Nyhetsbrev nr. 5-2014

oslovet-nettsidene, som er bygget opp som én stor relasjonell database. Dette betyr at et søk i 3R Guide returnerer også treff i de andre delene av oslovet: NORINA, TextBase og selve nettsidene. Det er dermed store sjanser for at et søk her vil gi nyttige resultater.

Norecopas samarbeidspartner i AWIC er informasjonsspesialist Tim Allen. Han har lang erfaring i å arrangere forskerkurs i litteratursøk i USA. Samarbeidet med Allen og AWIC har ført til at vi har plukket opp en del ressurser som er mindre kjente i Europa, samtidig som 3R Guide blir bedre kjent på den andre siden av Atlanteren. Norecopa har søkt om midler til å arrangere et slikt forskerkurs i litteratursøk i Norge, og vi kommer tilbake til saken dersom vi får midler til dette.

Vi håper at alle forsøksdyravdelingene vil oppleve 3R Guide som et nyttig verktøy i arbeidet med å anvende de 3 R-ene i norsk forskning.

Kjenner du til en ressurs som burde vært nevnt i 3R Guide? Tips oss gjerne! (adrian.smith@vetinst.no)

Vi mottar gjerne tilbakemeldinger om 3R Guide og nettsidene forøvrig. Vi har planer om å utvikle søkefunksjonen ytterligere, og skal diskutere dette med andre internasjonale aktører i Praha. Vi søker om støtte til dette, og har sålangt fått midler fra Laboratory Animals Ltd. (som utgir det europeiske tidsskriftet Laboratory Animals) og Scottish Accreditation Board (som akkrediterer noen av forskerkursene som arrangeres i Storbritannia).
Det kan nevnes at vi også har registrert flere andre suffikser til domenenavnet 3RGuide (.org, .no, .net, .com, .org, .eu, .cn), så det skulle være gode sjanser for å komme frem selv om man ikke husker den eksakte nettadressen.

NORINA-databasen i en egen database. NORINA, som inneholder informasjon om ca. 3 500 produkter som kan brukes som alternativer eller supplement til dyr i undervisning og opplæring, har nå vært i drift i 23 år. Teknologiske plattformer har endret seg mye i den tiden. Vi har derfor begynt å flytte produkter som bruker eldre teknologi (som f.eks. filmer og laserplater) over til en egen database som vi har kalt for Classic AVs. Dermed vil ikke søk i NORINA returnere fullt så mange eldre produkter. Søk i NORINA returnerer også en treffliste fra Classic AVs, og omvendt.

 
som kan lastes ned her og brukes som dere vil.

Norecopa har for øvrig tilsammen 4 plakater og et muntlig innlegg under verdenskongressen. Vi vil rapportere fra kongressen i det neste nyhetsbrevet.


 
Søknadsfrist for Forskningsrådets 3R-midler
 
 

Vi minner om at søknadsfristen for de øremerkede midlene til 3R-forskning fra Norges Forskningsråd under Havbruksprogrammet er 3. september kl. 1300 CET.

Endring av datoen for årsmøtet i 2015
 
 

I forrige nyhetsbrev fortalte vi at datoen for neste års fagseminar og årsmøte var fastsatt til tirsdag 21. april.
For å unngå kollisjon med et møte i Forsøksdyrutvalget, har vi flyttet datoen til onsdag 22. april . Vi ber om at dere noterer datoen og vi håper å se flest mulig. Arrangementet blir i Fellesauditoriet på Adamstua som vanlig.
Referatet fra årets årsmøte kan leses her.


 
Oppdateringer på EU Direktivets nettsider
 
 

Europakommisjonen har gjort noen viktige oppdateringer til sine nettsider om forsøksdyrdirektivet, og har fått laget en enklere nettadresse: http://ec.europa.eu/animals-in-science
Kommisjonen har bl.a. laget en egen nettside om å søke informasjon om 3R-ressurser. Det ble arrangert et eget møte i Brussel om dette temaet i november 2012, hvor Norecopa deltok. Rapporten fra dette møtet, Working Document on the Availability of Information on the Three Rs, er nå tilgjengelig. Alle presentasjonene fra møtet kan lastes ned fra nettet. Det er også laget nettsider med 'Key 3R resources' (søkeverktøy, databaser, nettportaler, tidsskrifter, organisasjoner m.fl.). De aller fleste av disse er sitert i Norecopas database 3R Guide.

Kommisjonen inviterer alle som arrangerer møter relatert til de 3 R-ene om å melde dem inn til sekretariatet, slik at de kan publisere dem på nettsidene. Norecopas konsensusmøter er eksempelvis allerede sitert på nettsidene.


 
Norecopas 3R-pris
 
 

I løpet av sommeren har NTNU, forskning.no, LMD og NRK skrevet om Norecopas 3R-pris. Den har med andre ord vært en fin måte å profilere arbeid med de 3 R-ene på.

Vi håper at flere vil la seg inspirere til å sende inn en nominasjon til neste års pris, som deles ut på Norecopas årsmøte på Adamstua onsdag 22. april 2015. Nominasjoner til prisen kan sendes allerede nå! En presentasjon av nominasjonene til prisen i 2014 kan leses her. Vi har også laget en engelskspråklig versjon som kan lastes ned her.


Reduksjon av antallet fisk i vaksinestudier
 
 

Vi har skevet tidligere om arbeidet som Norecopa har støttet for å redusere antallet fisk som brukes i vaksinetesting. Anne Berit Romstad vant Norecopas 3R-pris i 2012 for slikt arbeid.

Det britiske 3R-senteret NC3Rs skriver om et forskningsprosjekt ledet av dr. Betrand Collet (bildet), som har fått over 4 millioner kroner for å utvikle en mindre invasiv metode for å overvåke immunresponsen og sjukdomsutviklingen i laksefisk. Dette er tradisjonelt målt ved hjelp av "challenge-tester" hvor fisk avlives ved bestemte tidsintervaller. Det er ofte betydelig variasjon mellom forsøksdyrene, bl.a. på grunn av forskjeller i deres genetiske sammensetning og tidspunktet når de blir smittet.
Collet har brukt blodprøver tatt under anestesi for å følge de samme individene gjennom hele infeksjonssyklusen. Han har oppnådd en 86% reduksjon i antallet forsøksfisk. Desuten har han utviklet en anestesimetode som gjør at fisken kan bedøves mens den er i tanken, samt en testmetode for å måle cytokiner som regulerer immunresponsen.
Collet er nå i ferd med å etablere cellelinjer fra en rekke organer hos atlanterlaks.

Det norske firmaet VESO skriver på sine nettsider at de arbeider med nye metoder for å redusere den såkalte "tank-effekten" (kar-effekten) i fiskeforsøk (grunnet miljøforskjeller i ulike fiskekar kan det være utilsiktede forskjeller i resultatene fra ulike kar). Tiltakene går ut på å sirkulere vannet mellom karene, slik at alle forsøksfiskene er eksponert for de samme vannparametrene.


Foto: NC3Rs
Stress ved innfanging og telemetri
 
 
En viktig del av forsøksplanlegging er å unngå at prosedyrene forbundet med forsøket (håndtering, blodprøvetaking m.m.) påvirker effektene man ønsker å måle. Innfangingsstresset er et eksempel på dette. Problematikken illustreres i en artikkel i Journal of Experimental Marine Biology and Ecology om forskning på havskilpaddere, hvor forstyrrende effekter av telemetri-utstyret dokumenteres, og hvor disse effektene dessuten er avhengige av årstiden når forsøkene utføres.
Dr. Penny Hawkins ved Research Animals Department, RSPCA, har nylig skrevet en nyttig oversiktsartikkel med tittel "Refining housing, husbandry and care for animals used in studies involving biotelemetry".

Dette viser at det er all grunn til å bruke god tid på planlegging av selv de tilsynelatende mest uskyldige delene av et dyreforsøk, om man skal unngå at de interfererer med de vitenskapelige målingene.


Foto: Brocken Inaglory, en.wikipedia
Kurs i dyreatferd og -velferd
 
 
Universitetet i Edinburgh tilbyr et modul-basert kurs med tittel Animal Behaviour and Welfare. Kurset består av 5 moduler med varighet av 1 uke hver. Hovedfokus er rettet mot selskapsdyr, produksjonsdyr og dyr i zoologiske hager, men også de eksperimentelle teknikkene som brukes på forsøksdyr for å måle atferd og velferd vil bli omtalt.

foto: Edinburgh University
Tidslinje om dyreforsøk
 
 

Den britiske organisasjonen FRAME har laget en tidslinje over de viktigste hendelsene innenfor dyreforsøk, fra gammelt av til i dag. Tidslinjen gir et interessant historisk perspektiv på utviklingen på fagområdet, ikke minst innenfor de 3-Rene.

 
Møtekalenderen
9th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Praha, 24.-28. august 2014
ILAR workshop on Transportation of Laboratory Animals, 3.-4. september 2014 (webcast)
6th International Conference on the Assessment of Animal Welfare at Farm and Group Level. Clermont-Ferrand, 3.-5. september 2014
The management of genetically modified rodent colonies, Varese, 25.-26. september 2014
Workshop on the assessment, prevention and alleviation of pain and distress in laboratory animals, Newcastle, 15.-17. november 2014
RSPCA/AVHLA meeting on Welfare of Agricultural Animals in Research: cattle, sheep, pigs and domestic fowl. Sør-England, 18. september 2014
HSBLAS-ESLAV-ECLAM Joint Scientific Meeting, Aten, 22.-23. september 2014
3rd Annual International Zebrafish Husbandry Course, Varese, 30. september - 3. oktober 2014
3R-symposium, København, 2. oktober 2014
World Congress on Controversies, Debate and Consensus (CoVet), Praha, 23.-26. oktober 2014
The implementation of the EU Education and Training Framework under Directive 2010/63/EU, Varese, 30.-31. oktober 2014
Facility planning, logistics and technological solutions, Varese, 13.-14. november 2014
Rational selection of the non-rodent species: toxicology, pathology and relevance to man, Alderley Park, 13.-14. november 2014
Science-based assessment of laboratory animal welfare, Saint Petersburg, 17.-19. november 2014
Fish and amphibian embryos as alternative models in toxicology and teratology, Paris, 1.-2. desember 2014
Norecopas fagseminar og årsmøte, Adamstua, 22. april 2015
45th Scand-LAS symposium, Turku, 9.-12. juni 2015
13th FELASA Congress, Brussel, 13.-16. juni 2016

 
Følg med oss på Facebook!
Til venstre ser du hvordan Norecopas Facebook-side ser ut i dette øyeblikket. Vi bruker Facebook-siden til å nå ut med stoff som ikke kan vente til neste nyhetsbrev, eller som er beregnet på et større publikum enn dem som mottar nyhetsbrevene. Del gjerne Facebook-siden med dine venner og kollegaer.


Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevene kan leses her. Du kan gjøre fritekstsøk på Norecopas nettsider for å finne ressurser som vi har omtalt.

 

Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith
Org.nr. 992 199 199


 
Norecopa, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo. www.norecopa.no tel: (47) 41 22 09 49 post@norecopa.no

 

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa