Nyhetsbrev nr. 3-2012

Til abonnentene på Norecopas nyhetsbrev

Som annonsert i de to forrige nyhetsbrev, blir Norecopas årsmøte arrangert på Adamstua onsdag den 13. juni, etter det årlige fagseminaret.

I følge vedtektene til Norecopa skal:

  • et forslag til årsberetning for det foregående året utarbeides innen 15. april
  • regnskapet for det foregående året revideres av Norecopas revisor innen 31. mars
  • tidspunktet for årsmøtet annonseres 
  • innkallingen, sakslisten og saksdokumentene sendes medlemmene i rimelig tid før årsmøtet
  • saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, sendes styret senest 1 måned før årsmøtet (d.v.s. 13. mai)

Styrets forslag til årsberetning kan leses her

Det reviderte regnskapet for 2011 kan leses her

Programmet for dagen den 13. juni. inkl. sakslisten for årsmøtet, kan leses her

Som det fremgår av sakslisten, skal det velges representanter for akademia og industrien i Norecopas styret.
Dagens styrerepresentanter for akademia stiller til gjenvalg. De er Dag Marcus Eide, Folkehelseinstituttet, og Aurora Brønstad, Universitetet i Bergen (vara).
Representantene for industrien stiller ikke til gjenvalg.

Norecopas valgkomité har sendt styret følgende forslag:

Akademia: Dag Marcus Eide & Aurora Brønstad (vara)
Industrien: Anne Ramstad, VESO Vikan og Terje Tingbø, Pharmaq (vara)

De resterende sakspapirene for årsmøtet vil bestå av Norecopas aktivitetsplan for 2012-15 og budsjettforslag for 2012. Disse blir sendt ut etter påske.

I henhold til vedtektene ber vi om at saker som det ønskes tatt opp på årsmøtet, sendes styret senest den 13. mai. Dette kan gjøres enklest ved å sende dem til post@norecopa.no.
 
God påske!

Med vennlig hilsen

Adrian Smith
sekretær

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa