Nyhetsbrev nr. 6-2009

Nyhetsbrev nr. 6-2009

19. august 2009

Du kan bruke denne linken for å melde deg av eller på mailinglisten:

http://norecopa.etp.no/sider/nymail.asp.
Dersom du har spørsmål om denne tjenesten, kan du kontakte Norecopas sekretær Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no).
Send gjerne brevet videre til andre som du tror kunne ha interesse av det, med oppfordring om å abonnere på det.
 
Dyrevernfondet: fristen er 1. september
Vi minner om at søknadfristen for Dyrevernalliansens dyrevernfond er 1. september. Fondets formål er å støtte forskning av god vitenskapelig kvalitet som bidrar til å fremme dyrs interesser i liv og velferd. Fondet støtter forskning på alle nivåer, både grunnforskning og anvendt forskning. Det kan også gis støtte til utredning og utvikling, for eksempel litteraturstudier eller praktisk utprøving.
Norecopa sender inn sin egen søknad til fondet, hvor vi ber om støtte til en utredning om hvordan fiskevaksiner utvikles og testes idag. Bakgrunnen for dette er at vaksineforsøk utgjør over 90% av forsøksdyrene som brukes i Norge.

Registrering til fiskemøtet på Gardermoen
Vi har fortsatt noen plasser på Norecopas internasjonale konsensusmøte "Harmonisation of the Care and Use of Fish in Research", som arrangeres på Gardermoen 22.-24. september. Av hensyn til rombestillingen ber vi om rask påmelding dersom du har tenkt å delta. Det kommer mange internasjonalt anerkjente eksperter på fiskevelferd, så møtet bør være relevant for mange.

Innleggene vil bl.a. handle om
 • Velferdsindikatorer
 • Miljøberikelse
 • Helsemonitorering
 • Telemetri
 • Global oppdatering på retningslinjer for fiskeforsøk
 • Oppdatering på forskning innenfor nevrofysiologi og adferd
 • Humane endepunkter, metoder for human avliving
 • Best praksis for prosedyrer (blodprøvetaking og injeksjoner)
 • Oppdatering på europeisk lovgivning
Samarbeid med Forskningsrådet
Her følger en oppdatering om Norecopas samarbeid med NFR:
 1. Arbeidsgruppen som utredet forskningsbehovet innenfor dyrevelferd hos fisk, leverte sin rapport på over 90 sider til NFR i begynnelsen av juli. Vi har fått  beskjed fra Forskningsrådet om at rapporten skal brukes aktivt i deres strategivalg i Havbruksprogrammet for 2011. Programutvalget starter sitt planleggingsarbeid i oktober. Det er derfor bestemt at arbeidsgruppen skal arbeide videre med rapporten frem til 21. august. Da sendes den på høring til to forskere med oversikt over feltet samt til alle kontaktpersonene i organisasjonene som er medlem i Norecopa, med frist 11. september. Arbeidsgruppen vil deretter ta stilling til innspillene og utarbeide den endelige rapporten som skal sendes NFR innen mandag 5. oktober. Vi kommer tilbake med mer informasjon etterhvert.
 2. Norecopa har sendt søknad til NFR om et prosjekt med en ramme på kr. 400.000 for å analysere status i fiskeforskningsmiljøet når det gjelder innføring av de 3 R'ene. Vi har fått  beskjed om at den vil behandles ihøst i forbindelse med deres budsjett for 2010.
EU møte om kategorisering av ulike prosedyrer
I utkastet til revisjonen av EUs forsøksdyrdirektiv 86/609/EEC er det foreslått at alle vitenskapelige prosedyrer utført på dyr skal klassifieres enten som “non-recovery” (ikke-overlevelsesforsøk) eller “mild”, “moderate” eller “severe”. Dette vil lette arbeidet med å avgjøre om prosedyrer faller innenfor forsøksdyrlovgivningen eller ikke. Likedan vil det gjøre det enklere å avgjøre om en prosedyre er såpass belastende at forsøket ikke skal tillates. EU-kommisjonen arrangerte et møte 9.-10. juli hvor 40 eksperter deltok. Dag Marcus Eide, Folkehelseinstituttet, representerte Norge. På møtet ble det utarbeidet en liste over eksempler på prosedyrer som arbeidsgruppen mente falt innenfor de ulike kategoriene. Rapporten kan lastes ned her

Faglig uttalelse: fasting hos gnagere
I forrige nyhetsbrevet ble det nevnt at sammendraget fra Norecopas uttalelse var lagt ute på nettet. Nå er hele dokumentet tilgjengelig her, i norsk og engelsk versjon (10 sider inkl. litteraturreferanser).

Nye retningslinjer for bruk av forsøksdyr
Vi er blitt oppmerksomme på to nye sett med retningslinjer om dyreforsøk som er utgitt isommer:
 1. Professor Kit Kovacs, Norsk Polarinstitutt er medforfatter av 'Guidelines for the treatment of marine mammals in field research' som er publisert i juli-nummeret av tidsskriftet Marine Mammal Science, utgitt av The Society for Marine Mammalogy.
 2. Canadian Council on Animal Care (CCAC) har nylig utgitt 'Guidelines on the care and use of farm animals in research, teaching and testing'.
RSPCA, UK, har utgitt "Refining Rabbit Care: A resource for those working with rabbits in research".

Vi minner om Norecopas samling av retningslinjer for dyreforsøk.

Neste styremøte i Norecopa
Norecopas styre har sitt neste møte den 22. september. Søknader om støtte fra Norecopa til egne aktiviteter eller deltagelse på eksterne møter bør derfor sendes til Norecopa v/sekretæren snarest.

FELASA har fått nye sider
Den europeiske paraplyorganisasjonen FELASA (Federation of European Laboratory Animal Science Associations) har fått nye nettsider i løpet av sommeren: www.felasa.eu.
Sidene inneholder lenker til mange nyttige retningslinjer om temaer som f.eks. helsemonitorering av forsøksdyr og opplæring av forsøksdyrpersonell. Neste år skal FELASA og den nordiske forsøksdyrorganisasjonen Scand-LAS arrangere en felles kongress i Helsinki den 14.-17. juni. De som er aktive innenfor forsøksdyrmiljøet anbefales sterkt å melde seg inn i Scand-LAS, og teknikere anbefales i tillegg å melde seg inn iNorske Dyretekniker Forening.

Det britiske senteret for de 3R'ene (NC3Rs)
NC3Rs har nylig offentliggjort at det har bevilget 4,5 millioner pund til 13 forskningsprosjekter på implementering av de 3 R'ene. Totalt har de bevilget nesten 13 millioner pund siden 2004. Senterets nyhetsbrev og nettsider anbefales. I et nytt hefte "The challenge of animal research", som kan lastes ned fra nettsidene, gir NC3Rs en introduksjon til konseptet om de 3R'ene.

Fisk og smerter
Dyrevernalliansen har laget en temaside hvor de har samlet lenker til en rekke forskningspublikasjoner om smerter hos fisk.
Nytt kurs om gassanestesi og smerter hos gnagere
NVH og UiB arrangerer et kurs på Haukeland sykehus fra  27. til 28. oktober.

Nyhetsklipp
Den britiske organisasjonen Understanding Animal Research omtaler statistikken over antallet forsøksdyr som ble brukt i Storbritannia i 2008 (3,6 millioner, en økning på 14% fra året før).

Jakt på smerter hos torsk

Møtekalender:
VII World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences (WCA), Roma 30. august – 3. september 2009
Workshop og årsmøte i ecopa, 28.-29. november 2009, Brussel
FELASA/Scand-LAS joint meeting, 14.–17. juni 2010, Helsingfors


TIPS – send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG – til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT – for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMÅL – eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene.

Ansvarlig utgiver: Norecopa 
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo 
Tlf: 41 22 09 49 
Fax: 23 21 64 85 
www.norecopa.no 
E-mail: post@norecopa.no 
Org.nr. 992 199 199 
Bankkonto: 7694.05.12030

 

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa