Nyhetsbrev nr. 1-2011

   

Velkommen til det første nyhetsbrevet fra Norecopa i 2011 !

 

Nettsidene for et nasjonalt referansesenter for forsøksdyrlære og de 3 R-ene

Norecopa har signert en avtale med Norges veterinærhøgskole om ansvaret for nettsidene oslovet.nvh.no og underliggende domener. Nettsidene ble utviklet av Forsøksdyravdelingen på NVH og inneholder blant annet databasene NORINA og TextBase. De omfatter også en rekke sider med ressurser som kan brukes når dyreforsøk planlegges og rapporteres. Fra nå av skal Norecopa drifte sidene og har det redaksjonelle ansvaret for innholdet. Disse sidene vil bli lenket til Norecopas egne nettsider norecopa.no (og vice versa). Det kan bli endringer i domenenavnet til oslovet-sidene etterhvert, men disse skal gjøres slik at de er usynlige for brukerne. Norecopa og NVH vil fortsette å samarbeide om dette.
   Denne avtalen gjør at nettsidene vil tilsammen utgjøre landets største nettsamling av informasjon om forsøksdyrlære og de 3 R-ene.

Bruker du husdyr som forsøksdyr?
Vi minner om Harmonisation of the Care and Use of Agricultural Animals in Research som arrangeres 10.-12. mai på Gardermoen. Av hensyn til hotellbestillingen er det viktig at interesserte melder seg på så raskt som mulig. Vi ber alle som får dette nyhetsbrevet, om å videresende denne informasjonen til kollegaer som kan være aktuelle. Møtet blir en sjelden anledning til å høre presentasjoner fra en rekke ledende eksperter på husdyrforsøk og forsøksdyrlære relatert til disse dyreartene. Det blir stoff både for de som tar husdyr inn i laboratoriet, og for de som driver forskning på gården.

Kompendium i forsøksdyrlære for fiskeforskere
Som nevnt i tidligere nyhetsbrev, betalte Norecopa for oversettelse av NVHs fiskekompendium fra 1999 til engelsk. Vi har brukt en del tid det siste året til å oppdatere kompendiet. Denne nye versjonen "testkjøres" på et forskerkurs på NVH i disse dager. Institusjoner som er interessert i dette produkt kan ta kontakt med undertegnede for å motta et prøveeksemplar. Vi er fortsatt interessert i å høre fra personer som kan tenke seg å bidra med ytterligere oppdatering. 

Statistics: The Good, The Bad & The Ugly
En del lesere vil huske forelesningene holdt av dr. Manuel Berdoy, University of Oxford, under Norecopas fagseminar i juni 2009. Berdoy er en glimrende foredragsholder og evner å presentere det vanskelige fagområdet biomedisinsk statistikk på en lett forståelig måte, vinklet til utfordingene knyttet til bruk av forsøksdyr. Han er invitert til NVHs forskerkurs i forsøksdyrlære denne uken, og holder sine foredrag fredag den 4. februar kl. 0900-1145. Disse er åpne for publikum, gratis inngang.
   Norecopa har laget egne nettsider med ressurser om statistisk design, bl.a. med forelesningsnotatene til Berdoy og et interaktivt dataprogram som han er medforfatter av.

Alvorlig påminnelse om betydningen av velplanlagte dyreforsøk
Mediene har i det siste hatt store oppslag om resultatene fra dyreforsøk som er blitt brukt som bevis i den pågående debatten om globale klimaendringer, Spesielt er forsøk på pingviner i Antarktis blitt omtalt, men i tillegg er forsøk på elefantsel ved Bouvetøyakommet i søkelyset.
   Pingvinene er blitt utstyrt med fargebånd på loffene for å kunne identifisere dem individuelt. Resultatene av forsøkene er blitt brukt som bevis på at dyrearten har gått tilbake på grunn av klimaendringer. Nå viser det seg at vingemerkede dyr (sammenlignet med dyr merket med radiosender) hadde 16 prosent dårligere sjanse for å fortsatt være i live, og hadde fått 39 prosent færre unger. Blant annet ser det ut som om ekstra motstand i vannet foråsaket av båndene kan gjøre at pingvinene blir dårligere svømmere, og refleksjon fra ringene kan gjøre det vanskeligere for dem å gjemme seg for rovdyr. Studien publiserte i det prestisjefylte tidsskriftet Nature advarer mot å fortsette å bruke vingemerker, og forskerne mener man bør vurdere studier gjort ved hjelp av denne metoden på nytt.
 Dette bekrefter betydningen av godt planlagte dyreforsøk hvor tilsynelatende bagatellmessige sider av studiet kan ha større innvirkning enn forutsatt, både for dyrene og resultatene.
 I denne forbindelsen kan det være interessant å lese artikkelen med tittel Laboratory Routines Cause Animal Stress som sto i tidsskriftet Contemporary Topics utgitt av den amerikanske forsøksdyrorganisasjonen AAALAS i 2004, hvor forfatterne gjennomgikk 80 studier hvor tre rutineprosedyrer (håndtering, blodprøvetaking og sondefôring) ble benyttet, for å evaluere belastningen på dyrene.    

Biometriske identifikasjonsmetoder
Parallelt med pingvinforsøkene nevnt ovenfor forskes det på en såkalt biometrisk metode for identifikasjon av dyrene (og andre dyrearter som f.eks. zebra og tropiske fisk) med tydelige mønstre på kroppen. Denne bildegjenkjenning av dyr kan bli en viktig raffineringsteknikk for fremtidige dyreforsøk. Norecopa vil gjerne høre fra norske forskere som har erfaring med slike biometriske metoder.

Kategorisering av prosedyrer i dyreforsøk

I det forrige nyhetsbrevet nevnte vi at en internasjonal arbeidsgruppe oppnevnt av Norecopa har laget en rapport om kategorisering av prosedyrer brukt på fisk i forsøk. Rapporten er under behandling hos det europeiske tidsskriftet Laboratory Animals.
Norecopa har laget en egen nettside som oppdateres etterhvert som saken skrider frem: www.norecopa.no/categories. Siden vil også brukes til å legge ut mer informasjon om dette vanskelige fagområdet etterhvert som det kommer flere publikasjoner.

Årsberetning og regnskap for 2010

På sitt styremøte den 11. januar ble utkastet til årsberetningen for 2010 og regnskapet gjennomgått. Begge disse skal formelt godkjennes på årsmøtet i juni, og regnskapet skal først revideres av Norecopas revisor innen 31. mars. Styrereferatet kan leses her.
Utkastet til årsberetningen kan leses her. Det foreløpige regnskapet viser at Norecopas budsjett for 2010, som var på kr 825 000, gikk nesten nøyaktig i null.

Norecopas 3R-pris
Vi minner om at fristen for å nominere kandidater til årets 3R-pris på kr 30 000 er 15. mars. Dette er er flott anledning til å profilere arbeidet som gjøres i Norge for å fremme alternativer til dyreforsøk, i videste forstand, og det bidrar til å øke kunnskapen i samfunnet om biomedisinsk forskning. Mer informasjon om prisen, inkludert nominasjonsskjemaet, kan lastes ned her.
  Det britiske senteret for de 3 R-ene har nylig delt ut sin 3R-pris, til en forskergruppe som har utviklet en alternativ håndteringsmetode for mus, som unngår å løfte dyrene etter halen. Metoden er presentert med både tekst og bilder på denne her.

Vitenskapelig trening av dyr
På forskning.no er det en reportasje om såkalt klikkertrening, som brukes i stadig større grad til å trene selskapsdyr. Reportasjen inneholder et intervju med veterinær Dorte Bratbo Sørensen fra Københavns universitet, som bruker denne metoden på forsøksgriser med stort hell. Sørensen er en av de inviterte foredragsholdere på Norecopas møte om husdyrforsøk på Gardermoen i mai.

Kongresser og kurs i 2011
Det arrangeres en rekke forsøksdyrkongresser og forskerkurs i 2011. Vi setter dem inn i møtekalenderen nederst i nyhetsbrevene og anbefaler at leserne følger lenkene der.
   Programmet for 8th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences i Montreal begynner å ta form. Dette blir den største begivenhet innenfor de 3 R-ene i 2011. Alle som ønsker å delta med et innlegg eller poster oppfordres om å melde sin interesse. Vi gratulerer Karina Smith som er den eneste fra Norden som er utnevnt som co-Chair for delen av programmet som har med bruken av alternativer innenfor undervisning å gjøre, basert på hennes erfaringer med Multimediarommet/Treningsklinikken på NVH.
   Det årlige nordiske/baltiske Scand-LAS symposium blir det største arrangementet i Nord Europa i år innenfor forsøksdyrbransjen, og foregår i København i mai.
  I Vari, Hellas arrangeres det et grunnkurs i forsøksdyrlære for forskere etter FELASAs retningslinjer den 19.-30. september.

IVTIP
IVTIP (In Vitro Testing Industrial Platform) er et uformelt forum av bedrifter som arbeider aktivt for å erstatte dyreforsøk med in vitro metoder. IVTIP promoterer en fjerde "R" (Responsibility) ovenfor såvel dyrene som samfunnet som forventer bedre metoder for å ivareta deres sikkerhet. IVTIP arrangerer et møte 26.-28. april i samarbeid med ESTIV og CAAT med tittel In vitro reconstructed human tissue models as alternatives to animal testing: applicability and limitations.

Nettsidene til ecopa
Paraply-organisasjonen for Norecopa og de andre nasjonale plattformene i Europa, ecopa, har foretatt en kraftig oppussing av sine nettsider. Organisasjonen utgir også et nyhetsbrev (det siste nummeret kan leses her). Både brevene og nettsidene er gode kilder for informasjon om spesialist-prosjekter innenfor ulike aspekter av forskning på alternativer til dyreforsøk, særlig innenfor toksikologi, og i mange tilfeller inviteres det til å delta i disse. 

Svenske universiteteter går sammen om nettprosjektet
Universitetene i Uppsala, Lund, Göteborg, Linköping och Umeå, sammen med Karolinska Institutet, Sveriges lantbruksuniversitet og Vetenskapsrådet har laget et nettportal www.djurforsok.info om alternativer til dyreforsøk. På sine egne nettsider presenterer Uppsala Universitet sin forskning på å utvikle virtuelle leverceller på sine egne nettsider.

Fra mediene
Møtekalender:

Harmonisation of the Care and Use of Agricultural Animals in Research, 10.-12. mai 2011, Gardermoen
Scand-LAS symposium, 25.-28. mai 2011, København
45th Annual Congress of the International Society for Applied Ethology, 31. juli - 4. august
8th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, 21.-25. august 2011, Montréal
Annual Scientific Meeting of ILAF/ESLAV/ECLAM: What is new? Animal Models, Housing and Techniques. 5.-6. september, Jerusalem  
Grunnkurs i forsøksdyrlære for forskere, Vari, Hellas, 19.-30. september
 

Kjenner du noen som kunne ha interesse av dette nyhetsbrevet?

Send gjerne denne emailen videre!

Det er enkelt å abonnere, ved å bruke linken på 
nettsiden til nyhetsbrevene
 

TIPS – send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG
 – til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT – for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMÅL – eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene. Vi minner om at man kan søke samtidig i alle nettsidene som ligger på norecopa.no ved å bruke søkefeltet i høyremargen.

Ansvarlig utgiver: Norecopa 
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo 
Tlf: 41 22 09 49 
Fax: 23 21 64 85 
www.norecopa.no 
E-mail: post@norecopa.no 
Org.nr. 992 199 199

Bankkonto: 7694.05.12030

 

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa