Nyhetsbrev nr. 2-2012

Velkommen til det andre nyhetsbrevet fra Norecopa i 2012!

Dette brevet har informasjon om:


Næringskomitéens innstilling
Som nevnt i vårt forrige nyhetsbrev, deltok Norecopas sekretær under Næringskomitéens høring Landbruksmeldingen. Norecopa påpekte bruken av forsøksdyr i forbindelse med kvalitetssikringen av alle ledd i matvarekjedene fra jord og fjord til bord, med eksempler fra overvåkningen av dyrehelse og mattrygghet. Den 27. mars avga komitéen sin instilling til meldingen. Dessverre er det ingen omtale av dyreforsøk eller alternativer til forsøksdyr i innstillingen. Meldingen skal behandles i Stortinget den 12. april.

Bruker du husdyr i din forskning?
Innmeldingene går tregt til Norecopas internasjonale konsensusmøte med tittel Harmonisation of the Care and Use of Agricultural Animals in Research, som vi arrangerer på Gardermoen i september. Vi ber om deres hjelp til å annonsere dette møtet i deres nettverk. Vi mener at vi har sydd sammen et relevant og nyttig program, som vil gi en nødvendig oppdatering før kravene til det nye EU-direktivet trer i kraft noen få måneder etterpå.

Prosjektet 3R-KART
Norecopas prosjekt 3R-KART er nå i sin avslutningsfase. Veterinær Torill Malmstrøm har besøkt nesten samtlige forskningsenheter i Norge som driver aktivt med fiskeforsøk, og hun skriver sin rapport fra den delen av prosjektet i disse dager. Veterinær Dag Marcus Eide har sagt seg villig til å analysere spørreskjemaene som utgjorde den første delen av dette prosjektet. Det blir da mulig å presentere resultatene fra dette prosjektet på årsmøtet. Det har vært stor interesse for prosjektet, som mange mener vil gi et godt grunnlag for å øke anvendelsen av de 3 R-ene både lokalt og nasjonalt, og vi takker for velvillig deltakelse fra landets fiskeforskere!

Norecopas 3R-pris for 2012
Da fristen for årets pris hadde gått ut, var det kommet inn to nominasjoner. Dette er betraktelig lavere enn antallet de to foregående år. Med tro på at kvalitet er viktigere enn kvantitet, sender styret disse to nominasjonene til priskomitéen som vil vurdere dem i forhold til prisens vedtekter. Fremgangsmåten er beskrevet på Norecopas nettsider. Prisen deles eventuelt ut under Norecopas årsmøte den 13. juni.

Scand-LAS symposiet
Vi minner om det årlige Scand-LAS symposiet, som denne gangen arrangeres på Hell utenfor Trondheim. Norecopas sekretær skal holde et innlegg om kravet i EUs nye forsøksdyrdirektiv om klassifisering av prosedyrer på forsøksdyr, som et ledd i den etiske evalueringen av dyreforsøk.

Norecopas årsmøte
Programmet for Norecopas årlige fagseminar og årsmøte er nå klart. Arrangementet finner sted onsdag den 13. juni i Fellesauditoriet på Adamstua i Oslo, som vanlig. I år blir det to foredrag av den kjente etologen og forfatteren Jonathan Balcombe fra USA. Balcombe har skrevet flere oppsiktsvekkende bøker om dyrs indre liv hvor han utfordrer mange syn som mennesker flest har av dyrenes følelesliv. Han har også skrevet en rekke kritiske artikler i vitenskapelige medier om dyreforsøk og metodene som brukes i forbindelse med oppstalling og anvendelse av forsøksdyr. Han er en karasmatisk foredragsholder og vi forventer en god diskusjon. Dette bør være noe for alle, om de arbeider med forsøksdyr eller ikke.

Styremedlemmer og 3R-priskomité på valg
På årsmøtet den 13. juni skal det velges styrerepresentanter for akademia og industrien, samt komitéen for Norecopas 3R-pris. Valgkomitéen har allerede fått noen forslag til kandidater til styrvervene, men det er fullt mulig å komme med flere forslag. Norecopa vil også sette pris på å høre fra personer som er interessert i å sitte i komitéen som vurderer nominasjonene til 3R-prisen.

Norecopas regnskap for 2011
I samarbeid med Veterinærinstituttet har Norecopa avsluttet sitt offisielle regnskap for 2011. Norecopas revisor har godkjent regnskapet, som viser et overskudd på kr. 476 i forhold til budsjett. Regnskapet blir presentert i detalj på årsmøtet til Norecopa den 13. juni.

Ny nettside om bruken av statistiske metoder til å redusere antallet forsøksdyr
Den kjente forsøksdyrstatistikeren Michael Festing har utviklet en ny nettbasert ressurs for å hjelpe dem som planlegger dyreforsøk å velge riktig statistisk metode for å holde antallet dyr nede på et absolutt minimum. Mer informasjon på www.3Rs-reduction.co.uk. Vi minner samtidig om Norecopas egen nettside med lenker til ressurser innenfor statistikk, som også peker mot noen av Festings eldre nettbaserte ressurser.

Oppdaterte nettsider om EU-direktivet
EUs nettsider om det nye forsøksdyrdirektivet er blitt oppdatert for å gjøre det enklere å navigere på nettstedet. Det er også en del dokumenter der som vil være av interesse, også i Norge. Blant annet er det en lenke til den nyeste statistikken over antallet dyr brukt i forskningen i Europa (den nyeste rapporten er for 2008), og en liste over kontaktpunktene i EU-landene. Av størst interesse er kanskje et arbeidsdokument som tar sikte på å fremme konsensus i Europa ved å gi eksempler på hvordan ulike begreper i direktivteksten skal fortolkes. Det gjelder definisjoner som f.eks. gjenbruk, eksempler på prosedyrer som faller utenfor direktivets definisjon av dyreforsøk, og komplekse forsøk som innebærer mange prosedyrer.

Presentasjoner av Norecopas veiledning om klassifisering av prosedyrer på fisk
Norecopas veiledning for klassifisering prosedyrer som brukes på fisk, skal presenteres to ganger i mai av dr. Penny Hawkins, som ledet arbeidsgruppen som utarbeidet veiledningen. Første gang er på World Fisheries Congress i Edinburgh. Deretter skal dr. Hawkins delta på et seminar arrangert av British Association of ZebraFish Husbandry i London om smertepersepsjon og -behandling.

Ny dyrehelselov i EU
Innen utgangen av 2012 skal EU utarbeide en dyrehelselov, som skal dekke alle arter og alle bruksområder. Formålet med loven er beskrevet i mer detalj på Mattilsynets nettsider.

Oppdatering av kompendiet i forsøksdyrlære
Arbeidet med en fullstendig revisjon av forsøksdyrkompendiet som ble utviklet på 90-tallet på NVH, har nettopp startet. Dette vil ta tid, men vil bringe kompendiet opp til dagens standard, med omtale av teknikker som ikke var i generell bruk for 10-15 år siden.

Initatitiv fra Understanding Animal Research
Den britiske organisasjonen Understanding Animal Research arbeider for å øke forståelse av nødvendigheten av dyreforsøk i biomedisinsk forskning. De har nylig lagt ut en artikkel om konsekvensene av dyrevernorganisasjoners arbeid for å forhindre flyfrakt av forsøksdyr, og et filmopptak som viser de daglige gjøremål til en forsøksdyrtekniker.

Nytt norsk forum for å promotere dyreforsøk
Det er utviklet en norsk nettside, forsøksforum.no, som skal fronte forskernes syn på dyreforsøk og være en motpol til nettsteder som arbeider mot bruken av forsøksdyr.

AnimalResearch.Info
En ny internasjonal nettside, AnimalResearch.Info, er blitt lansert, med målet å være en global ressurs for vitenskapelig bevis innenfor dyreforsøk.

Bruk av menneskeaper i forskning
Det nye EU-direktivet inneholder et generelt forbud mot bruken av menneskeaper i forskning, men gir adgang til det dersom det blir et uventet utbrudd av en livstruende sykdom i fremtiden. Flere dyrevernorganisasjoner har protestert mot denne åpningen, bl.a. de britiske organisasjonene FRAME og BUAV som har laget en felles uttalelse.

Presentasjon av Norecopas arbeid
Norecopas presentasjon under ecopas fagseminar og årsmøte i Madrid i november ifjor, er nå tilgjengelig på ecopas nettsider.


Fra mediene:


Møtekalender:

Scand-LAS symposium, Trondheim, 26.-29. april 2012
UFAWs Animal Welfare Conference, York, 21. juni 2012
Harmonisation of the Care and Use of Farm Animals in Research, Gardermoen, 26.-28. september 2012
BCLAS-ECLAM-ESLAV møte, Liège, 15.-16. oktober 2012
FELASA-SECAL symposium, Barcelona, 9.-13. juni 2013
9th World Congress on Alternatives and Animal Use, Praha, 24.-28. august 2014
 

Kjenner du noen som kunne ha interesse av dette nyhetsbrevet?

Send gjerne denne emailen videre!

Det er enkelt å abonnere, ved å bruke linken på
nettsiden til nyhetsbrevene.

TIPS send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMÅL eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene. Vi minner om at man kan søke samtidig i alle nettsidene som ligger på norecopa.no ved å bruke søkefeltet i høyremargen.

Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no)
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf: 41 22 09 49
Fax: 23 21 64 85
www.norecopa.no
E-mail: post@norecopa.no
Org.nr. 992 199 199

Bankkonto: 7694.05.12030

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa