Landbruksdepartementet har godkjent flere alternativer til dyrepleierstudiet som krav for godkjenning som kategori B - forsøksdyrtekniker.

Landbruksdepartementet sendte følgende brev til landets forsøksdyrinstitusjoner den 7. juli 1999.  Brevet kan lastes ned her.

KRAV TIL UTDANNING FOR FORSØKSDYRPERSONELL GRUPPE B: FORSØKSDYRTEKNIKERE 

Landbruksdepartementet har tidligere fastsatte at kravet til utdanning for forsøksdyrpersonell gruppe B-forsøksdyrteknikere, skal være gjennomført dyrepleiestudium ved Norges veterinærhøgskole. Departementet var i utgangspunktet oppmerksom på at dyrepleiestudiet var mest rettet mot arbeid med de tradisjonelle forsøksdyrene, og var mindre relevant for personell som skal arbeide med andre arter forsøksdyr som fisk, produksjonsdyr og vilt. I ettertid har det også vist seg at av forskjellige grunner har ikke kandidater som har gjennomført dyrepleiestudiet søkt arbeid i forsøksdyrinstitusjoner i tilstrekkelig grad til å dekke behovet.

Landbruksdepartementet har derfor vurdert utdanningskravet for denne kategori forsøksdyr personell på nytt. Med utgangspunkt i en uttalelse fra en arbeidsgruppe nedsatt av departementet, og etter konsultasjon med ansvarshavende ved noen større forsøksdyravdelinger, fastsetter departementet følgende krav til utdanning for kategori B- personell som et alternativ til dyrepleieutdanningen: 

  • utdanning fra den videregående skole innen spesifiserte studieretninger pluss 
  • teoretisk utdanning i forsøksdyrlære gjennom et 80 timers kurs med avsluttende prøve pluss 
  • minimum 6 måneders praktisk opplæring ved godkjent forsøksdyravdeling


For personell som skal arbeide med fisk og tifotkreps er kravet til studieretning fra den videregående skole; akvakultur VKII.

For personell som skal arbeide med andre dyrearter (tradisjonelle forsøksdyr, produksjonsdyr og viltlevende dyr), er kravet: allsidig landbruk VKII, økologisk landbruk VKII, allsidig landbruk VKI og VKII (komprimert kurs).

For personell som skal arbeide med tradisjonelle forsøksdyr, godkjennes i tillegg studieretning helse og sosialfag, og allmennfaglig studieretning, VKII med biologi innenfor naturfag.

Som en naturlig konsekvens vil utdanninger som bygger på disse kursene fra den videregående skole, godkjennes.

I den teoretiske utdanningen i forsøksdyrlære legges til grunn det 80 timers kurset som er utarbeidet for kategori C-personell, med spesiell vinkling mot de dyrearter kandidatene senere skal arbeide med. Kurset skal avsluttes med en prøve.

Praksisperioden på 6 måneder skal foregå ved godkjente forsøksdyrinstitusjoner og skal inkludere de teknikker som er aktuelle innenfor de respektive dyreartsgrupper.

De større forsøksdyrinstitusjonene i regionene vil måtte samarbeide om å forestå utdanningen, og kurs må arrangeres etter behov.

Det er opp til den ansvarshavende å påse at alle som skal arbeide med forsøksdyr, har den utdanning og kompetanse som kreves.

Veterinærstudenter godkjent som kategori B - Forsøksdyrteknikere

 

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa