Nyhetsbrev nr. 9-2011

Velkommen til det niende og siste nyhetsbrevet fra Norecopa i 2011! Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul og godt nyttår!

Norecopa på Stortinget
I forrige nyhetsbrev fortalte vi at Næringskomitéen uttalte i sin innstilling til budsjettforslaget for 2012 at arbeidet med alternativ til dyreforsøk er eit svært viktig dyrevelferdstiltak, og det må ha eit sterkt fokus i tida framover. Dessverre var det kun opposisjonspartiene i komitéen som ba regjeringen om å øke satsingen på alternative dyreforsøk ved å styrke Norecopa. Vi møter Næringskomitén igjen den 6. januar når komitéen holder sin høring om Landbruksmeldingen. Her vil Norecopa peke på bruken av forsøksdyr i forbindelse med kvalitetssikringen av alle ledd i matvarekjedene fra jord og fjord til bord.

Norecopa i mediene
Den 16. desember trykket Dagsavisen et innlegg om behovet for økt satsing på kompetanse innenfor alternativer til dyreforsøk, skrevet av Norecopas sekretær. Med avisens tillatelse er innlegget lagt ut på Norecopas nettsider. Avisen har også gitt Norecopa tillatelse til å sende en forkortet versjon til flere aviser, og dette pågår nå.

Mattilsynet utreder ny modell for tilsyn med forsøksdyr
Som nevnt i tidligere nyhetsbrev, må EUs nye forsøksdyrdirektiv gjennomføres i norsk rett innen 2012. Direktivet stiller bl.a. nye og strengere habilitetskrav til tilsynet med forsøksdyr. I en nyhetsmelding skriver Mattilsynet at dagens ordning med lokale ansvarshavende ikke kan fortsette.  Mattilsynet har fått utarbeidet en rapport om nye aktuelle tilsynsmodeller. Mattilsynet vil nå utrede nærmere å legge alt tilsyn til Mattilsynet og opprette et rådgivende organ for å sikre nødvendig vitenskapelig og etisk kompetanse til støtte for myndighetsøvelsen. Arbeidet med en ny forsøksdyrforskrift er startet. Den skal tre i kraft 1. januar 2013. Utkastet med forslag til ny tilsynsmodell og øvrige endringer blir sendt på høring i tre måneder før forskriften ferdigsstilles høsten 2012.
   I den forbindelsen kan det være interessant å lese hvordan et stort farmasøytisk selskap i et av våre naboland, Novo Nordisk, arbeider med evalueringen av forsøksdyrprotokoller og de 3 R-ene. Selskapet har også sin egen 3R-pris. Selskapet har nylig sluttet all bruk av levende dyr til batchtestng av medisinene sine, i samarbeid med de regulatoriske myndighetene som tidligere påla dem denne virksomheten.
Prosjektet 3R-KART
Norecopas prosjekt for å kartlegge anvendelsen av de 3 R-ene i fiskeforskning har gått over i en aktiv ny fase, hvor veterinær Torill Malmstrøm besøker utvalgte forskningsenheter for å se på utfordringene knyttet til anvendelse av de 3 R-ene på nært hold. Hun har nylig avsluttet rundreiser i Bergen og Tromsø-distriktene. Hun rapporterer om stor entusiasme for prosjektet, som mange mener vil gi et godt grunnlag for å øke anvendelsen av de 3 R-ene både lokalt og nasjonalt. Hun fortsetter reisevirksomheten etter jul. Vi kommer tilbake til resultatene av dette prosjektet senere. Vi oppfordrer alle som ennå ikke har returnert spørreskjemaet, til å gjøre det.

Omtale av Norecopa i Argus
Veterinærinstituttet utgir 4 ganger i året et populærvitenskapelig blad med navnet Argus. I det siste nummeret, som er et temanummer om dyrevelferd (nr. 4/2011) er det en omtale av Norecopas arbeid og aktualiseringen av dette i forbindelse med forberedelsene til gjennomføringen av EUs nye forsøksdyrdirektiv i norsk rett.

Forskningsstøtte fra AALAS
Den amerikanske forsøksdyrorganisasjonen AALAS har et støtteprogram som heter GLAS (Grants for Laboratory Animal Science). Økonomisk støtte gis til kortvarige forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor forsøksdyrlære. GLAS nevner som eksempler: miljøforhold, oppstalling og miljøberikelse, smerte, helse og velferd, human avliving og fremskritt innenfor bruk og stell av forsøksdyr. Hovedsøker skal være medlem av AALAS, men andre medarbeidere behøver ikke det. Fristen for søknader for 2012 er 1. februar.
   Selv om dette programmet ikke skulle være aktuelt, kan det være lærerikt å lese en del av artiklene som GLAS linker til, om hvordan man skriver en god søknad.

Fra mediene 
Møtekalender:

BCLAS symposium, Blankenberge, Belgia, 16.-17. november 2011
Systematic reviews in laboratory animal science, Nijmegen, Nederland, 9.-10. februar 2012
Metabolomics in Toxicology and Preclinical Research, Berlin, 13. februar 2012
Laboratory Animal Sciences, nettseminar, 15.-16. februar 2012
Scand-LAS symposium, Trondheim, 26.-29. april 2012
UFAWs Animal Welfare Conference, York, 21. juni 2012
Harmonisation of the Care and Use of Farm Animals in Research, Gardermoen, 26.-28. september 2012
BCLAS-ECLAM-ESLAV møte, Liège, 15.-16. oktober 2012
FELASA-SECAL symposium, Barcelona, 9.-13. juni 2013
 

Kjenner du noen som kunne ha interesse av dette nyhetsbrevet?

Send gjerne denne emailen videre!

Det er enkelt å abonnere, ved å bruke linken på 
nettsiden til nyhetsbrevene
 

TIPS – send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG
 – til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT – for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMÅL – eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene. Vi minner om at man kan søke samtidig i alle nettsidene som ligger på norecopa.no ved å bruke søkefeltet i høyremargen.

Ansvarlig utgiver: Norecopa 
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo 
Tlf: 41 22 09 49 
Fax: 23 21 64 85 
www.norecopa.no 
E-mail: post@norecopa.no 
Org.nr. 992 199 199
Bankkonto: 7694.05.12030

 

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa