Nyhetsbrev nr. 8-2010

 

Velkommen til det 8. og siste nyhetsbrevet fra Norecopa i 2010!

 

Statsbudsjettet for 2011

Den 9. desember avga Næringskomitéen sin innstilling om statsbudsjettet for 2011. Til tross for iherdig arbeid ovenfor komitéen, både i form av innlegg på komitéens høring i oktober og gjennom personlig kontakt med mange av komitémedlemmene, har Norecopa dessverre ikke oppnådd å få større bevilgninger innenfor de allerede stramme budsjettrammene. Vi sitter allikevel igjen med inntrykket av at det er langt større politisk fokus på Norecopa etter dette års arbeid, og Ap-fraksjonen i komitéen ønsker å møte oss på nyåret for å fortsette dialogen. I innstillingen står dette:

Veterinærinstituttet har sekretariatet for NORECOPA som arbeider for betre forhold for forsøksdyr og alternativ til dyreforsøk. Komiteen vil peike på at dette er ein viktig del av arbeidet med dyrevelferd.

Forbedringer i fiskeforsøk?
Dette var tittelen (lettere omskrevet fra vår original) på en kronikk i Nationen den 4. desember, skrevet av styrelederen og sekretæren i Norecopa. Kronikken påpeker forbedringspotensialet ved rapportering av dyreforsøk, og den omtaler Norecopas prosjekt 3R-KART som starter i 2011. Vi har nevnt prosjektet i tidligere nyehetsbrev, og kommer tilbake til dette i nyhetsbrev i 2011. Kronikken påpeker behovet for flere ressurser til 3R-arbeidet. Norecopa har nettopp sendt en søknad til FKD om midler til prosjektet, og vi har allerede fått kr. 100 000 i støtte fra Dyrevernfondet.

Kategorisering av prosedyrer i dyreforsøk
I tidligere nyhetsbrev har vi omtalt den nye klassifiseringssystemet (Categories of Severity) som blir innført når EUs reviderte forsøksdyrdirektiv trer i kraft i 2013. Norecopas internasjonale arbeidsgruppe har nå fullført sitt arbeid med å lage retningslinjer for et klassifiseringssystem for fiskeforsøk, som kan brukes som et supplement til EUs egne retningslinjer. Rapporten er sendt til det europeiske tidsskriftet Laboratory Animals for publisering. Tittelen er: Guidance on the severity classification of scientific procedures involving fish: report of a Working Group appointed by the Norwegian Consensus-Platform for the Replacement, Reduction and Refinement of animal experiments (Norecopa).
Vi kommer tilbake til saken når rapporten er behandlet i tidsskriftet. Norecopa takker alle som har sendt inn innspill til denne rapporten.

Veiledning til EU direktivet
Organisasjonen Understanding Animal Research har skrevet en Guide to the Revised EU Directive 2010/63/EU.

Retningslinjer om stell og bruk av sebrafisk
RSPCA har nå publisert sine retningslinjer om sebrafisk i forsøk, som bl.a. Norecopa ga innspill til.

Bør vi løfte mus etter halen?
En dansk forskningsgruppe utfordrer den tradisjonelle måten å løfte mus på. Artikkelen er publisert i Nature Methods.

Det nye EU-direktivet og de 3 R-ene
Det arrangeres et lukket seminar i Berlin 1.-2. februar for å diskutere hvorvidt det nye EU-forsøksdyrdirektivet kan benyttes for å øke implementeringen av de 3 R-ene. Dagen før arrangeres et åpent informasjonsmøte for publikum. Se møtekalenderen nederst i nyhetsbrevet.

Transatlantic Think Tank of Technology
I tillegg til de 3 R-ene har vi nå fått de 4 T-ene, eller t4Transatlantic Think Tank of Technology. I 2007 National Academy of Science i USA publiserte en rapport med tittel Toxicity Testing and Assessment in the Twenty-first Century: A Vision and a Strategy. Rapporten foreslår radikale endringer i regulatorisk toksisitetstesting. t4 skal lage eller bestille analyser av problemer relatert til bruken av forsøksdyr i toksisitetstesting og arrangere arbeidsgruppemøter for å fremme forslagene i denne rapporten.

Ny plan for å maksimere innføring av alternativer til dyr i testing
Den 30. november ble en ny Action Plan lansert av EU og industrien som er involvert i rutine produkttesting. Planen adresserer utfordringene knyttet til EUs kjemikalielovgivning om kjemikalietesting, kosmetikk, plantevernmidler og vern av forsøksdyr. Planen er utarbeidet av European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing (EPAA), et samarbeid mellom EU-kommisjonen og industrien, og skal fremme implementeringen av de 3 R-ene.

Internasjonalt møte om adferdsforskning
International Society for Applied Ethology arrangerer sin årlige kongress 31. juli - 4. august  2011 i Indianapolis. Et av hovedtemaene for denne kongressen er etologi relatert til forsøksdyr og deres velferd.

Massetesting på rundorm
Forskere ved Massachusetts Institute of Technology har laget et system som utnytter rundormen C. elegans.

System for evaluering av belastningen på forsøksdyr over tid
Forskere i Oxford har publisert et evalueringssytem med navnet Extended Welfare Assessment Grid som tar hensyn til tidsaspektet når den totalbelastningen av et dyreforsøk skal evalueres. Systemet bruker både tallmessige og visuelle gjengivelser av dyrets tilstand. Forfatterne anser verktøyet som nyttig for planlegging og evaluering av dyreforsøk, særlig langtidsstudier på primater.

Bruken av hunder i forskning
Selv om forbruket av hunder i forskning i Norge er lavt (tilsammen 9 hunder i 2009 ifølge statistikken fra Forsøksdyrutvalget), kan det være av interesse å vite om et seminar med tittel "A Critical Evaluation of the Use of Dogs in Biomedical Research and Testing" som arrangeres i Baltimore 12.-13. januar.

Omtale av Norecopa på Vis nettsider
Det er nå litt informasjon om Norecopa på Veterinærinstituttets nettsider.

Fra mediene

 

Norecopa ønsker alle sine kontakter en riktig God Jul og Godt Nytt År!

Møtekalender:

Information Day and Workshop on the new EU Directive 2010/63/EU, 31. januar - 2. februar 2011, Berlin

Harmonisation of the Care and Use of Agricultural Animals in Research, 10.-12. mai 2011, Gardermoen
Scand-LAS symposium, 25.-28. mai 2011, København
45th Annual Congress of the International Society for Applied Ethology, 31. juli - 4. august
8th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, 21.-25. august 2011, Montréal


Kjenner du noen som kunne ha interesse av dette nyhetsbrevet?

Send gjerne denne emailen videre!

Det er enkelt å abonnere, ved å bruke linken på 
nettsiden til nyhetsbrevene
 

TIPS – send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG
 – til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT – for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMÅL – eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene. Vi minner om at man kan søke samtidig i alle nettsidene som ligger på norecopa.no ved å bruke søkefeltet i høyremargen.

Ansvarlig utgiver: Norecopa 
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo 
Tlf: 41 22 09 49 
Fax: 23 21 64 85 
www.norecopa.no 
E-mail: post@norecopa.no 
Org.nr. 992 199 199

Bankkonto: 7694.05.12030

 

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa