Den 1. februar 2000 i brev til landets forsøksdyrinstitusjoner ble veterinærstudenter som har gjennomført de første tre semestrene av veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole, godkjent som kategori B-forsøksdyrteknikere.  Brevets innhold gjengis her:

Fra forsøksdyravdelingen ved Norges veterinærhøgskole har Landbruksdepartementet fått forespørsel om mulig godkjenning av veterinærstudenter som har gjennomført en viss del av studiet, som forsøksdyrpersonell kategori B-forsøksdyrteknikere.  I henvendelsen fra høgskolen blir det pekt på at veterinærstudentene etter gjennomført 3 terminer eller 1,5 år av studiet er i besittelse av de kunnskaper og ferdigheter som trengs for å kunne arbeide i en forsøksdyravdeling og med forsøksdyrene på nivå med forsøksdyrteknikere. Det påpekes at det er viktig at veterinærstudentene kan gis denne kompetansen. Studentene vil dermed kunne brukes som helge- og ferieavløsere ved høgskolens forsøksdyravdeling og ved eventuelle andre avdelinger. Dette antas å styrke motivasjonen og dermed rekrutteringen til fagområdet.

Lanbruksdepartementet ser det som viktig å fremme kompetansen og interessen hos veterinærstudentene for fagområdet, for å sikre rekrutteringen til faget. Etter en helhetsvurdering finner Landbruksdepartementet å kunne fatte følgende vedtak:

Veterinærstudenter som, på tilfredsstillende måte, har gjennomført 3 terminer eller 1,5 år av studiet, godkjennes som forsøksdyrpersonell kategori B-forsøksdyrteknikere.

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa