Nyhetsbrev nr. 6-2011

Velkommen til det sjette nyhetsbrevet fra Norecopa i 2011.

Norecopas rapport om belastningskategorier i fiskeforsøk
Norecopa har søkt om, og fått, midler fra tidsskriftets eget fond, til å sørge for at rapporten kan gis "Open Access", slik at enhver kan laste den ned kostnadsfritt. Rapporten er tilgjengelig her. Norecopa samler informasjonom temaet på www.norecopa.no/categories.

Neste styremøte er 4. oktober
Det siste ordinære styremøtet planlagt for 2011 er tirsdag 4. oktober. Dersom det er saker som ønskes tatt opp på styremøtet, bes disse sendt til post@norecopa.no så fort som mulig. Referatene fra alle styremøtene kan leses her.

Nominasjoner til ecopas styre
ecopa har sitt årsmøte i Madrid i slutten av november. Det skal velges flere nye styremedlemmer. Norecopa og de andre medlemsorganisasjoner har en nominasjonsfrist på den 30. september. Foreløpig er det ikke identifisert noen norske kandidater til et verv i ecopa. Norecopa har forsøkt tidligere, uten hell, å få et norsk medlem i styret. Vi ønsker å forsøke igjen, men trenger en kandidat. Vi ber om forslag snarest mulig dersom noen føler seg kallet til dette viktige arbeidet!

Diskusjonsforum for de ansvarshavende ved norske forsøksdyravdelinger
Vi minner om at Norecopa står for den tekniske driften av et lukket forum for de ansvarshavende ved landets 60 dyreavdelinger. Forumet kan brukes til å diskutere emner av felles interesse, til å identifisere ekspertise innenfor konkrete forskningsområder, og for å spre kunnskap om tiltak innenfor de 3 R-ene. Vi oppfordrer forskere til å tenke på denne muligheten når forsøk planlegges.

World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences - etterspill
Som nevnt i forrige nyhetsbrev hadde Norecopa en poster på ovennevnte kongress i Montreal i august. Posteren omtalte EUs nye regler om klassifisering av prosedyrer som utføres på forsøksdyr, noe som vil bli obligatorisk når det reviderte forsøksdyrdirektivet trer i kraft 1. januar 2013. Posteren beskrev rapporten utarbeidet av Norecopas arbeidsgruppe om klassifiering av prosedyrer som benyttes på fisk.
   Norecopa har fått kongressens tillatelse til å legge posteren ute på våre nettsider.
Selve posteren oppbevares av dr. Penny Hawkins, RSPCA, Storbritannia, som ledet arbeidsgruppen. Posteren blir brukt på andre møter i tiden fremmover. Den har allerede blitt brukt på et møte i Storbritannia innenfor dyrevelferd, beregnet for forsøksdyrteknikere.
   Deltagerne på kongressen undertegnet en deklarasjon, som kan leses her, om Systematic Reviews of Animal Studies.
   Den neste verdenskongressen i denne serien blir i Praha, 24.-28. august 2014.

Internasjonalt konsensumøte om husdyr i forskning, september 2012
Vi minner om at Norecopa planlegger et møte 26.-28. september 2012 på Clarion Hotel Oslo Airport på Gardermoen. Møtet vil være nesten en blåkopi av det avlyste møte (se detaljene her), men vil nok fokussere enda mer på kravene som vil komme med det reviderte EU-forsøksdyrdirektivet som trer i kraft kun 3 måneder etter møtet. Direktivet vil gjelde for Norge også.
   Vi ber om deres hjelp med å spre informasjon om dette møtet, på alle mulige måter. Interesserte oppfordres til å melde sin interesse for møtet allerede nå, selv om de er usikre på om de kan delta.

Prosjektet 3R-KART
Norecopas prosjekt for å kartlegge anvendelsen av de 3 R-ene i fiskeforskning går sin gang. Spørreskjemaet, som skal sendes til samtlige institusjoner i Norge som driver med fiskeforsøk, er utarbeidet og er blitt kvalitetssikret av en ekspert på utforming av slike skjemaer. Dette for å gjøre skjemaet enklest mulig å besvare, samtidig som personvernet ivaretas. Skjemaet er nå hos to fiskeforskere for ytterligere kommentarer. Vi regner med å ha skjemaet ferdig til utsendelse i begynnelsen av oktober. Vi presiserer at dette prosjektet tar ikke sikte på å avdekke svakheter ved forskningsarbeidet, men er ment som et hjelpemiddel for å fremme ytterligere 3R-arbeid, samt identifisere områder hvor det bør bevilges flere forskningsmidler.

Harmonisering av prosedyrer ved billedanalyse av forsøksdyr
NorIMM (Nordisk Infrastructure for Mouse Models) arbeider for å øke kommunikasjon mellom grupper i Norden som benytter genmodifiserte mus i sin forskning. En arbeidsgruppe ser på håndtering og dyrevelferd. Denne gruppen arrangerer et seminar om emnet i Turku 26.-27. denne måneden. Programmet kan leses her.

Møte om sebrafisk
Det arrangeres et seminar om bruken av sebrafisk i forskningen i Utrecht den  14.-15. november, ved et av Europas største fasiliteter for disse forsøksdyrene. Temaer omfatter bl.a. drift av en dyreavdeling, stell, helsemonitorering, GMO-teknikker og internasjonale retningslinjer. Instituttet som er medarangør av dette møtet arrangerer en rekke kurs.

FRAME training school on experimental design
Den britiske organisasjonen FRAME er blant annet kjent for sine treningsskoler innenfor statistikk og eksperimentelt design. FRAME planlegger en ny slik i oktober. Datoene er ikke oppgitt ennå, men det blir lagt ut mer informasjon på deres nettsider.
FRAME har også en omfattende møtekalendar på sine nettsider.

Belgisk møte om raffineringer innenfor anestesi
Den belgiske oganisasjonen BCLAS (Belgian Council for Laboratory Animal Science) arrangerer sin årlige kongress 16.-17. november med en rekke aktuelle temaer, som smertebehandling, klassifisering av smerter, og humane endepunkter. Bl.a. professor Paul Flecknell fra Newcastle University er foredragsholder. Mer informasjon om kongressenpå BCLAS sine nettsider.

UFAW arrangerer en ny dyrevelferdskonferanse
Den britiske organisasjonen UFAW arrangerer enda en Animal Welfare Conference, denne gangen i York den 21. juni 2012. Mer informasjon på UFAWs nettsider.

Finneklipping og andre merkemetoder hos fisk
I forrige nyhetsbrev omtalte vi en studentoppgave om finneklipping. Det er nylig blitt publisert resultatene av studier på fettfinnen, som ofte velges for klipping på grunn av antatt lite funksjon. Studiene viser at den er et komplisert og viktig organ for fisken.
  Nettstedet Fishmarking.com, produsert av en amerikansk forskningsgruppe, FishBio, gir en oversikt over mulige merkemetoder. Norecopa har ikke tatt stilling til innholdet på dette nettstedet.

AAALAC Position Statements
Akkrediteringsorganet AAALAC International har publisert 6 nye uttalelser om sentrale temaer innenfor forsøksdyrlære. Disse kan være av interesse, selv om man ikke følger akkrediteringsprogrammet deres. Uttalelsene kan leses her.

CCAC Guidelines in Genetically Engineered Animals
Den kanadiske organisasjonen CCAC, som sto bak årets 3R-kongress i Montreal, er kjent for sine retningslinjer om dyreforsøk. De har laget et utkast til retningslinjer om bruk av genetisk modifiserte dyr i forskning, med høringsfrist den 28. oktober. Utkastet kan leses på deres nettsider (under What's New?).

Gruppemerking av laksefisk
Veterinærinstituttet har utgitt en rapport om en metode for gruppemerking av laksefisk på øyerognstadiet.

ecopa-hjørne i ALTEX
Tidsskriftet ALTEX (Alternatives to Animal Experimentation) publiserer forskningsresultater som fremme de 3 R-ene. Tidsskriftet starter nå med en egen spalte som kan brukes til å profilere aktivitetene innenfor medlemsorganisasjonene. Norecopa er blant de første plattformer som benytter denne muligheten.


Fra mediene

Kjenner du noen som kunne ha interesse av dette nyhetsbrevet?

Send gjerne denne emailen videre!

Det er enkelt å abonnere, ved å bruke linken på 
nettsiden til nyhetsbrevene
 

TIPS – send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG
 – til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT – for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMÅL – eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene. Vi minner om at man kan søke samtidig i alle nettsidene som ligger på norecopa.no ved å bruke søkefeltet i høyremargen.

Ansvarlig utgiver: Norecopa 
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo 
Tlf: 41 22 09 49 
Fax: 23 21 64 85 
www.norecopa.no 
E-mail: post@norecopa.no 
Org.nr. 992 199 199

Bankkonto: 7694.05.12030 

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa