Nyhetsbrev nr. 3-2013

  Velkommen til Norecopas tredje nyhetsbrev i 2013!
Dette brevet omtaler følgende:

Norecopas fagseminar og årsmøte, 3. juni på Adamstua
Vi minner om Norecopas årsmøte med fagseminar mandag 3. juni i Fellesauditoriet på Adamstua. Vi har invitert noen av de fremste europeiske ekspertene på temaer som vi tror er av stor interesse for mange: smertepersepsjon hos ulike arter, overvåking av bedøvelse, og avlivingsmetoder. I tillegg deler leder for Næringskomitéen utNorecopas 3R-pris for fremdragende arbeid med å erstatte, redusere eller forbedre dyreforsøk. Vi avslutter dagen med årsmøtet, som er deres anledning til å fortelle styret hva Norecopa skal drive med det neste året.
   For de som ikke har anledning til å komme til Oslo, har vi gleden av å fortelle at vi skal sende foredragene på direkten på nettet den dagen. Mer informasjon om hvordan dette gjøres rent teknisk blir lagt ut her den 30. mai. Vi gjør oppmerksom på at foredragene ikke blir tatt opp, så man må delta mens seminaret er i gang.
   Alle sakspapirene til årsmøtet er nå tilgjengelige på nettet.
   Vennligst spre informasjon om dette møtet i ditt miljø. Dersom dere kjenner noen som ikke mottar nyhetsbrevet men som kunne tenke seg det, er det bare å si fra til sekretæren - interesserte kan også melde seg selv på ved hjelp av lenken øverst på denne sidenVi håper at mange vil finne veien til Adamstua den 3. juni.

Mattilsynet har laget et nytt utkast til ny forsøksdyrforskrift
Mattilsynet har behandlet høringsuttalelsene om deres forslag til ny forsøksdyrforskrift og har oversendt et nytt utkast til Landbruks- og matdepartementet. Det er gledelig å konstatere at nesten alle kommentarene som Norecopa hadde til forskriften er tatt hensyn til. Det nye forskriftsutkastet, utkastet til forvaltningsinstruks og en oversikt over innholdet i høringsuttalelsene, kan leses på en nettside som Norecopa har laget, som viser utviklingen i saken.

Kontakt med Mattilsynet
Norecopa har hatt utstrakt kontakt med Mattilsynet i forbindelse med gjennomføringen av det nye forsøksdyrdirektivet. se forrige nyhetsbrev. Én av oppgavene som direktivet definerer, er et kontaktpunkt innenfor et nettverk som kalles for PARERE (Preliminary Assessment of Regulatory Relevance). PARERE skal bistå EU-kommisjonen og EUs referanselaboratorium med råd om aktuelle alternativer til dyreforsøk innenfor regulatorisk testing. Norges kontaktperson ovenfor PARERE er rådgiver Heidi Bugge, Regelverksavdelingen, Mattilsynet. Norecopa skal bistå Mattilsynet med å hjelpe å identifisere fagmiljøer i Norge som allerede arbeider innenfor dette området. En slik oversikt eksisterer ikke.

Styremøte den 22. mai
Norecopas styre hadde møte den 22. mai. I tillegg til temaene nevnt separat i dette nyhetsbrevet, diskuterte styret oppfølging av sitt prosjekt 3R-KART og vaksinerapporten. Norecopa forbereder samarbeid med andre fagmiljøer for å bringe dette arbeidet videre. Referatet
 fra møtet blir lagt ut på Norecopas nettsider om kort tid.

Norecopa er på Facebook
På styremøtet ble det bestemt, som et prøveprosjekt ut 2013, å etablere en begrenset Facebook-side for Norecopa. Organisasjonen har ikke ressurser til omfattende aktivitet, men styret innser behovet for rask utsendelse av informasjon om Norecopas aktiviteter som kan deles på en lettvint måte med andre. Et typisk eksempel på dette er informasjon om Norecopas seminar den 3. juni. Vi oppfordrer alle som mottar dette nyhetsbrevet til å besøke siden og "like" den!
Facebook-siden vil ikke overta funksjonen til nyhetsbrevene, som vil fortsatt være Norecopas hovedkanal for faglig informasjon om de 3 R-ene.

Norecopa på Scand-LAS symposium i Tallinn
Norecopa var representert med sekretæren og et styremedlem under det årlige Scand-LAS symposium, som i år ble arrangert i Tallinn. Sekretæren holdt et foredrag om Norecopas retningslinjer for fasting hos gnagere og i tillegg presenterte Norecopas arbeid. Det ble delt ut et flyveblad om Norecopa, som kan lastes ned og brukes av alle.

Fisk og roboter
Under Scand-LAS symposiet holdt dr. Maarja Kruusmaa et fascinerende foredrag om robotikk og biomimetikk: identifikasjonen og anvendelsen av Naturens egne løsninger for tekniske problemer. Hun fortalte hvordan ingeniørlære og særlig væsketeori brukes til å bygge bedre roboter i akvatiske miljøer, basert på fiskens anatomi og fysiologi, som f.eks. til bruk i marin arkeologi hvor tradisjonelle roboter med propeller ikke er egnet. Gruppen studerer hvordan fisk svømmer og forholder seg til vannstrømmer, bl.a. for å spare energi, og hvordan deres orienterings- og navigasjonssystemer fungerer. I tillegg til gevinstene innenfor robotikk, kan denne kunnskapen gi verdifull informasjon om hvordan man kan konstruere bedre innhengninger for fisk i fangenskap, som tar mer hensyn til fiskens instinkter. Miljøberikelse og fiskevelferd er dermed viktige stikkord i denne forskningen. Mer informasjon om dette på http://www.filose.eu.

Stiansens stiftelse
Vi viser til forrige nyhetsbrev hvor en ny stiftelse til arbeid for dyrenes beste, Dag S. Stiansens stiftelse, ble nevnt.
   Stiftelsestilsynet har nå godkjent stiftelsen og den åpner for nominasjoner og søknader.
 
Verdenskongress om de 3 R-ene, Praha august 2014
Vi minner om at den neste store kongressen som fokusserer utelukkende på de 3 R-ene finner sted i Praha i august 2014. Vi anbefaler at alle som arbeider med prosjekter innenfor dette temaet vurderer å delta på kongressen og presenterer sitt arbeid. Det er en enestående anledning til å vise hva Norge gjør innenfor 3R-arbeid. Norecopas sekretær er blitt invitert som medlem av en av arbeidsgruppene som forbereder kongressen. Ta gjerne kontakt dersom du trenger mer informasjon.

Oversikt over 3R-databaser
AltTox har publisert en nettside som gir en nyttig oversikt over mange databaser av relevans til de 3 R-ene. Vi kan også nevne at Norecopa drifter nettsider med egneoversikter over databaser.

Ressurser innenfor alternativer til toksisitetstesting
Det er etterhvert blitt mange ressurser å forholde seg til innenfor de 3 R-ene, hvilket er grunnen til at Norecopa har laget egne oversikter over disse. Noen har svært like navn: ALTEX, AltTox og Altweb. Humane Society har laget en nyttig nettside som forklarer rollene til disse.

Ressurser innenfor miljøberikelse

Veterinary Bioscience Institute har laget en nettside hvor forslag til miljøberikelse, i posterformat, er samlet, sortert etter dyreart. I tillegg kan nevnes The Enrichment Record, som er et elektronisk nyhetsbrev om emnet.

Retningslinjer om genmodifiserte dyr
ICLAS har publisert retningslinjer for harmoniseringen av produksjon, hold og bruk av genmodifiserte forsøksdyr.

Retningslinjer om identifisering av forsøksdyr
FELASA har publisert sine retningslinjer for identifisering av forsøksdyr
.

Retningslinjer for hold, stell og bruk av sebrafisk
ILAR Journal har publisert en oversiktsartikkel om sebrafisk i forskning, som dekker oppstalling, stell og helse.
Vi minner om at Norecopa har laget en oversikt over slike retningslinjer, som oppdateres fortløpende.
 

Fra mediene


Møtekalender:

 
Kjenner du noen som kunne ha interesse av dette nyhetsbrevet?

Send gjerne denne emailen videre!

Det er enkelt å abonnere, ved å bruke linken på 
nettsiden til nyhetsbrevene.

TIPS  send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG  til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMÅL eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene. Vi minner om at man kan søke samtidig i alle nettsidene som ligger på norecopa.no ved å bruke søkefeltet i høyremargen.

Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no)
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf: 41 22 09 49
Fax: 23 21 64 85
www.norecopa.no
E-mail: post@norecopa.no
Org.nr. 992 199 199

Bankkonto: 7694.05.12030    

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa