Nyhetsbrev nr. 4-2011

    Velkommen til det fjerde nyhetsbrevet fra Norecopa i 2011 !

Samarbeid med Mattilsynet om kravene i det nye EU-direktivet
Norecopas sekretær og forsøksdyrveterinær Aurora Brønstad fra Haukeland sykehus (som også er styremedlem i Norecopa) er blitt bedt av Mattilsynet om å gi innspill vedrørende kravene i EUs reviderte forsøksdyrdirektiv som trer i kraft 1. januar 2013. Både regelverksavdelingen og tilsynsavdelingen arbeider med saken, fordi det skal skrives en ny norsk forskrift om forsøk med dyr. Samtidig skal dagens system for godkjenning av dyreforsøk revurderes. Kompetansekravene til personer som arbeider med forsøksdyr står også på agendaen, fordi de norske kravene er gamle og det er kommet nye retningslinjer fra både EU og FELASA. Det ble arrangert et to timer langt telefonmøte forrige uke om saken. Norecopa har foreslått at de lokale ansvarshavende involveres aktivt i prosessen fra et tidlig stadium, fordi dette vil i stor grad angå dem.

EU-direktivet definerer en rekke funksjoner som hver medlemsstat må sørge for:

1. Staten skal bidra til utviklingen og valideringen av alternativer.
2. Staten skal bistå EU-kommisjonen i å identifisere og nominere valideringslaboratorier.
3. Staten skal fremme bruken av alternativer i sitt land og spre kunnskap om eksisterende alternative metoder.
4. Staten skal etablere ett kontaktpunkt som gir råd om egnetheten når alternative metoder foreslås.
(artikkel 47)

Dessuten skal det:
 
5. være en dyrevelferdsenhet ved hver forsøksdyravdeling, som skal bestå (i det minste) av en eller flere personer som har ansvaret for dyrevelferd i tillegg til en forsker. Enheten skal gi råd om driften av avdelingen samt overvåke og evaluere forskningsprosjektene med sikte på å øke anvendelsen av de 3 R-ene. (Mindre avdelinger kan gis tillatelse til å innføre andre ordninger for å oppnå det samme resultatet.)
6. være en navngitt veterinær eller annen relevant spesialist (f.eks. fiskehelsebiolog) knyttet til avdelingen. Vedkommende skal gi innspill til dyrevelferdsenheten men trenger ikke å være medlem av enheten.
7. etableres en nasjonal komité for beskyttelse av forsøksdyr, som gir tilsynsmyndighetene og dyrevelferdsorganer råd, for å fremme beste praksis. Denne komitéen skal utveksle informasjon med de andre medlemsstatene.
(artikler 24-27 og 49)

Styremøte i Norecopa
Norecopas styre hadde møte den 3. mai. Vi vil i senere nyhetsbrev komme tilbake til flere av sakene som ble tatt opp på møtet, men referatet kan leses her. Blant annet kan det nevnes at vi skal gjøre et nytt forsøk på å se om det er tilstrekkelig interesse for et internasjonalt konsensusmøte om bruken av husdyr i forskning, med sikte på å arrangere møtet i september 2012. Programmet blir omtrent en blåkopi av møtet som måtte avlyses i år på grunn av lav interesse. Styret skal også se nærmere på muligheten til å være vert for ecopas årsmøte i november 2013. Dette vil være en glimrende anledning for flere norske forskere å treffe kollegaer fra EU som arbeider med prosjekter knyttet til de 3 R-ene, mange av disse innenfor EUs rammeforskningsprogram. Vi arbeider også med flere dokumenter som vi håper vil være av almenn interesse, blant annet om finneklipping hos fisk og biometriske identifikasjonsmetoder.

Fagseminar og årsmøte
Vi minner om e-posten som ble sendt ut den 10. mai om Norecopas årlige fagseminar og årsmøte. Har du husket å gi oss en tilbakemelding om du kan komme? Norecopa vil sette pris på om du kan orientere andre kollegaer om dette arrangementet. Foredragsholderen professor Thomas Hartung er en av verdens ledende eksperter på alternativer til dyreforsøk innenfor toksisitetstesting.

Dyrevernfondet utlyser midler
Dyrevernalliansens dyrevernfond utlyser midler for 2012. Søknadsfristen er 1. september 2011. Formålet med Dyrevernfondet er å støtte forskning av god vitenskapelig kvalitet som bidrar til å fremme dyrs interesser. Fondet kan støtte forskning og utviklingsprosjekter på alle nivåer fra mastergrad til post doktor. Det kan også gis støtte til litteraturstudier og praktisk utprøvning. Prosjekter innen både naturvitenskapelige fag og samfunnsfag kan være relevante. Fondet kan støtte prosjekter som direkte eller indirekte vil komme dyr til gode.

Slutt på musetesten fra 1. juli
Dette var overskriften i en nyhet fra Mattilsynet som informerer om at fra 1. juli er det kun kjemiske metoder som skal brukes for å undersøke innholdet av algegifter i skjell som skal omsettes for konsum. EU endrer sitt regelverk, og det åpnes for at musetesten kan erstattes av kjemiske analysemetoder. I Norge har man brukt kjemiske metoder parallelt med musetesten i mange år.

Nyhetsstrøm på oslovet.nvh.no
Som nevnt i forrige nyhetsbrev har Norecopa overtatt ansvaret for nettsidene oslovet.nvh.no. I venstremenyen er det en side som heter News. Denne siden viser en nyhetsstrøm i høyremargen. Her kommer det inn fortløpende nyheter fra europeiske medier om dyreforsøk. Nyhetsstrømmen gir et nyttig bilde av hva mediene er opptatte av akkurat nå. Kanskje et sted å begynne dagens nettlesning på?

Disputas om anestesi av fisk
Inger Hilde Zahl ved Universitetet i Bergen har disputert med en avhandling om anestesimetoder hos torsk, kveite og laks. Akutt stress før bedøvelse har stor betydning. Innsovningen skjer raskere, fisken blir dypere bedøvet og oppvåkningen tar lengre tid. Resultatene viser også at eksponering til bedøvelsesmidler i seg selv kan indusere stress. Protokoller som består av kombinasjoner av bedøvelsesmidler med forskjellig virkningsmekanisme viser lovende resultater. 

Nettportal for forskere som søker etter 3R-informasjon
Den svenske organisasjonen Forska utan Djurförsök har en nettportal som heter Forskarrummet. Her kan forskere søke etter informasjon om spesifikke testmetoder, databaser, kongresser o.l. I tillegg kan man søke etter alternativer til planlagte dyreforsøk.

Kurs i anestesi og smertelindring
Det er fortsatt noen ledige plasser på kurset ved Newcastle University 13.-15. juni, med tittelen Pain Assessment and Alleviation. Det andre kurset arrangeres 26.-28. september og har tittelen Laboratory Animal Anaesthesia and Peri-operative Care. Kursene er interaktive og gjør utstrakt bruk av videomateriale og datasimuleringer. Mer informasjon om kursene samt registreringskjemaet kan skaffes fra Sian Wallace.


Fra mediene 
Møtekalender:

Scand-LAS symposium, 25.-28. mai 2011, København
Årsmøte i Norecopa, 9. juni, Adamstua, Oslo
45th Annual Congress of the International Society for Applied Ethology, 31. juli - 4. august
8th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, 21.-25. august 2011, Montréal
Annual Scientific Meeting of ILAF/ESLAV/ECLAM: What is new? Animal Models, Housing and Techniques. 5.-6. september, Jerusalem
Grunnkurs i forsøksdyrlære for forskere, Vari, Hellas, 19.-30. september
Towards toxicity assessment without animals, Tampere, Finland, 21.-23. september
 

Kjenner du noen som kunne ha interesse av dette nyhetsbrevet?

Send gjerne denne emailen videre!

Det er enkelt å abonnere, ved å bruke linken på 
nettsiden til nyhetsbrevene
 

TIPS – send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG
 – til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT – for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMÅL – eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene. Vi minner om at man kan søke samtidig i alle nettsidene som ligger på norecopa.no ved å bruke søkefeltet i høyremargen.

Ansvarlig utgiver: Norecopa 
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo 
Tlf: 41 22 09 49 
Fax: 23 21 64 85 
www.norecopa.no 
E-mail: post@norecopa.no 
Org.nr. 992 199 199
Bankkonto: 7694.05.12030

 

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa