I brev av 27. oktober 1998 kom Landbruksdepartementet med utdanningskravene til utenlandske gjesteforskere som skal arbeide med forsøksdyr i Norge.

Brevets innhold er tatt med her i sin helhet (og kan lastes ned her):

Til landets forsøksdyrinstitusjoner

KRAV TIL KUNNSKAP I FORSØKSDYRLÆRE FOR UTENLANDSKE FORSKERE SOM SKAL ARBEIDE MED FORSØKSDYR I NORGE

Forskrift om forsøk med dyr av 15.01.1996, stiller krav om utdanning for alle personer som skal arbeide med forsøksdyr i Norge. Opplegget for denne utdanningen skal være godkjent av Landbruksdepartementet, og departementet har godkjent opplegg for slik utdanning for de fleste kategorier personell som skal arbeide med forsøksdyr og utføre dyreforsøk her i landet.

En kategori personell hvor det hittil ikke har vært satt spesifikke krav til utdanningen er utenlandske gjesteforskere. Dette er personer som i kortere eller lengre tid skal oppholde seg i Norge og som i denne tiden ønsker å drive forsøk med dyr. Dette vil ofte være enkeltpersoner eller et lite antall personer som i varierende grad skal arbeide med forsøksdyr. Mange av dem behersker ikke norsk språk. Kompetansen vil måtte vurderes av ansvarshavende i det enkelte tilfelle i forhold til de krav som stilles til norske forskere, og etter fastsatte kriterier.

Med utgangspunkt i forslag fra en ekspertgruppe oppnevnt av Landbruksdepartementet, har departementet fastsatt følgende utdanningskrav for de forskjellige kategorier av utenlandske gjesteforskere som gruppen har definert: 

1.  Forskere med relevant utdanning fra utlandet

Dette er personer som har en teoretisk og praktisk utdanning av større eller minst like stort omfang som det som hos oss kreves av forskere - kategori C personell - et 80 timers teoretisk/praktisk kurs. Når slik utdanning er dokumentert og den omfatter den aktuelle dyregruppen som forskeren skal arbeide med, skal utdanningen godkjennes. 

2.  Forskere som skal oppholde seg i Norge over lengere tid

Forskere som skal oppholde seg i Norge over lengere tid, som ønsker å drive forsøk med dyr, og som ikke har dokumentert erfaring med og utdanning i bruk av forsøksdyr, skal gjennomgå en utdanning av samme omfang som den som kreves for norske forskere - kategori C personell, et 80 timers kurs. Det er i dag få tilbud om slik utdanning på engelsk i vårt land. Dersom behovet er tilstrekkelig stort for et engelskspråklig kurstilbud i Norge, må de aktuelle forskningsinstitusjonene ta et kollektivt ansvar for at et slikt tilbud etableres.

3.  Forskere/stipendiater med kortvarig opphold i landet - inntil 1/2 år

Disse personene må gjennomgå en tilsvarende utdanning på engelsk som den som er vedtatt for norske hovedfagsstudenter og stipendiater med kortvarige stipend (jfr. departementets brev av 26.05.97), med den samme begrensede godkjenning. En person med fullverdig kompetanse innenfor kategori B eller høyere må alltid være tilstede mens forskere med avkortet utdanning arbeider med forsøksdyr.

I den forbindelse vil departementet presisere:
Skulle hovedfagsstudenten/stipendiaten ønske å arbeide med forsøksdyr over lenger tid - flere semester-, skal full kompetanse (gjennomført 80 timers kurs) kreves. Full kompetanse kreves dersom de 80 timene som full utdanning innebærer, utgjør mindre enn 25% av den tid som hovedfagsstudenten/stipendiaten skal bruke til dyreforsøk og arbeid med forsøksdyr.

 

4.  Forskere med et kortere opphold i landet enn angitt i punkt 3

Dette vil være personer som bare deltar i enkelt forsøk eller i en kort forsøksserie. Disse personene kan bare delta i dyreforsøk under fullt ansvar og tilstedeværelse av en person med godkjenning som kategori C personell (ansvarshavende eller forsker).

Det er utarbeidet en kort engelskspåklig informasjon om norsk lov- og regelverk* når det gjelder bruk av dyr i forskning, saksgangen for godkjenning av dyreforsøk og andre relevante nasjonale forhold. Denne informasjonen kan rekvireres fra Forsøksdyravdelingen, Norges veterinærhøgskole. Ansvarshavende plikter å forsikre seg om at vedkommende forsker har satt seg inn i dette stoffet før forsøket starter.

Det er den ansvarshavende ved institusjonen som har ansvar for å påse at alle som skal arbeide med forsøksdyr, har den utdanning og kompetanse som kreves. Dette gjelder utenlandske gjesteforskere så vel som norske forskere og teknikere.

*Denne informasjonen en nå sterkt foreldet, men kan leses her.

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa