oppdrettslaks som dør, kan knyttes til avlusing.

Avlusing er en stor belastning for fisken. Det har Veterinærinstituttet påpekt gjennom flere år, sier seniorforsker Britt Bang Jensen. – Og ...

Én av fem døde laks kan knyttes til avlusing

Rundt 20 prosent av dødeligheten blant oppdrettslaksen har direkte sammenheng med avlusing. Det kommer fram i foreløpige resultater fra ...

... i foreløpige resultater fra forskningsprosjektet MortMonitor som ledes av Veterinærinstituttet. MortMonitor-prosjektet er finansiert av ...

Antallet PD-tilfeller holder seg på samme nivå

... Veterinærinstituttets halvårsrapport viser at det er registrert 55 tilfeller av pankreassykdom (PD) hos oppdrettslaks hittil i ...

... mot PD. Ved lanseringen av Fiskehelserapporten tidligere i år, viste Britt Bang Jensen (epidemiolog ved Veterinærinstituttet) foreløpige ...

Ingunn Sommerset blir seksjonsleder ved Veterinærinstituttet

Sommereset har vært fiskehelseansvarlig i nær fire år. Hun fortsetter som redaktør for Fiskehelserapporten når hun nå går over i ny ...

... i nær fire år. Hun fortsetter som redaktør for Fiskehelserapporten når hun nå går over i ny stilling ved Veterinærinstituttet.

Ingunn Sommerset blir seksjoneleder

... Etter snart fire år som «fiskehelseansvarlig» ved Veterinærinstituttet går Ingunn Sommerset over i seksjonslederstilling fra 1 ...

... inngår i avdeling for «Fiskehelse og fiskevelferd» på Veterinærinstituttet. Seksjonen har blant annet spesialister innen sykdomsoppklaring, ...

Rådet for dyreetikk mener termisk avlusing er etisk uakseptabelt

Et flertall av rådets medlemmer mener dagens praksis, der millioner av fisk dør, er dyrevelferdsmessig og etisk uakseptabel.

I fjor døde 54 millioner laks i oppdrettsanlegg i havet. Veterinærinstituttet peker i Fiskehelserapporten 2021 på flere årsaker til den høye ...

Slik beregnes prosentvis dødelighet i oppdrett

Under Frisk Fisk-konferansen i Bergen 30. mai har Veterinærinstituttet et eget dialogmøte om beregning og rapportering av dødelighet . ...

Under Frisk Fisk-konferansen i Bergen 30. mai har Veterinærinstituttet et eget dialogmøte om beregning og rapportering av dødelighet .

– Lusebehandlinga er ei stor utfordring for laksen

... 54 millionar laks døydde i merdane i Noreg i 2021. Ei av dei viktigaste årsakene er avlusinga.

Det opplyste avdelingsdirektør Edgar Brun ved Veterinærinstituttet då han presenterte Fiskehelserapporten 2021 på Hardangerfjordseminaret 6.

- Det trengs overskudd for å tilpasse seg livet i merden

Brit Tørud i Veterinærinstituttet mener kravet til effektivitet og rask turnover i settefiskanlegget kanskje er noe som setter laksen på ...

. En påkjenning for fisken Ut fra Fiskehelserapporten til Veterinærinstituttet er finneslitasje og gjellelokkforkortelse de største ...

25 oppdrettsselskap gikk på et dundrende nederlag denne uka

Dommerne har sagt sitt. Når miljøproblemene i en region er for store, må oppdretterne ta ned produksjonen.

... , som Universitetet i Bergen, Sintef Ocean AS, NINA, Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, Norce og Rådgivende Biologer AS. Det ...

– Oppdrettsnæringen er en hellig ku

... – Av all industriproduksjon, er det kun oppdrettsnæringen som tillates å forurense i et slikt omfang, sier prosjektleder villaks i NJFF, ...

... villaks i NJFF, Alv Arne Lyse. I årets fiskehelserapport melder Veterinærinstituttet (VI) om enorme helse- og velferdsutfordringer i norsk ...

Hjertet mitt banker for villaksen, men også for oppdrettslaksen

Jeg mener at vekst i produksjon av oppdrettsfisk produsert på rett måte blir viktig framover. Men ikke for enhver pris.

... har uttalt seg tydelig. Og fordi årets Fiskehelserapport fra Veterinærinstituttet sier at fiskehelsen og fiskevelferden i næringen ikke er ...

- Må sette fisken i førersetet

... Torill Moseng i Veterinærinstituttet mener litt av veksten næringen vil ha, kan komme ved å få ned dødeligheten. – ...

... direktør ved Veterinærinstituttet. Stor respons Til Kyst.no sier Moseng at responsen på Veterinærinstituttets årlige Fiskehelserapport har ...

Arrangerer workshop om gjelleproblemer i settefiskfasen

... Veterinærinstituttet arrangerer gjelleworkshop som går av stabelen 26. april på Radisson Airport Hotel Gardermoen ...

Annonse - Fiskehelserapporten 2021 har på nytt vist at gjelleproblemer ikke bare er en utfordring i sjøen, men også i settefiskfasen. Ved ...

- På høy tid å avskaffe rensefiskbruken

... - Når mange veterinærer reagerer så kraftig på bruken av rensefisk at de mener den bør forbys, sender dette et urovekkende ...

I Veterinærinstituttets fiskehelserapport for 2021 har man sett at det er flere fiskehelsepersonell som tar til orde for at bruken av ...

- På høy tid å avskaffe rensefiskbruken - Kyst.no

... - Når mange veterinærer reagerer så kraftig på bruken av rensefisk at de mener den bør forbys, sender dette et urovekkende signal som bør ...

I Veterinærinstituttets fiskehelserapport for 2021 har man sett at det er flere fiskehelsepersonell som tar til orde for at bruken av ...

Fortsatt høy dødelighet i oppdrettsnæringen

Veterinærinstituttets fiskehelserapport for 2021 viser at det var høyere dødelighet hos laks i oppdrett enn noen gang tidligere. Årsaker ...

... nytt, dette har pågått over lengre tid. Veterinærinstituttet, som står bak Fiskehelserapporten , utrykker bekymring for situasjonen både ...

Frykter avvikling av rensefisk kan få flere uheldige følger

... Bjørøya-sjef Ole Martin Løfsnæs sier næringen står overfor flere utfordringer knyttet til rensefisk, men han tror ikke en ...

... , noe som kom frem i fiskehelserapporten 2021 fra Veterinærinstituttet. I rapporten skrev også Veterinærinstituttet at for rensefisken er ...

Tester ut ny avluser: - Vil forbedre fiskevelferden

... Flatsetsund Engineering mener mekanisk avlusning er veien å gå for behandling av laks. Selskapets daglige leder sier ...

... er en stor belastning, ifølge Veterinærinstituttets fiskehelserapport for 2021. Veterinærinstituttet skriver at sammenlignet med tidligere ...

Flere veterinærer vil ha forbud mot rensefisk

... I Veterinærinstituttets fiskehelserapport for 2021 har man sett at det er flere fiskehelsepersonell som tar til orde for at ...

... Fiskehelserapporten 2021 fra Veterinærinstituttet slo fast at situasjonen for oppdrettsfisken preges av en rekke ulike sykdommer og ...

54 mill. laks døde, økt andel på Helgeland

... 54 millioner oppdrettslaks døde mens den sto i havet i 2021, konstaterer en fersk fiskehelserapport fra Veterinærinstituttet. Bildet er fra ...

... den sto i havet i 2021, konstaterer en fersk fiskehelserapport fra Veterinærinstituttet. Bildet er fra et oppdrettsanlegg i Lødingen rammet ...

Næringa må ta laksedød på alvor

Det er altfor lite oppmerksomhet om velferd for oppdrettsfisk. Mål om stadig vekst og effektivitet kan ikke overkjøre etikken.

... under oppdrett i fjor. Det går fram av «Fiskehelserapporten 2021» fra Veterinærinstituttet, omtalt blant annet i Klassekampen. Dyrevelferd ...

Ny rekord i laksedød

Roper varsko om fiskehelse: NHO tror på samarbeid mellom bedriftene og myndighetene: ...

... sjøfasen i norsk oppdrett i 2021. Det viser «Fiskehelserapporten 2021» gjeven ut av Veterinærinstituttet. Det svarar til 15,5 prosent av all ...

Hardhendt teknologi dreper 15,5 % av oppdrettsfisken

... 54 millioner oppdrettsfisk døde før de skulle slaktes i 2021. Mye av problemet er hardhendt behandling med lakselus.

... , skriver Teknisk Ukeblad. Tallene kommer fra Veterinærinstituttets årlige fiskehelserapport, som fastslår at situasjonen ikke er blitt ...

VI-direktør med gründerfortid: – Oppdrettslaksen har et tøft liv

Denne uken la Veterinærinstituttet frem sin årlige fiskehelserapport. Nå håper Edgar Brun at intensjoner blir til handling, og at fisken ...

Denne uken la Veterinærinstituttet frem sin årlige fiskehelserapport. Nå håper Edgar Brun at intensjoner blir til handling, og at fisken får ...

Det dør 237 fisk i minuttet i norsk fiskeoppdrett

Nylig la Veterinærinstituttet fram den årlige fiskehelserapporten som beskriver tilstanden i norsk fiskeoppdrett. Det er særdeles dyster ...

Nylig la Veterinærinstituttet fram den årlige fiskehelserapporten som beskriver tilstanden i norsk fiskeoppdrett. Det er særdeles dyster ...

– Vellykket avlusing på Indre Bringeneset

... AVLUSING: Mandag var brønnbåten «Ro North» innleid av Salmar Nord for å gjennomføre ikke-medikamentell avlusning av laksen i ei merd ...

Indre Bringeneset i Mefjorden. I sin fiskehelserapport for 2021 beskriver Veterinærinstituttet slik behandling som et stort velferdsproblem ...

Rekordmange oppdrettslaks døydde i sjøfasen i 2021

NPK-NTB: Fiskehelserapporten for 2021 frå Veterinærinstituttet viser at rekordmange laks døydde i sjøfasen i fjor. Tilfelle av sjukdommen ...

NPK-NTB: Fiskehelserapporten for 2021 frå Veterinærinstituttet viser at rekordmange laks døydde i sjøfasen i fjor. Tilfelle av sjukdommen ...

Betydelig nedgang i PD-tilfeller i 2021

... Antallet årlige tilfeller av PD har typisk ligget mellom 135 og 176. I 2021 har det kun vært registrert 101 tilfeller, som er ...

... ), har hatt nedgang i antall PD-tilfeller i forhold til 2020, melder Veterinærinstituttet. Den største nedgangen var i PO4, som gikk fra 57 ...

Etterlyser større åpenhet om dødelighet i merdene

... – I gjennomsnitt dør nesten 150 000 oppdrettsfisk i merdene hver dag. Vi er tjent med å få vite hvilke oppdrettsanlegg der dødeligheten er ...

... også i 2020 altfor høy, skriver instituttet i sin siste fiskehelserapport. Ifølge Veterinærinstituttet døde 52,1 millioner laks og 2,8 ...

– Fokuset på lakselus overskygger andre problemer

Hver dag dør tusenvis av fisk i norske oppdrettsanlegg fordi hjertet deres sprekker. Det er et stort problem for oppdrettsnæringen - og ...

... Veterinærinstituttet nå at fokuset på lakselus er for ensidig. Avdelingsdirektør for fiskehelse og fiskevelferd på Veterinærinstituttet, ...

Styrker Veterinærinstituttet si nasjonale rolle innan fiskehelse

... I framlegget til Statsbudsjett for 2022 styrker Nærings- og fiskeridepartementet den nasjonale rolla til Veterinærinstituttet ...

... Veterinærinstituttet: Det er om lag som i 2021, justert for prisstigning. - Budsjettframlegget gir ei klar retning for Veterinærinstituttet ...

Når hver fisk gjelder: Lerøy Midt prøver ut digital dødfiskteller

Annonse Sikker og effektiv telling av dødfisk er en krevende øvelse. Nå har Lerøy Midt funnet en løsning som både reduserer arbeidstimer ...

... har blitt et stadig større fokusområde. Veterinærinstituttet lanserte under fremleggelse av fiskehelserapporten i 2020 en helt ny app , ...

- Kan gå mot nytt toppår for ILA-utbrudd i nord

I de tre nordligste fylkene er det i år påvist tilfeller av den alvorlige sykdommen ved 17 oppdrettsanlegg, mens det på vestlandet er ...

... også: Mattilsynet satte stab Redaktør av Fiskehelserapporten og fagansvarlig for fiskehelse i Veterinærinstituttet, Ingunn Sommerset. – I ...

Alvorlig fiskesykdom sprer seg: – Noe av det vi frykter mest

For andre år på rad opplever lakseoppdrettere at det er unormalt mye av det svært smittsomme lakseviruset ILA (infeksiøs lakseanemi) i ...

... helt ufarlig for mennesker. Redaktør av Fiskehelserapporten og fagansvarlig for fiskehelse i Veterinærinstituttet, Ingunn Sommerset. Foto: ...

Omsetningsfall på 101,5 millioner kroner for Erviks Laks og Ørret

Styret peker på store biologiske utfordringer som skyld i nedgangen. Til tross for dette gjorde selskapet investeringer i krevende år.

... oppdrett av atlantisk laks og regbueørret i Norge, ifølge Veterinærinstituttet. Amøbegjellesykdom forårsakes av amøben Paramoeba perurans, ...

Medisinsk forskning og kunnskap - nøkkelen til bedre fiskehelse?

Norsk oppdrettsnæring har de beste forutsetninger for å bedre fiskehelse gjennom nye nasjonale samarbeidskonstellasjoner. Kan vi dra nytte ...

... i 2020 sykdommen som den største dødsårsak hos laks (Fiskehelserapporten 2020, Veterinærinstituttet). Omega-3-nivået i fôret er ...

Utforsker fiskens tålegrenser - Kyst.no

Hvordan dokumentere fiskevelferd? Hva tåler fisken? Et stadig mer datadrevet fiskeoppdrett og nye målemetoder gjør at vi trenger kunnskap ...

Venås (SINTEF OCEAN), Siri Gåsnes (Veterinærinstituttet), Kristine Gismervik (Veterinærinstituttet), Merete Bjørgan Schrøder (SINTEF OCEAN).

Forskere trener opp fisk til å spise mer lakselus

Rensefisken berggylt spiste mye mer lus etter treningen.

... ikke», illustrerer en stor velferdsutfordring for rensefisk, fastslår Veterinærinstituttet i fiskehelserapporten for 2020. Over 52 millioner ...

Melde fra om syk eller død villfisk

Husk å melde fra om du observerer syk eller død fisk i elv eller sjø. Veterinærinstituttet og Mattilsynet lanserte i 2020 et nasjonalt ...

... om videre håndtering fra Veterinærinstituttet. Når funnet er registrert, vil innsender få tilbakemelding om dette fra Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttets årsrapport 2020

I et år preget av covid-19, har insituttet allikevel levert et godt faglig innhold og vist god utvikling på alle områder. Evnen til å løse ...

Del III i Årsrapporten og i den årlige Fiskehelserapporten. Forskning 2020 I 2020 var forskere ved Veterinærinstituttet medforfattere på 146 ...

I dette området døydde over kvar fjerde oppdrettsfisk i fjor

... 52 millionar fisk døydde i norske oppdrettsanlegg i fjor. No meiner Mattilsynet og oppdrettarar at dødelegheit skal straffe seg.

... sjette fisk døydde i norske oppdrettsanlegg i fjor, viser fiskehelserapporten frå Veterinærinstituttet. – Det er sløsing av ressursar. Ein ...

  This page was updated on 09 March 2022

  Did you find what you were looking for?

  Yes, I found it! No, I did not!

  Thanks for your feedback! Please note that we cannot respond unless you supply your email address.

  What are you looking for?

  Please give us your feedback so we can improve the information on the page. Thank you in advance for your help. Please add your email address if you would like a reply.

  Please contact us by email if you have any questions.

  Thanks for your feedback! Please note that we cannot respond unless you supply your email address.   

  Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa