UTDANNING AV HOVEDFAGSSTUDENTER OG STIPENDIATER MED KORTVARIGE STIPEND

Innledning

I brev av 26. mai 1997 har Landbruksdepartementet kommet med spesielle vilkår for hovedfagsstudenter og stipendiater med kortvarige stipend, hvor det kan virke urimelig å stille de samme utdanningskravene.

Brevets innhold er tatt med her i sin helhet:

Landbruksdepartementet har forståelse for at det finnes personer som i sin utdanning og i annen forbindelse med et konkret forskningsprosjekt, for en kort tid har behov for å arbeide med forsøksdyr. Det kan i disse tilfellene virke urimelig å stille de samme utdanningskrav til disse som til personell i kategori C.  Departementet er imidlertid av den oppfatning at alle som kommer i befatning med forsøksdyr skal ha et visst minimum av kunnskap om disse dyrene.

Departementet foreslår etterfølgende utdanningsopplegg som det minimum som skal kreves av denne type personell.

Teoretisk utdanning:

Forskeren/hovefagsstudenten skal gjennomgå en teoretisk utdanning hvor følgende momenter inngår (omfang 7-8 timer):

 • Lovgivning og saksgangen i dyreforsøk, ansvarshavendes rolle og plikter
 • Planlegging av dyreforsøk, statistikk
 • Prinsippene ved anestesi, analgesi, avliving og avhending av forsøksdyr
 • Miljøfaktorers innflytelse på dyreforsøk, inklusiv helsekontroll
 • Allergi og annen helsefare
 • Analyse av vitenskapelige artikler
 • Kommunikasjon utad, dyrevernorganisasjoner i Norge
 • Gjennomgang av litteratur om dyreforsøk

Praktisk opplæring som normalt vil bestå av: 

 • Håndtering og immobilisering av dyrearten(e) som skal benyttes
 • Sedasjon, anestesi, avliving (inklusiv prosedyrer som dekker en nødssituasjon)
 • Inngrep knyttet til forsøket (f.eks. blodprøvetaking, kirurgiske teknikker)

Det kreves tilstedeværelse på all undervisning, både den teoretiske og den praktiske. Den praktiske opplæringen skjer under vegledning av ansvarshavende eller annen kompetent person. Ansvarshavende er ansvarlig for at forskeren (hovedfagsstudenten) kun anvender de teknikker som hun/han har fått opplæring i. En slik opplæring gir kun godkjenning for arbeid med forsøksdyr i forbindelse med hovedoppgave eller det konkrete forskningsprosjekt. Ytterligere arbeid med forsøksdyr krever utdanning som kategori C.

Landbruksdepartementet håper at det skisserte opplegget vil være med på å skape den nødvendige fleksibilitet i utdanningen av forsøksdyrpersonell.

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa