Nyhetsbrev nr. 1-2008


Norecopa: Norges nasjonale konsensusplattform for de 3 R’ene

Nyhetsbrev nr. 1-2008


Velkommen til Norecopas første nyhetsbrev!

Norecopa er Norges nasjonale plattform for alternativer (i videste forstand) til dyreforsøk. Norecopas hovedmål er å fremme bruken av alle “de 3 R’ene” i norsk forskning: Replacement, Reduction, Refinement.
Dette brevet går til alle medlemmene i Norecopa samt en rekke kontaktpersoner.
Du kan bruke denne linken for å melde deg av eller på mailinglisten:
http://norecopa.etp.no/sider/nymail.asp.
Dersom du har spørsmål om denne tjenesten, kan du kontakte Norecopas sekretær Adrian Smith på post@norecopa.no.

Mer informasjon om Norecopa på nettsidene
Norecopa ble stiftet den 10. oktober 2007. Den er et medlemsorganisasjon med årsmøtet som det øverste organet. Styret, ledet av Bente Bergersen, består av representanter for de fire interessepartene rundt dyreforsøk: forvaltningen, forskningen, industrien og dyrevernorganisasjonene. Norecopa har vedtatt en handlingsplan med kort- og langsiktige mål. Les mer på Norecopas nettsider, www.norecopa.no.

Informasjonsmateriell om Norecopa kan lastes ned her.
Ofte stilte spørsmål om Norecopa kan leses her.

Norecopas første årsmøte ble avholdt på Adamstua i Oslo den 11. juni. Innleggene fra fagseminaret før selve årsmøtet startet kan lastes ned fra Norecopas nettsider:
• Hva har vi gjort siden stiftelsesmøtet? (Bente Bergersen, styreleder & Adrian Smith, sekretær)
• Bruker vi for mange forsøksdyr i Norge? (Dag Marcus Eide, Nasjonalt folkhelsesinstitutt og styremedlem i Norecopa)
• Advice on how to run a Centre for the 3Rs (Mark Prescott, National Centre for the 3Rs, England)


Bli medlem i Norecopa!
Gjennom årsmøtet kan medlemmer være med på å bestemme hva Norecopa arbeider for. Norecopa mottar en grunnbevilgning fra departementene, men denne dekker stort sett kun driften av sekretariatet. Medlemskap er derfor viktig. Både institusjoner og individer kan melde seg inn i Norecopa. Individer betaler kun kr. 200 i året for medlemskap. Abonnementet for institusjoner er kr. 500 i året. Ved større institusjoner kan flere avdelinger melde seg inn. Over 30 av de største forskningsinstitusjoner i Norge og deres avdelinger er allerede medlem. Vi ser gjerne at mange flere individer melder seg inn i Norecopa. Innmeldingsblanketten finner du her.

Harmonisering av bruken av viltlevende dyr i forskning
Norecopa var medarrangør av et internasjonalt møte på Gardermoen i mai om dette temaet. Alle presentasjonene fra møtet er nå tilgjengelige på Norecopas nettsider. I tillegg er det lagt ut en rekke linker til retningslinjer for feltforsøk. Deltagerne er nå i ferd med å skrive et konsensusdokument om feltforsøk som vil brukes aktivt av Norecopa og andre organisasjoner for å fremme implementeringen av de 3 R’ene.

Dyrevelferd hos fisk i forsøk
Norecopa er i en dialog med Norges forskningsråd (NFR) om forskningsbehovet innenfor dyrevelferd hos fisk brukt i forskning. Det første møtet ble avholdt den 26. mars. Norecopa oversendte et utkast til skisse til et forskningsprosjekt den 05.06.08, som ble behandlet i et møte i NFRs Havbruksprogram 9.-10. juni 2008. I et nytt møte mellom Norecopa og NFR den 12.08.08 ble skissen diskutert i lys av programstyrets behandling av saken. Den endelige skissen oversendes NFR om noen dager slik at den kan behandles i programstyrets møte den 10. september. Skissen består av et konkret forslag til et prosjekt for å kartlegge forskningsbehovet innenfor dyrevelferd hos fisk. I tillegg legges det ved utkast til et kartleggingsprosjekt over utfordringene innenfor fiskeforsøk når det gjelder implementering av de 3 R'ene. Sakspapirene vil bli lagt ut her på Norecopas nettsider når den endelige skissen er oversendt forskningsrådet om noen få dager.

Er tåklipping en akseptabel merkemetode?
Forsøksdyrutvalget har bedt Norecopa om å vurdere ulike strategier for tåklipping hos mus i forhold til andre metoder for merking og vevsprøvetakning. Metoden var gjenstand for en del medieomtale isommer. Den er mest brukt på genmodifiserte mus for å identifisere individer samt bestemme dyrets genotype gjennom en DNA-analyse av vevet som er klippet bort. Norecopa er i ferd med å utarbeide et notat som skal behandles på det neste styremøte, den 16. september.

Forskningsfond for alternativer – søknadsfrist 1. september
Iår lanserte Dyrevernalliansen et fond for forskning på dyrevelferd. Det skal deles ut minst kr. 250.000 årlig i 5 år. Det kan gis støtte til blant annet adferdsstudier, utvikling av alternative metoder til dyreforsøk, fysiologisk forskning og samfunnsvitenskapelige studier. grunnforskning og anvendt forskning. Det kan også gis støtte til utredning og utvikling, for eksempel litteraturstudier eller praktisk utprøving. Søknadsfristen er 1. september. Mer informasjon på:
http://www.dyrevernfondet.no

Norecopa tilbyr støtte til deltagelse på følgende møter ihøst:

1. Central Science Laboratory ved York, England (http://www.csl.gov.uk) arrangerer et møte med tittel “3Rs and Wildlife Workshop” den 2. oktober 2008. Norecopa vil gi økonomisk støtte til en person som ønsker å delta på kurset i York. Vi ber om søknader innen 15. september.

2. eSI (ecopa Science Initiative), Alicante 16.-18. oktober 2008.
eSI er et årlig møte arrangert av den europeiske interesseorganisasjon for nasjonale plattformer, ecopa (www.ecopa.eu). Formålet er å gi yngre forskere anledning til å diskutere sine prosjekter med eldre anerkjente forskere, med fokus på de 3 R’ene. Programmet for årets møte er ikke fastlagt ennå, men temaene for foredragene pleier å være innenfor farmakologi og toksikologi. Dette utelukker ikke imidlertid deltagelse fra forskere som er opptatte av de 3R’ene men som arbeider på andre områder. ecopa pleier å tilby gratis reise og opphold til to deltagere fra hvert land med en nasjonal plattform. Deltagerne forventes å presentere sitt prosjekt med en poster og muntlig fremstilling. Selv om ikke detaljene om årets møte er kjent ennå, ber vi om forslag til norske deltagere til dette møtet innen 15. september. Norecopa vil stå for utvegelse av representantene fra Norge.

3. ESTIV 2008: en internasjonal kongress på in vitro toksikologi. Stockholm, 25.-28. september. Norecopa har ikke midler til å fullfinansiere reisen til denne kongressen, men vi vil gjerne komme i kontakt med personer som har tenkt å reise uansett. Dette fordi den svenske plattformen for alternativer, Swecopa, planlegger et kort seminar i tilknytning til ESTIV. Vi ser gjerne at en deltager fra Norge presenterer Norecopa. Vi vil lage det nødvendige materialet for presentasjonen og kan diskutere eventuell delfinansiering av vedkommendes utgifter.

25-års jubileum for de 3 R’ene
Neste år er det 50 år siden William Russell og Rex Burch utga sin bok “The Principles of Humane Experimental Technique” hvor konseptet om de 3 R’ene ble beskrevet. For å merke anledningen (som er også 15-års jubileum for det nederlandske senteret for alternativer, NCA) arrangeres det et symposium med tittel “Looking into the crystal ball: The laboratory animal in a changing world” i Utrecht den 5.-7. februar 2009. Påmeldingen starter 1. september. Mer informasjon om symposiet er tilgengelig på Norecopas nettsider.

Andre møter/kurs i nær fremtid:
Technology Transfer Day – 3Rs, Vrije Universiteit Brussel, 18. september 2008
15th Congress on Alternatives to Animal Testing – Linz, Østerrike, 19.-21. september 2008
Kurs i gassanestesi og smertelindring av laboratoriedyr. Haukeland sykehus 15. - 16. oktober 2008
Kurs i forsøksdyrlære med vekt på de 3 R’ene, Norges veterinærhøgskole, 20.-24. oktober 2008
• Research into alternative approaches (3Rs) in regulatory testing, Brussel, 3. november 2008


TIPS – send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG – til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT – for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken: http://norecopa.etp.no/sider/nymail.asp
SPØRSMÅL – eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)


___________________________________
Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no)
Norecopa
c/o Veterinærinstituttet
Postboks 750 Sentrum
0106 Oslo
Tlf: 23 21 64 83
Fax: 23 21 64 85
Mobil: 41 22 09 49
Internett: www.norecopa.no
E-mail: post@norecopa.no
Org.nr. 992 199 199. Bankkonto: 7694.05.12030

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa