Nyhetsbrev nr. 1-2016

 

Handbook of Clinical Signs in Rodents and Rabbits.

Det er publisert en artikkel med tips om hvordan man kan analysere data fra adferdsstudier hvor det er få datapunkter og begrensede populasjoner å arbeide med.

I tidligere nyhetsbrev har vi fortalt om et britisk-kinesisk seminar i Beijing i mars 2015 hvor Norecopas sekretær foreleste om 3R-alternativer og rapportering av dyreforsøk. Situasjonen i Kina er omtalt i en reportasje i avisen China Daily Europe, hvor arbeidet med å introdusere strengere forsøksdyrlovgivning beskrives. Den samme avisen har omtalt flytransport av forsøksdyr og skikken i Kina om å lage minnelunder ved forskningsinstitusjoner som bruker forsøksdyr.

Et klinisk medisinforsøk hvor en pasient døde og ytterligere fem ble innlagt på sykehus har vakt mye oppsikt i mediene, bl.a. på forskning.no. Legemiddelverkets fagmedisinsk direktør uttaler at det er heldigvis få tilfeller som kan sammenlignes med dette. Et intervju med danske forskere inneholder en del opplysninger om hvordan slike kliniske forsøk er strengt kontrollerte.

Vi hører gjerne fra institusjoner som markerte International Laboratory Technician Week forrige uke!


Merking av vilt
 
Bilde fra Hallingdølen
 

Arbeidet med å merke ville dyr kom nylig i søkelyset gjennom reportasjer i bl.a. VG og Hallingdølen, om en villrein som hadde en krage rundt halsen hvor det hadde samlet seg en stor isklump. Den som skjøt reinen anslo vekten av isklumpen til ca. 14 kg. Norecopa har ingen kjennskap til detaljene i denne saken og ønsker heller ikke å kommentere den ytterligere, men saken nevnes som en påminnelse om behovet for grundig planlegging og tett oppfølging av alle dyreforsøk hvor dyrene overlates til seg selv.

Norecopa vil sette søkelyset på potensialet for problemer ved bruk av radiosendere og annet utstyr på fugler, under vårt fagseminar den 24. mai i Oslo. Da får vi et foredrag fra professor Rory Wilson som har regnet på G-kreftene som dyrene utsettes for.

NINA har forøvrig publisert en statusrapport om vår kunnskap om Norges rovdyr, med en angivelse av hvilke kunnskapshull som eksisterer.

Det viser seg at viltkameraer er et godt alternativ til belastningen som fangst og merking utgjør når gauper skal følges i områder med lite snø, hvor det er vanskelig å spore dem.
Registrering av smerte hos sau
 
 

Vi har tidligere omtalte såkalte Grimace Scales (ansiktsuttrykk) som en metode for å registrere smerter hos enkelte dyrearter. Nå er det kommet en publikasjon om en slik målemetode på sau.

 

3R-fremskritt i tidsskriftet Laboratory Animals
 
 

Selv om man ikke abonnerer på det europeiske forsøksdyrtidsskriftet Laboratory Animals, kan det være vel verdt å abonnere på epostene derfra med oversikter over artiklene i hvert nummer. Slike meldinger kan bestilles her. I det siste nummeret av tidsskriftet er det for eksempel beskrevet en metode for å måle størrelsen på kreftsvulster på forsøksdyr uten å fange og måle på dyrene rent fysisk. Det er også en artikkel om smertebehandling hos mus, hvor man sammenligner effekten av en serie injeksjoner med en depot av smertestillende middel. Tidsskriftets redaktør har en spalte kalt Editors Choice, hvor han fremhever enkelte artikler.

 

Nytenkning premieres
 
 

Den svenske organisasjonen Forska utan djurförsök har opprettet en utmerkelse med navnet Nytänkeren, som skal gis til personer som fremmer 3R-arbeidet. Den er delt ut for første gang, til forsker Gunnar Cedersund ved Linköping universitet som har utviklet matematiske modeller som kan redusere dyreforsøk i forbindelse med diabetesforskning. 'Matematik ersätter djurförsök' er tittelen på en reportasje hos SVT om dette.

Forska utan djurförsök har også laget en nettside med en lettfattelig oversikt over alternativer til dyreforsøk.


 
Åpenhet rundt dyreforsøk
 
 

90 britiske forskningsinstitusjoner har sålangt skrevet under på en traktat om åpenhet rundt dyreforsøk. En av disse er den statlige APHA (Animal and Plant Health Agency), som har lagt ut denne omtalen på nettet.

Universitetet i Oslo fortjener ros for åpenheten de viser ved å presentere den nye lederen for dyreavdelingen og hans arbeid for å fremme dyrevelferd. 
Til ettertanke
 
 

Hvor mye hensyn tar vi til gnagernes luktesans når vi steller dem? I en artikkel publisert før jul tar britiske forskere opp dette viktige temaet og diskuterer konsekvensene for standardisering av dyreforsøk og hvordan vi bør stelle dyrene.

Når kan man trygt begynne å forstyrre et nytt kull, for å vurdere deres helsetilstand? Denne artikkelen publisert av det britiske 3R-senteret foreslår at man starter svært tidlig. Dette kan være viktig av dyrevelferdsmessige grunner, særlig når man avler genmodifiserte dyr.

I en artikkel av Richard Scrase, settes det søkelyset på lydene som mus og rotter produserer, som er langt over frekvensene som mennesker kan høre, og hvilke roller disse lydene har.

Når fordelene og ulempene med dyreforsøk avveies, kan det være spørsmål med modellens validitetet og manglende 3R-anvendelse som det er viktig å få frem i en nytte-kostnadsanalyse. Britiske forfattere diskuterer detter i en artikkel fra i fjor i European Journal of Pharmacology. Det samme tidsskriftet har et temanummer om overføringsverdien av resultatene fra dyreforsøk.

Den amerikanske forsøksdyrveterinær Pete Gasper svarer på spørsmålet: Is animal research necessary?


 
Møtekalenderen
Invertebrates as Alternative Models in Biomedical Research, Lausanne, 12. februar 2016
Hands-on Training in Systematic Reviews of Animal Studies, Varese, 26. februar 2016
BioBarriers 2016: 11th Conference and Workshop on Biological Barriers, Saarbrücken, 7.-9. mars 2016
Course in applied surgery without the use of animals, Lyon, 9.-11. mars 2016
Organizing and Operating Activities in a Laboratory Animal Facility, Varese, 16.-18. mars 2016
Pan-American Conference on Alternatives, Baltimore, 12.-14. april 2016
Avslutningskonferanse for Havbruksprogrammet, Norges Forskningsråd, Bodø, 18.-20. april 2016
Workshop: Assessment, Prevention and Alleviation of Pain and Distress in Laboratory Animals, Newcastle, 18.-20. april 2016
Zebrafish: Husbandry, Care and Welfare, London, 21.-22. april 2016
NC3Rs/CEFAS Workshop on Fish Welfare, Weymouth, 26.-28. april 2016
EDQM Symposium on Challenges of Quality Requirements for Fish Vaccines, Oslo, 10.-11. mai 2016
Delivering an effective AWERB - Challenges and Solutions, London, 12. mai 2016
Health Monitoring of Rodents: Traditional and Innovative Approaches, Varese, 12.-13. mai 2016
Norecopas årsmøte med fagseminar om litteratursøk m.m., Oslo, 24. mai 2016
Pathology of the Mouse and Rat, Varese, 23.-26. mai 2016
Innovative in vitro models of drug safety assessment, Liverpool, 6.-10. juni 2016
13th FELASA Congress og årsmøte i Scand-LAS, Brussel, 13.-16. juni 2016
Focus on severe suffering, Brussel, 16.-17. juni 2016
Improving Experimental Approaches in Animal Biology: Implementing the 3Rs, London, 29. juni - 1. juli 2016
How to improve the Quality and Translatability of Preclinical Animal Studies, Radboud, Nederland, 1.-5. august 2016
EUSAAT Congress, Linz, 24.-27. august 2016
Microbiota and Gnotobiotic Management, Varese, 22.-23. september 2016
The Management of Genetically Modified Rodent Colonies, Varese, 6.-7. oktober 2016
67th National AALAS Meeting, Charlotte, North Carolina, 30. oktober - 3. november 2016
Asian Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Saga, Japan, 15.-18. november 2016
Managing Resources in Modern Animal Facilities, Varese, 16.-18. november 2016
Measuring animal welfare and applying scientific advances: Why is it still so difficult?, University of London, Surrey, 27.-29. juni 2017
7th International Conference on the Assessment of Animal Welfare at Farm and Group Level, Wageningen, 6.-7. september 2017
10th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Seattle, september 2017 (datoene ukjent, kontakt wc10info@gmail.com)
EUROTOX Congress, Bratislava, 10.-13. september 2017

 
Følg med oss på Facebook!
Til venstre ser du hvordan Norecopas Facebook-side ser ut i dette øyeblikket. Vi bruker Facebook-siden til å nå ut med stoff som ikke kan vente til neste nyhetsbrev, eller som er beregnet på et større publikum enn dem som mottar nyhetsbrevene. Del gjerne Facebook-siden med dine venner og kollegaer.


Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevene kan leses her. Du kan gjøre fritekstsøk på Norecopas nettsider for å finne ressurser som vi har omtalt.

 

Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith
Org.nr. 992 199 199
Bankkonto: 7694.05.12030 (må merkes med "12025 Norecopa")

Bildene i nyhetsbrevet er tatt av Norecopa eller fra colourbox.com, hvis ikke annet er angitt.


 
Norecopa, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo. www.norecopa.no tel: (47) 41 22 09 49 post@norecopa.no

 

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa