Norecopas årsmøter og fagseminarer

Norecopas 15. årsmøte, onsdag 1. juni 2022

Norecopas årsmøte i 2022 ble et virtuelt møte, etterfulgt av tildelingen av Norecopas 3R-pris.
Stemmesedler for medlemmer som ikke kunne delta den dagen.
Sakslisten med valgkomitéens forslag til nye styremedlemmer
Handlingsplan for 2021-2025
Revidert regnskap for 2021 og budsjettforslag for 2022 
Årsberetningen for 2021 (norsk og engelsk versjoner)

Referat fra årsmøtet


Norecopas 14. årsmøte, tirsdag 8. juni 2021 kl. 1100

Norecopas årsmøte i 2021 ble arrangert som et virtuelt møte, etterfulgt av tildelingen av Norecopas 3R-pris.

Stemmesedler var tilgjengelige for medlemmer som ikke kunne delta den dagen.

Sakslisten (in Norwegian)
Handlingsplan for Norecopa: dagens plan og forslag til ny handlingsplan (den vedtatte planen kan leses her)
Revidert regnskap for 2020 og budsjettforslag for 2021 
Årsberetning for 2020
Forslag til valgkomité for 2021-2023

Referat fra årsmøtet

Norecopas 13. årsmøte, juni 2020

På grunn av korona-pandemien måtte Norecopas fysiske årsmøte i 2020, som i følge vedtektene skal holdes innen 15. juni, utgå. Det ble erstattet av elektronisk stemmeavgivning. Medlemmene fikk tilsendt sakspapirene den 13. mai, med en stemmeseddel som skulle returneres innen 12. juni. Sedlene ble telt den 15. juni:
Saksliste
Årsberetning for 2019


Norecopas 12. årsmøte og fagseminar tirsdag den 4. juni 2019 på Adamstua

1000 - 1100: Årsmøte i Norecopa (saksliste) (årsberetning for 2018) (protokoll)
1100 - 1110: Te/kaffe i vestibylen 
1110 - 1120: Utdeling av Norecopas 3R-pris
1120 - 1200: Mouse handling made easy – Reducing anxiety in mice and their handlersProfessor Jane Hurst, University of Liverpool
1200 - 1240: Aviation and animal research - Can we learn from one another? Human factors, a pilot’s perspective. First Officer Jake Hannabuss
1240 - 1310: Lunsj i vestibylen
1310 - 1400: Sleep and Circadian Rhythms: why should we care? Dr. Henna-Kaisa Wigren, University of Helsinki


Norecopas 11. årsmøte og fagseminar tirsdag den 12. juni 2018

1000 - 1100: Årsmøte i Norecopa (inkl. valg av styremedlem og vara for forvaltningen og dyrevern, samt vararepresentanten for akademia) (saksliste) (referat)
1110 - 1115: Inntrykk fra Norecopas International Workshop on Homemade Educational and Training Materials Adrian Smith, Norecopa
1115 - 1200: Hvordan sikrer vi oss gode søknader til fiskeforsøk? Gunvor Knudsen, Mattilsynets forsøksdyrenhet. Utfyllende notat om dette.
1200 - 1230: Lunsjbuffet i vestibylen

Norecopas 10. årsmøte og fagseminar onsdag den 7. juni 2017 (plakat)

1000 - 1045: Årsmøte i Norecopa (inkl. valg av styremedlem og vara for industrien) (saksliste) (referat)
1050 - 1110: Utdeling av Norecopas 3R-pris og presentasjon av vinnerens arbeid:
Adam Lillicrap: A brief history of the fish embryo toxicity (FET) test
1115 - 1200: Assessing welfare: how, why and when? Dr. Elliot Lilley, RSPCA Science Group, UK
1200 - 1230: Lunsjbuffet i vestibylen
1230 - 1315: How to assess welfare in genetically altered animals? Anne Zintzsch, Animal Welfare Officer, Max-Delbruck-Center for Molecular Medicine, Berlin
1315 - 1400: PREPARE: new guidelines for planning animal experiments (Adrian Smith)

Norecopas 9. årsmøte og fagseminar tirsdag den 24. mai 2016

1000 - 1045: Årsmøte i Norecopa (inkl. valg av styremedlemmene for industrien og akademia, samt valg av valgkomitéen) (saksliste) (referat)
1050 - 1110: Utdeling av Norecopas 3R-pris og presentasjon av vinnerens arbeid:
Øystein Flagstad: Overvåking av dyrepopulasjoner fra DNA-analyser av ekskrementer og hår
1115 - 1200: Putting tags and transmitters on birds: are our guidelines flights of fantasy? Professor Rory Wilson, Swansea University, UK
1200 - 1230: Lunsjbuffet i vestibylen
1230 - 1315: How to construct a proper literature search when planning an experiment Information Specialist Alice Tillema, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands
1330 - 1530: Practical training in literature searching

Norecopas 8. årsmøte og fagseminar tirsdag den 2. juni 2015

1000 - 1045: Årsmøte i Norecopa (saksliste og referat)
1100 - 1130: Utdeling av Norecopas 3R-pris og presentasjon av vinnerens arbeid
1130 - 1215: Detection and alleviation of pain in fish Dr. Lynne Sneddon, Liverpool University, UK   
1215 - 1245: Lunsjbuffet i vestibylen
1245 - 1330: Pain management after surgery: are we good enough? Professor Eddie Clutton, Edinburgh University, UK
1330 - 1430: Kan vi få ned bruken av fisk i vaksinetesting? Paneldebatt med korte innlegg om status, mulighetene og hindringer.

Norecopas 7. årsmøte og fagseminar torsdag 5. juni 2014

1030 - 1040: Velkommen. Hva har vi gjort det siste året? Norecopas sekretær Adrian Smith
1040 - 1100: Utdeling av Norecopas 3R-pris (Norecopa's 3R-prize: presentation in English of nominees and winner)
1100 - 1145: Humans on a microchip: how far have we come? Dr. Reyk Horland, Technische Universität, Berlin   
1145 - 1215: Lunsjbuffet i vestibylen
1215 - 1300: Fish and fish robots: how can they help to understand each other? Professor Maarja Kruusmaa, Tallinn University of Technology    
1300 - 1345: Technology and 3Rs in wildlife research: state of the artDr. John Linnell, Norwegian Institute of Nature Research (NINA)
1350 - 1430: Årsmøte i Norecopa (saksliste og referat)

Norecopas 6. årsmøte og fagseminar mandag 3. juni 2013

1030 - 1040: Velkommen. Hva har vi gjort det siste året? Norecopas sekretær Adrian Smith
1040 - 1100: Utdeling av Norecopas 3R-pris. Prisen ble delt ut av leder for Næringskomitéen, Terje Lien Aasland.
1100 - 1145: Which animals feel pain? dr.med.vet. Janicke Nordgreen, Norges veterinærhøgskole
1145 - 1215: Lunsjbuffet i vestibylen
1215 - 1300: Can we be sure the animal is anaesthetised? Professor Eddie Clutton, University of Edinburgh    
1300 - 1345: Are our methods of killing animals humane? Dr. Huw Golledge, University of Newcastle   
1350 - 1430: Årsmøte i Norecopa (saksliste og referat)

Norecopas 5. årsmøte og fagseminar onsdag 13. juni 2012

1030 - 1035: Velkommen. Kort presentasjon av Norecopas aktivitet det siste året. Styreleder Bente Bergersen & sekretær Adrian Smith
1035 - 1050: Utdeling av Norecopas 3R-pris. Prisen deles ut av leder for Næringskomitéen, Terje Aasland.
1050 - 1120: Presentasjon av prosjektet 3R-KART
1120 - 1200: Beastly Bliss: Animal Pleasure and its Significance. dr. Jonathan Balcombe, Humane Society University, Washington D.C.
1200 - 1230: Lunsjbuffet i vestibylen
1230 - 1310: Second Nature: The Inner Lives of Animals. dr. Jonathan Balcombe
1310 - 1400: Årsmøte i Norecopa (saksliste og referat)

Norecopas 4. årsmøte og fagseminar torsdag den 9. juni 2011

Programmet for møtet og fagseminaret kan leses her. Sekretæren presenterte arbeidet som Norecopa har gjort siden forrige årsmøte.
Professor Thomas Hartung, professor ved Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health i Baltimore og leder for CAAT (Center for Alternatives to Animal Testing), holdt to innlegg. Hartung har også vært initiativtager for å etablere en europeisk søsterorganisasjon, CAAT- Europe, ved Universitetet i Konstanz. Han er prisbelønnet for sitt arbeid med alternative metoder innenfor nevrotoksikologi. Innleggene hadde følgende titler:

Animal testing in toxicology: does it work? (2,2 MB)

Opportunities for replacing animals in toxicity testing (1,6 MB)

Norecopas 3R-pris ble utdelt for andre gang. Referatet fra årsmøtet kan leses her.

Norecopas 3. årsmøte og fagseminar torsdag den 3. juni 2010

Programmet for møtet og fagseminaret. Det var innlegg med følgende titler:

Kreftforskning og de 3 R-ene: fra mus til menneske med hundens hjelp (Veronica Kristiansen)
Kjenner fisk smerter? De siste forskningsresultatene (Janicke Nordgreen)
Er Stortinget opptatt av dyr og forskning? (Alf Egil Holmelid)
Norecopas 3R-pris på kr. 30 000 ble utdelt for første gang. Referatet fra årsmøtet kan leses her.

Norecopas 2. årsmøte og fagseminar torsdag den 11. juni 2009

Før årsmøtet ble det arrangert et åpent fagseminar om bruken av statistiske metoder ved planlegging av dyreforsøk.  Dr. Manuel Berdoy fra Oxford University holdt tre forelesninger over dette temaet.  Det var ca. 80 oppmøtte.
Programmet for fagseminaret og sakslisten for årsmøtet.
Innleggene fra fagseminaret:
Hva har vi gjort siden forrige årsmøtet? (Adrian Smith)
Forelesningsnotater om statistiske metoder (Manuel Berdoy)
Referatet fra årsmøtet kan leses her.

Norecopas 1. årsmøte og fagseminar onsdag den 11. juni 2008

Programmet for fagseminaret og sakslisten.
Innleggene fra fagseminaret:
Hva har vi gjort siden stiftelsesmøtet? (Bente Bergersen & Adrian Smith)
Bruker vi for mange forsøksdyr i Norge? (Dag Marcus Eide)
Advice on how to run a Centre for the 3Rs (Mark Prescott)
Referatet fra årsmøtet kan leses her.

Generell informasjon om årsmøtene:

Møtene arrangeres i Fellesauditoriet (bygning 22) ved Veterinærmiljøene (Veterinærinstituttet, Mattilsynet og NVH) på Adamstua (Ullevålsveien 68-72).

Årsmøtet er ifølge vedtektene Norecopas høyeste organ. Bl.a. skal årsmøtet:

Referatene fra årsmøtene

 1. (Stiftelsesmøtet 10. oktober 2007)
 2. 11. juni 2008
 3. 11. juni 2009
 4. 3. juni 2010
 5. 9. juni 2011
 6. 13. juni 2012
 7. 3. juni 2013
 8. 5. juni 2014
 9. 2. juni 2015
 10. 24. mai 2016
 11. 7. juni 2017
 12. 12. juni 2018
 13. 4. juni 2019

Årsberetninger (godkjent på årsmøtene)

This page was updated on 31 October 2022

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa