Nyhetsbrev nr. 9-2012

Velkommen til Norecopas niende nyhetsbrev i 2012!

Vi takker alle våre medlemmer og kontakter for godt samarbeid i året som ebber ut. Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!
Dette brevet omtaler følgende:

Utkastet til ny forskrift om dyreforsøk: høringsfristen nærmer seg
Høringsfristen for Mattilsynets utkast til ny forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål (forsøksdyrforskriften) er den 28. desember. Norecopa har brukt mye tid på å sette seg inn i direktivets bestemmelser og intensjoner. Norecopa har utarbeidet en høringsuttalelse på 20 sider, samt et forslag til revidert forskrift. Alle som har direkte befatning med dyreforsøk oppfordres til å sette seg godt inn i forskriftsutkastet, som medfører bl.a. betydelige endringer i forhold til dagens tilsynsordning. Dette er en av de viktigste hendelsene i det norske forsøksdyrmiljøet de siste 20 årene.

Økt bevilgning over statsbudsjettet
Som nevnt i forrige nyhetsbrev, deltok Norecopas sekretær på Næringskomitéens høring om stortingsproposisjonene for statsbudsjettet for 2013. Norecopa er nevnt i proposisjonene fra både LMD og FKD, men det var ingen tegn på at departementene hadde tenkt å øke bevilgningen til Norecopa eller arbeidet med alternativer til dyreforsøk. Dette til tross for at LMD nevnte spesifikt i fjorårets proposisjon Næringskomitéens anbefaling fra 2003 om å etablere et statlig pengefond for alternativer til dyreforsøk. I innstillingen fra Næringskomitéen har Norecopa lykkes i å bli nevnt med en tilleggsbevilgning på kr. 500 000, fordelt på 300 000 fra LMD og kr. 200 000 fra FKD. Komitéens innstilling (et flertall, med unntak av Høyre og Fremskrittspartiet) ble godkjent i Stortinget den 12. desember. Dette er en svært gledelig nyhet, fordi det gir Norecopa mer alburom til å arbeide med det store antallet saker som har meldt seg den siste tiden. Det blir opp til styret å bestemme hvordan disse ekstra midlene skal benyttes. Neste styremøte er berammet til slutten av januar.

Arbeid i sekretariatet
Takket være sponsormidler i 2012 fra Norges Forskningsråd, Dyrevernfondet, FKD og AAALAC International (tilsammen ca. kr. 300 000) til ulike aktiviteter, har Norecopa hatt anledning å øke aktiviteten i sekretariatet på slutten av året. Sekretæren har arbeidet 100% (istedenfor 50%) i november og desember. Dette var en viktig periode for Norecopa, med deltagelse på flere møter om EU-direktivet (se neste punkt) samt utarbeidelsen av høringsuttalelsen til den nye forskriften.

Møter om det nye EU-direktivet
Norecopa ønsker å delta aktivt i kunnskapsformidlingen om EUs nye forsøksdyrdirektiv. Vi skjønte på et tidlig stadium at direktivet er komplekst og inneholder flere begreper som betyr store endringer i Norges tilsynsmodell. Mattilsynets utkast til ny forsøksdyrforskrift er basert på en oversettelse av direktivteksten, fremfor en redigering av dagens forskrift, noe som gir noen ekstra utfordringer. Norecopas sekretær har derfor deltatt på flere møter hvor direktivet har vært tema:
  1. Ecopa arrangerte sitt årsmøte i Zurich i tiden 19.-20. november sammen med den sveitsiske forsøksdyrorganisasjonen SGV og den sveitsiske 3R-plattformen, som begge fyller 25 år i 2012. Norecopas sekretær deltok på møtet og presenterte arbeidet som er gjort i Norge det siste året. EU-direktivet var et sentralt tema på møtet.
  2. Etter avtale med Mattilsynet deltok Norecopas sekretær i en arbeidsgruppe oppnevnt av EU for å samle informasjon om 3R-ressurser og arbeide for bedre kunnskapsformidling om disse. Arbeidsgruppen møttes i Brussel i tiden 29.-30. november. Norecopas sekretær holdt et innlegg om identifisering av 3R-ressurser under møtet. Vi kommer tilbake til saken når ressursene fra møtet er lagt ut på EUs nettsider.
  3. Norecopas sekretær deltok også på et møte i Italia i tiden 3.-4. desember som var utelukkende viet EU-direktivet. Presentasjonene ble gitt av kommisjonsmedlemmer og andre som spiller en sentral rolle i Europa i utformingen av apparatet som trengs for å gjennomføre direktivet.
Norecopas konsensusmøte om husdyr i forskning
Som nevnt i forrige nyhetsbrev ble Norecopas konsensusmøte Harmonisation of the Care and Use of Agricultural Animals in Research arrangert på Gardermoen i slutten av september. Konsensusdokumentet på 12 sider fra møtet, som oppsummerer de viktigste utfordringene og tiltakene som deltagerne mener bør arbeides med i tiden fremover, er vedtatt og ligger nå ute på nettet, sammen med presentasjonene. Vi håper at husdyrforskere vil finne disse nyttige ressurser i planlegging og gjennomføring av forsøk. Vi har også startet et diskusjonsforum for husdyrforskere og andre interessert i husdyrforsøk. Forumet er åpent for andre enn de som deltok på Gardermoen. Ta kontakt med sekretæren dersom du vil være med.

Merkemetoder for fisk i laboratorieforsøk
Forsøksdyrutvalget har publisert retningslinjer for merkemetoder, hvor maxilleforkortelse og fettfinneklipping omtales.

Håndbok av kliniske tegn hos kaniner og gnagere
Charles River tilbyr en gratis illustrert håndbok om kliniske tegn hos kaniner og gnagere. Håndboken er på 133 sider og dekker såvel normale tegn og fysiologiske parametre som tegn på sykdom.

Bibliografi om anestesi og analgesi hos gris
Informasjonssenteret AWIC i USA har laget en bibliografi på 150 sider om anestesi og analgesi av gris. Dette verket, som dekker en 10-års periode, kan lastes ned gratis fra nettet.   

The Rabbit Grimace Scale
Forskere arbeider for å identifisere tegn på smerter ved å studere ansiktsuttrykk (grimaser) hos forsøksdyr, inspirert av systemer utviklet for å studere spebarn. Studier er allerede gjort på mus og rotter, og nå er turen kommet til kaninen.

Debatten om forsøksdyr i Norge
Tone Druglitrø har avlagt en doktorgrad hvor avhandlingen heter Å skape en standard for velferd – forsøksdyr i norsk biomedisin 1953-1986". Avhandlingen gir en sjelden innsikt i debatten som foregikk i perioden rundt dyreforsøk i Norge, inkludert arbeidet for å etablere rene, standardiserte linjer av forsøksdyr.

Medlemskap i Norecopa
Vi har nå sendt ut blanketter til alle som har ønsket medlemskap i Norecopa. Medlemskap i Norecopa koster kr. 200 i året for privatpersoner og kr. 500 i året for bedrifter, avdelinger eller institusjoner. Vi takker alle som har tegnet medlemskap, og ser gjerne at flere støtter Norecopas arbeid for de 3 R-ene. Medlemskap kan tegnes enkelt ved å bruke et elektronisk skjema på Norecopas nettsider.

Styremøte i Norecopa
Det neste styremøtet i Norecopa er i slutten av januar. Ta kontakt med oss (post@norecopa.no) dersom det er noe spesielt du vil at styret skal diskutere. Et referat fra møtet vil som vanlig legges ut påNorecopas nettsider etterpå.

Fra mediene

Møtekalender:

International Conference of Alternatives to Animal Experimentation, Almada, Portugal, 26.-27. januar 2013
Scand-LAS symposium, Tallinn, 17.-20. april 2013
Norecopas fagseminar og årsmøte, Adamstua, Oslo, 5. juni 2013
FELASA-SECAL symposium: Better Science with Fewer Animals, Barcelona, 9.-13. juni 2013
9th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences: Humane Science in the 21st Century, Praha, 24.-28. august 2014


Kjenner du noen som kunne ha interesse av dette nyhetsbrevet?

Send gjerne denne emailen videre!

Det er enkelt å abonnere, ved å bruke linken på 
nettsiden til nyhetsbrevene.

TIPS  send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG  til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT for å melde seg av eller på mailinglisten,  bruk denne linken.
SPØRSMÅL eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene. Vi minner om at man kan søke samtidig i alle nettsidene som ligger på norecopa.no ved å bruke søkefeltet i høyremargen.

Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no)
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf: 41 22 09 49
Fax: 23 21 64 85
www.norecopa.no
E-mail: post@norecopa.no
Org.nr. 992 199 199

Bankkonto: 7694.05.12030

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa