Nyhetsbrev nr. 7-2009

Norecopa: Norges konsensus-plattform for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk 

Nyhetsbrev nr. 7-2009

15. oktober 2009

Velkommen til et nytt nyhetsbrev fra Norecopa! 
Det er 8 uker siden forrige brev, aktivitetsnivået i denne perioden har vært høyt og det har vært nødvendig å bruke ressursene på andre områder.  Her er en oversikt over hva organisasjonen har drevet med.
 

Harmonisation of the Care and Use of Fish in Research, Gardermoen 22-24 september
Det ble et vellykket arrangement på Gardermoen, med 61 deltagere fra 7 land (Singapore, USA, Canada, Storbritannia, Nederland, Sverige og Norge). Vi har konstruert en ny nettside for dette konsensusmøtet. Her legges det ut presentasjonene etterhvert som de er tilrettelagt av foredragsholderne.
   Det er utarbeidet et konsensusdokument som har vært til høring hos alle deltagerne. Uttalelsen kan lastes ned fra den samme nettsiden. Uttalelsen oppsummerer deltagernes syn på styrkene og mulighetene knyttet til forskning som anvender fisk, og kommer med klare råd for arbeid som de ulike partene kan gjøre for å forsterke implementeringen av de 3 R'ene.
   I tillegg til denne konsensusuttalelsen har Norecopas sekretær utarbeidet, for egen regning, en "handleliste" over konkrete tiltak som kom frem under møtet. Saken diskuteres på førstkommende styremøte i Norecopa den 19.10. Eventuelle innspill fra dere mottas med takk, gjerne før styremøtet!
   Det er meningen at nettsidene fra dette møtet, på samme måte som nettsidene fra de forrige konsensusmøtene, skal være en nyttig ressurs for fiskeforskere og andre som er opptatte av fiskeforskning. Vi vil supplere nettsidene med flere dokumenter av relevans til bruken av fisk i forskningen etterhvert.

Dyrevernfondet:
Norecopa er blitt tildelt kr. 30.000 fra Dyrevernalliansens dyrevernfond for å utrede mulighetene til å øke anvendelsen av de 3 R'ene i forbindelse med utvikling og testing av fiskevaksiner. Fisk bruk til slike vaksineforsøk utgjør den største gruppen av alle forsøksdyr i Norge. Temaet ble berørt på konsensusmøtet på Gardermoen. Vi kommer tilbake til denne saken etterhvert som arbeider kommer i gang.


En oppdatering om Norecopas samarbeid med NFR:

  1. Arbeidsgruppen som utredet forskningsbehovet innenfor dyrevelferd hos fisk, leverte sin rapport på 100 sider til NFR i begynnelsen av denne uken. Rapporten skal brukes aktivt i deres strategivalg i Havbruksprogrammet for 2011. NFR har nå bedt arbeidsgruppen om å supplere rapporten med et kapittel om kostnadene forbundet med tiltakene som den foreslår i rapporten, med frist til midten av oktober. Rapporten er dermed ikke tilgjengelig ennå, men vi kommer tilbake med mer informasjon etterhvert.
  2. Norecopa har sendt søknad til NFR om et prosjekt med en ramme på kr. 400.000 for å analysere status i fiskeforskningsmiljøet når det gjelder innføring av de 3 R'ene. Vi har fått  beskjed om at den vil behandles ihøst i forbindelse med deres budsjett for 2010.
Statsbudsjettet for 2010
Norecopa er nevnt 4 ganger i stortingsproposisjonene fra Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet som ble offentliggjort denne uken.
Under kapitlet om Veterinærinstituttets mål og strategier for 2010 fra LMD er f.eks. Norecopa nevnt spesifikt under Dyrevelferd:
'Veterinærinstituttet vil leggje vekt på å utvikle kunnskap som kan nyttast til å fremje velferd hos dyr. Veterinærinstituttet vil føre vidare drifta av sekretariatet for NORECOPA som skal arbeide for å betre tilhøva for forsøksdyr og å utvikle alternativ til bruk av forsøksdyr.'
Norecopas samarbeid med Forskningsrådet er nevnt i proposisjonen fra FKD.

Spørreundersøkelse om Norecopas arbeid
I august sendte vi en epost til alle abonnentene på dette nyhetsbrevet (1.300 personer) med et enkelt spørreskjema hvor vi ba dem om å si sin mening om Norecopas arbeidsinnsats. 62 personer (5%) besvarte skjemaet. Av disse var 42 personer fornøyde eller meget fornøyde med Norecopas innsats. 18 personer mente at de visste for lite om hva Norecopa bedrev, og 2 personer mente at Norecopa hadde oppnådd for lite. 9 personer ga utfyllende kommentarer. Disse og alle resultatene fra undersøkelsen kan lastes ned her (pdf fil). Vi var litt forundret over andelen som svarte at de visste for lite om Norecopas arbeid, idet disse personene har mottatt alle nyhetsbrevene. Vi mottar gjerne utfyllende kommentarer til dette eller andre sider av Norecopas arbeid! Disse kan sendes pr. epost til sekretæren.

Medlemskap i Norecopa
Det er nå 49 institusjoner som er medlem i Norecopa, og 21 enkeltpersoner som har tegnet assosiert medlemskap. Vi presiserer at både institusjoner og underavdelinger/seksjoner kan tegne medlemskap. Medlemskontingenten er kr. 500 for institusjoner/avdelinger, og kr. 200 for enkeltpersoner. Vi har startet arbeidet med å fakturere disse for 2009 og sender ut i tillegg et medlemsbevis. Vi oppfordrer alle som kunne tenke seg å støtte Norecopas arbeid om å tegne medlemskap. Dette kan gjøres ved å bruke det elektroniske påmeldingsskjemaet her.

Verdenskongressen om de 3R'ene, Roma
6 personer fra Norge, bl.a. to av Norecopas styremedlemmer, sekretæren og en som fikk reisestipend fra Norecopa, var blant de 950 deltagerne på den 7. verdenskongressen om bruken av dyr i forskning som ble arrangert i Roma fra 30. august til 3. september. Det var et fullstappet program som dekket alle aspektene av dette temaet. Abstractene fra presentasjonen på kongressen er tilgjengelige på nettsidene til AltWeb. Neste kongress arrangeres av den kanadiske organisasjonen CCAC i Montréal i august 2011.

Maler for litteratursøk innenfor de 3R'ene
Ett av resultatene av deltagelsen på verdenskongressen var et samarbeid mellom Norecopas sekretær og en informasjonsspesialist ved UC Davis Center for Alternatives. Senteret og deres nettsider har lenge vært en viktig ressurs for forskere og andre som leter etter informasjon om de 3R'ene. En gjentagende tilbakemelding fra norske forskere som planlegger dyreforsøk og hvor de blir bedt om å dokumentere litteratursøk om alternativer, er at de gjerne vil vite hvordan dette best skal gjøres. Samarbeidsprosjektet går ut på å utarbeide en portefølje med slike søk utført på aktuelle forskningsprosjekter på representative dyrearter. Vi kommer tilbake til dette prosjektet senere etterhvert som arbeidet skrider frem.

Neste styremøte i Norecopa
Norecopas styre har sitt neste møte den 19. oktober. Dette er en forskyvning av møtet som opprinnelig var lagt til den første dagen av konsensusmøtet på Gardermoen, da det ble funnet at det var for liten tid til å arrangere et fullverdig styremøte den dagen. Saker til behandling inkluderer bl.a. en diskusjon om Norecopas arbeid fremmover i lys av av resultatene fra spørreundersøkelsen, samt bruken av fisk til vaksineutvikling og testing. Referatet blir lagt ute på nettsidene til styremøtene som vanlig.

3Rs Search Guide
CCAC (Canadian Council on Animal Care) har nylig lansert en omfattende nettbasert oversikt over verktøy som forskere kan bruke i forbindelse med planlegging av dyreforsøk, for å implementere de 3 R'ene.

ECVAM - call for experts
Det europeiske senteret for validering av alternativer til dyreforsøk i toksisitetstesting, ECVAM, inviterer eksperter til å være medlem av deres Scientific Advisory Committee (ESAC) eller Expert Pool (EEP). Dette er en glimrende anledning til å påvirke innsatsen til EUs eget testsenter. Medlemmene av ESAC vil gi ECVAM råd om implementering av de 3 R'ene i validering av alternative testmetoder, mens EEP-medlemmer vil støtte ESAC ved å delta i workshops, ekspertgrupper o.l. Det er relativt korte frister for nominasjoner til disse vervene. Mer informasjon på ECVAMs nettsider.
Algetoksiner og musetesting
Den europeiske vitenskapskomitéen EFSA har nylig uttalt seg om musetesten som brukes til å overvåke forekomsten av algetoksiner i skjell. De har konkludert med at sikkerhetsnivået som idag kreves av EU m.h.p. DSP er for lavt og ikke vil beskytte forbrukerne mot forgiftninger og har anbefalt strengere krav. Dette medfører behov for en testmetode med høyere spesifitet for toksinet enn det dagens musetest gir. Musetesten er kontroversiell fordi den er belastende for forsøksdyrene, og det er utført mye arbeid, bl.a. i Norge, for å erstatte den med kjemiske analysemetoder.

Møtekalender:
Workshop og årsmøte i ecopa, 28.-29. november 2009, Brussel
FELASA/Scand-LAS joint meeting, 14.–17. juni 2010, Helsingfors
8th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, 21.-25. august 2011, Montréal
 

TIPS – send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG
 – til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT
 – for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMåL – eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene.

Ansvarlig utgiver: Norecopa 
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo 
Tlf: 41 22 09 49 
Fax: 23 21 64 85 
www.norecopa.no 
E-mail: post@norecopa.no 
Org.nr. 992 199 199 

Bankkonto: 7694.05.12030 

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa