Nyhetsbrev nr. 2-2015

NORINA - først på NVH og deretter hos Norecopa som overtok ansvaret i 2011.

NORINA er blitt utviklet av førstekonsulent Karina Smith (bilde) og inneholder informasjon om ca. 3 500 produkter som kan brukes som alternativer eller supplementer til dyr i undervisning og opplæring.

NSMSD totalfinansierte arbeid til Karina Smith i halv stilling i 2012-2014, og har nå fornyet denne støtten for perioden 2015-2017 men nå i 60% stilling, knyttet til Veterinærinstituttet i likhet med Norecopas sekretær.

Vi takker NSMD hjertelig for denne støtten! NORINA har fått bred internasjonal anerkjennelse og regnes som en av de største og best oppdaterte databaser av sitt slag. Karina treffes på karina.smith@vetinst.no.

Midler til alternativforskning utlyses
 
 

Dyrebeskyttelsen Norges Fond for Alternativ Forskning lyser ut midler.

Norecopa ble tildelt kr. 90 000 fra fondet i 2014. Vi takker hjertelig for denne støtten! Pengene brukes til å arrangere FRAME Training School om eksperimentelt design og statistikk, se egen omtale senere i nyhetsbrevet.

Fondets formål er å bidra til etisk forsvarlig forskning uten bruk av levende dyr.
Søknadsfristen er 15. mai.


 
Nyheter fra Europa om forsøksdyrdirektivet
 
 

Norecopas nye søkemotor er nevnt på EU-kommisjonens nettsider om direktivet, og det er også Norecopas databaser.

En av de sentrale aktørene i utformingen av direktivet, Susanna Louhimies ved EU-kommisjonen i Brussel, legger ut kommentarer på Twitter: @SLouhimies

I EU-systemet er det mulig å tvinge frem en debatt dersom det samles inn 1 million underskrifter om saken (The European Citizens' Initiative). Dette har nå skjedd for tredje gang, med et oppbud om å oppheve forsøksdyrdirektivet. Mange vitenskapelige organisasjoner har skrevet under et protestbrev mot dette.

I tidsskriftet Nature er det en artikkel om et tysk initiativ for å gjøre dyreforsøkene mer transparente.


 
Husdyrforskning
 
 

Det er hyggelig å registrere at Norecopas konsensusmøte om husdyrforsøk i 2012 inspirerte britene til å starte sin egen serie med møter på dette området! Rapportene fra de to første møtene ligger ute på Norecopas nettsider.

En av presentasjonene på det siste møtet dreide seg om måling av dyrevelferd hos ku. Arbeidet er nå publisert og viser at nesetemperaturen kan være et mål av kuas emosjonelle status.

Arbeidet på Adamstua med å finne målemetoder for velferd hos gris er nylig omtalt på forskning.no. For de som ikke er kjent med arbeidet til dyrevelferdsgruppen på Adamstua, kan vi anbefale en gjennomgang av deres nettsider.


 
Norecopas revisor
 
 

Norecopas revisor, Bjørn Flatland, har bedt om å tre av. Han har revidert Norecopas regnskap siden organisasjonen ble stiftet i 2007. Vi takker hjertelig for innsatsen!

Revisor velges formelt på årsmøtet den 2. juni. Ifølge vedtektene er det styret som fremmer forslag om kandidaten til vervet. Styret foreslår siviløkonom Jon Tjørsvaag Nilsen.


 
Statistikk: forbedringspotensial
 
 

En artikkel i tidsskriftet PLOS One omtaler den viktige kontrollgruppen i dyreforsøk. I iveren etter å redusere antallet dyr i et forsøk kan man risikere å ende opp i en situasjon hvor forskjellen mellom gruppene ikke er statistisk signifikant selv om behandlingen har en effekt. Artikkelen gir gode råd om eksperimentelle design som holder antallet dyr nede samtidig som følsomheten opprettholdes.

Aftenposten har også trykket en kronikk av en postdoktor ved Radiumhospitalet med tittelen Norske forskere er for dårlige i statistikk.

Vi minner om at Norecopa arrangerer en workshop om eksperimentelt design og statistikk i tiden 1.-3. februar 2016 i samarbeid med FRAME. Vi kommer tilbake til detaljene senere, men programmet vil ligne på dette.


 
Nyheter om 3R-sentrene
 
 

Det danske 3R-senteret har gitt midler til ytterligere tre forskningsprosjekter innen 3R-forskning, tilsammen 1,3 millioner kroner. En oversikt over alle prosjektene som senteret har støttet siden stiftelsen i 2013 er tilgjengelig her.

I regi av EU-kommisjonens Joint Research Centre skal det arrangeres et møte for de europeiske 3R-sentrene i Italia i tiden 21.-22. april. Norecopa skal presentere sine ressurser på møtet.

Neste uke er Norecopas sekretær i Beijing og foreleser om 3R-ressurser og litteratursøk på UK-China International Seminar on Research Animal Welfare & Ethics arrangert av det britiske Home Office i samarbeid med den kinesiske forsøksdyrorganisasjonen CALAS. Dette blir en fin anledning til å presentere Norecopas databaser og øvrige arbeid.


Innlegg om fiskeforskning
 
 

Biolog Susanna Lybæk hos Dyrevernalliansen har hatt et innlegg med tittelen Vi trenger fremtidsrettet fiskeforskning i februar-nummeret av Forskerforbundets blad Forskerforum og et innlegg på forskning.no med tittelen Forskning på fisk bør ikke stå ukritisert.

 
Musikk på dyreavdelingen?
 
 

Vi mennesker har tildels sterke preferanser innenfor musikk. Gjelder det samme hos dyr? Mange diskuterer om det er riktig å ha radioen på i dyrerommet.

I tidsskriftet Applied Animal Behaviour Science er det publisert en artikkel som gir innsikt i hvordan katter opplever ulike typer musikk.


 
Menneskemuskler dyrkes
 
 

Forskere fra Duke University i USA har dyrket den første skjelettmuskelen fra mennesker som trekker seg sammen i respons til eksterne stimuli som elektriske impulser og farmaka. Dette baner veien for nye metoder for å studere sykdom og teste ut nye terapeutiske stoffer.

Foto: Duke University
Møtekalenderen
Novel methods for measuring and assessing animal welfare, London, 17. mars 2015
Assessment, Prevention and Alleviation of Pain and Distress in Laboratory Animals, Newcastle, 20-22 april 2015
2015 Turnkey Conference on Laboratory Animal Faciity Design, San Diego, 7.-8. mai 2015
II International Conference of Alternatives to Animal Experimentation, Lisbon, 8.-9. mai 2015
Health Monitoring of Rodents: Traditional and Innovative Approaches, Milano, 14.-15. mai 2015
Minipig Research Forum, Roma, 21.-22. mai 2015
Systematic Reviews and Harm-Benefit Assessment of Animal Experiments, Voss, 27.-28. mai 2015
ICLAS Assembly & 54th Annual CALAS symposium, Montreal, 30. mai - 2. juni 2015
Norecopas fagseminar og årsmøte, Adamstua, 2. juni 2015
45th Scand-LAS symposium, Turku, 9.-12. juni 2015
Genetics, Breeding and Welfare of Laboratory Mice, Cambridge, 16.-19. juni 2015
Challenges and Trends for Laboratory Animal Care and Research: The AAALAC International, ESLAV and ECLAM conference, Hannover, 12.-13. september 2015
EUROTOX 2015, Hannover, 13.-16. september 2015
Facility Planning, Logistics and Technological Solutions, Milano, 17.-18. september 2015
Laboratory Animal Anaesthesia and Perioperative Care, Newcastle, 28.-30. september 2015
The Management of Genetically Modified Rodent Colonies, Milano, 15.-16. oktober 2015
AALAS National Meeting, Phoenix, 1.-5. november 2015
Managing Resources in the Modern Animal Facility, Milano, 16.-18. november 2015
2nd International Symposium on Laboratory Animal Science, Bangkok, 1.-3. desember 2015
FRAME Training School, Norge, 1.-3. februar 2016 (mer informasjon kommer senere)
Mouse models of disease, Cambridge, 9.-11. februar 2016
13th FELASA Congress, Brussel, 13.-16. juni 2016
10th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Seattle, september 2017 (datoene ukjent, contact wc10info@gmail.com)

 
Følg med oss på Facebook!
Til venstre ser du hvordan Norecopas Facebook-side ser ut i dette øyeblikket. Vi bruker Facebook-siden til å nå ut med stoff som ikke kan vente til neste nyhetsbrev, eller som er beregnet på et større publikum enn dem som mottar nyhetsbrevene. Del gjerne Facebook-siden med dine venner og kollegaer.


Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevene kan leses her. Du kan gjøre fritekstsøk på Norecopas nettsider for å finne ressurser som vi har omtalt.

 

Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith
Org.nr. 992 199 199

Bildene i nyhetsbrevet er tatt av Norecopa eller fra colourbox.com, hvis ikke annet er angitt.


 
Norecopa, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo. www.norecopa.no tel: (47) 41 22 09 49 post@norecopa.no

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa