Nyhetsbrev nr. 3-2010

 Norecopa: Norges konsensus-plattform for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk


Nyhetsbrev nr. 3-2010

23. april 2010

Velkommen til det tredje nyhetsbrevet fra Norecopa i 2010!


Pris for fremdragende arbeid innenfor de 3 R’ene
Fristen for nominasjoner til Norecopas 3R-pris på kr. 30.000 gikk ut fredag den 16. april. Det er kommet inn 6 nominasjoner. Disse spenner over mange ulike fagområder og alle de tre R-ene. Tatt i betraktning at dette er det første året denne prisen er lyst ut, er vi godt fornøyde med responsen. Kvaliteten på nominasjonene er også bra. Priskomitéen er i gang med å evaluere dem. Prisen skal deles ut under Norecopas årsmøte torsdag den 3. juni.
 
Årsmøte / fagseminar 3. juni
Vi håper å se deg torsdag 3. juni på Adamstua kl. 1030-1330. Vi kommer tilbake til programmet snart når det siste innlegget er på plass, men programmet ser slik ut:
1030 - 1045: Velkommen. Norecopas aktivitet det siste året.
1045 - 1120: (Annonseres senere)
1120 - 1130: Utdeling av Norecopas 3R-pris
1130 - 1200: Lunsjbuffet i vestibylen
1200 - 1230: Kjenner fisk smerte? De siste forskningsresultatene. (Janicke Nordgreen, NVH)
1230 - 1330: Årsmøte i Norecopa, med innlegg av Alf Egil Holmelid (Stortingets næringskomité) kl. 1240-1300: Er Stortinget opptatt av dyr og forskning? 

I Norecopas vedtekter heter det:

Styret skal sende ut innkalling, saksliste og saksdokumenter i rimelig tid før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 1 måned i forveien. Tid og sted for årsmøtet skal også kunngjøres på slik måte at assosierte medlemmer og andre kan gjøre seg kjent med det.

Styrets forslag til program for årsmøtet er følgende:
1. Godkjenning av innkalling og fullmakter
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av ordstyrer og sekretær for møtet
4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
5. Innlegg av Alf Egil Holmelid (SV)
6. Styrets årsberetning for 2009
7. Regnskap for 2009 med revisors rapport
8. Valg av nye styremedlemmer og varamedlemmer (representanter for forvaltningen og dyrevernorganisasjoner)
9. Handlingsplan og budsjett, inkludert kontingent for kommende periode og en diskusjon om oppnådde resultater og utvikling på området med hensyn til de 3 R’ene jf. vedtektenes §6
10. Fullmakt til styret for kommende periode
11. Eventuelle forslag til vedtektsendringer
12. Eventuelle innkomne forslag

 

Ifølge vedtektene må eventuelle forslag til saker fra medlemmene være Norecopa i hende senest en måned før årsmøte, d.v.s. innen 3. mai.    

Internasjonalt konsensusmøte om husdyrforsøk
Norecopas møte Harmonisation of the Care and Use of Agricultural Animals in Research er under planlegging.
Vi har laget et skjema som kan brukes til å foreslå emner for møtet.
Vi oppfordrer alle som er opptatte av husdyrforsøk til å bidra til at dette blir et nyttig møte!
Temaer som vi har tenkt å ta opp omfatterer bl.a.
• Update on guidelines and legislation for the care and use of farm animals
• Update on farm animal welfare and welfare indicators
• Environmental enrichment
• Farmyard studies and laboratory animal science: two sets of standards?
• Anaesthesia and analgesia
• Positive reinforcement training 
 
Norecopas arbeidsgrupper
Norecopa har fulgt opp flere saker fra konsensusmøtet om fisk som ble avholdt på Gardermoen ifjor høst ved å lage tre arbeidsgrupper. Disse tar for seg:
  • "categories of severity" for fiskeforsøk, som være sammenlignbare med rapporten fra EUs ekspertgruppe som fokusserte på pattedyrforsøk
  • bruk av fisk til vaksineutvikling og testing
  • oppdatering av et engelskspråklig kompendium om forsøksdyr for fiskeforskere
Vi kommer tilbake til arbeidet etterhvert som det foreligger resultater fra disse gruppene.

Styremøte
Norecopas styre hadde møte den 16. april. Styrereferatet blir lagt ut her i midten av neste uke. Neste styremøte blir onsdag 8. september.

Opinionsmåling om dyreforsøk
Dyrevernalliansen har nettopp benyttet Infact til å lage en opinionsmåling om bl.a. dyreforsøk. Vi kommer tilbake til detaljene senere. 73% av de spurte mente at det er akseptabelt å bruke dyr i medisinsk forskning, men 65% av de spurte mente at det bør avsettes øremerkede midler til forskning på alternativer til dyreforsøk.

World Week for Animals in Laboratories (WWAIL)
Dyrevernorganisasjonene markerer bruken av dyr i forskning denne uken. WWAIL har egne nettsider. Lørdag den 24. april er den internasjonale Forsøksdyrenes Dag.

Kjenner fisk smerte?
Den kjente britiske forskeren Victoria Braithwaite, som er professor II ved Universitetet i Bergen, presenterte nylig sine nye bok "Do fish feel pain?" på et seminar på Studentsenteret.

Dyrevernfondet utlyser nye midler
Dyrevernalliansens Dyrevernfond lyser ut midler for 2011. Formålet med Dyrevernfondet er å støtte forskning av god vitenskapelig kvalitet som bidrar til å fremme dyrs interesser. Fondet støtter forskning og utviklingsprosjekter på alle nivåer fra mastergrad til post doktor. Det kan også gis støtte til litteraturstudier og praktisk utprøvning. Prosjekter innen både naturvitenskapelige fag og samfunnsfag kan være relevante. Fondet kan støtte prosjekter som direkte eller indirekte vil komme dyr til gode.

For 2010 ble det utdelt støtte til prosjekter ved blant annet Norecopa, Veterinærinstituttet, Statens institutt for forbrukerforskning og Bioforsk. Søknadsfristen er 1. september 2010.

Protokollene fra Forsøksdyrutvalget
Fra og med 2010 er protokollene fra møtene i Forsøksdyrutvalget tilgjengelige på deres nettsider. Disse protokollene har alltid vært offentlige dokumenter, men har ikke vært så lett tilgjengelige før. Protokollene gir et godt innblikk i hva FDU arbeider med.
 
Enighet om nytt europeisk forsøksdyrdirektiv
Det er nå oppnådd enighet om teksten til den reviderte utgaven av EUs forsøksdyrdirektiv. Det er forventet at direktivet vil passere husdyrkomitéen og parliamentet innen juli og bli ratifisert uten ytterligere forsinkelser. Her er en kommentar i bladet Nature. Vi kommer tilbake til saken når det er opprettet en offisiell EU-nettside om den nye teksten.

Refinement: Askepotten blant de 3 R-ene
Det er blitt sagt at Refinement er den minst omtalte og vanskeligste av de 3 R-ene å implementere. I Storbritannia er det en egen arbeidsgruppe for raffinering av dyreforsøk: Joint Working Group on Refinement, som har publisert flere nyttige rapporter.  Gruppens siste rapport, om raffinering av vaksinering av fisk er til trykking.

European Congress on Alternatives to Animal Testing
Tre europeiske organisasjoner som er opptatte av alternativer til dyreforsøk i toksisitetstesting arrangerer en kongress i Linz i Østerrike i september 2010. Linz-kongressene er blitt noen av de viktigste møteplassene for forskere på dette området. Mer informasjon på deres nettsider.

Debatt i Riksdagen om dyreforsøk
Det svenske parliamentet debatterte alternativer til dyreforsøk den 20. april. Debatten og en kommentar fra den svenske organisasjonen Forska utan djurförsök, som finansierer forskning på alternativer, kan leses her.

Tåklipping hos mus
Bergensavisen hadde en reportasje om tåklipping hos mus den 19. april. Norecopas styre skrev et debattinnlegg om saken for å rette opp inntrykket som ble gitt i reportasjen, og i leserkommentarene som fulgte, om at metoden er en ren merkemetode. Foreløpig kan vi ikke se at vårt innlegg er antatt i avisen.

Andre mediaomtaler
Den siste tiden er det i flere medier blitt satt fokus på det lave antallet av dyreforsøk som resulterer i nye klinisk anvendbare behandlinger (som f.eks. denne artikkelen i Nature News).
Animal testing must be of the highest quality, av Roger Highfield, redaktør av New Scientist
Omtale av EUs kjemikalieprogram REACH
Oppdrettslaks kan ledes av lys
  
Møtekalender:
FELASA/Scand-LAS joint meeting, 14.–17. juni 2010, Helsingfors
European Congress on Alternatives to Animal Testing, 2.-4. september, Linz
8th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, 21.-25. august 2011, Montréal


Kjenner du noen som kunne ha interesse av dette nyhetsbrevet?
Send gjerne denne emailen videre. Det er enkelt å abonnere, ved å bruke linken på nettsiden til nyhetsbrevene
 

TIPS – send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG
 – til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT – for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMåL – eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene.

Ansvarlig utgiver: Norecopa 
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith ( adrian.smith@vetinst.no
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo 
Tlf: 41 22 09 49 
Fax: 23 21 64 85 
www.norecopa.no 
E-mail: post@norecopa.no 
Org.nr. 992 199 199
Bankkonto: 7694.05.12030

 

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa