Nyhetsbrev nr. 1-2015

en hjelpefil som vi har skrevet. Dette gir en rekke nye muligheter, bl.a. at søkemotoren foreslår alternative søkeord.

Søkemotoren ligger foreløpig på en egen nettside: kan lastes ned her og brukes fritt.

NORINA og TextBase) var opprinnelig utviklet ved NMBU Veterinærhøgskolen, men de ble overtatt av Norecopa i 2011 og er blitt utviklet videre. Den tredje, 3R Guide, ble utviklet av Norecopa i 2014.

En ny forskrift og en ny forvaltningsinstruks gjennomfører direktivet i norsk rett i år. Vi har oppdatert Norecopas egen informasjonsside om prosessen. Siden forrige nyhetsbrev er direktivet blitt behandlet i EØS-komitéen. Nå skal det behandles på Stortinget.

 
Norecopas regnskap for 2014
 
 

Norecopas regnskap for 2014 er blitt revidert. Det viser et underforbruk på kr. 131 010, som er overført i sin helhet til 2015. Det relativt store overskuddet skyldes at Norecopa fikk støtte fra flere organisasjoner sent på året til prosjekter som ikke kunne gjennomføres før 2015. Regnskapet kan leses her.

Detaljert informasjon om Norecopas aktivitet i 2014 blir publisert i årsberetningen som offentliggjøres litt senere.


 
Årets nordiske/baltiske forsøksdyrsymposium
 
 

Årets Scand-LAS symposium arrangeres i Turku, 2 timer nord for Helsinki, i tiden 9.-12. juni. Scand-LAS (Scandinavian Society for Laboratory Animal Science) er, til tross for sitt navn, hovedinteresseorganisasjonen for såvel de skandinaviske landene som Finland, Island og Estland.

Scand-LAS tilbyr reisestipend, både til symposiet og til andre formål. Søknadsfristen for stipendene til symposiet har passert, men de øvrige stipendene, som er på opptil 1000 Euro, lyses ut med to søknadsfrister i året. Neste frist er 30. juni 2015. Legg merke til betingelsene for slik søknad som kan finnes på nettsidene deres.

N.B. Fristen for innsendelse av sammendrag til symposiet er 15. februar.


 
Virtuell forsøksdyrkonferanse
 
 

For fjerde gang ble det arrangert en virtuell forsøksdyrkonferanse på nettet i tiden 4.-5. februar. Foredragsholderne inkluderte kjente navn som Paul Flecknell. Fjorårets konferanse samlet ca. 20 000 deltagere fra 45 land, og hadde 59 foredragsholdere og 35 "utstillere". Selv om konferansen nå er over er det fortsatt mulig å registrere seg og se foredragene.

 
Nye nettressurser innen anestesi og analgesi
 
 

Paul Flecknell ved Newcastle University har utviklet enda en nettbasert ressurs, med tittelen "Laboratory Animal Anaesthesia for Minor Procedures". Dette er en av mange opplæringsmoduler for teknikere, forskere og kursarrangører. De kan brukes til selvstudier og er skrevet med EU-direktivet i tankene.

Flecknells gruppe arrangerer to kurs i anestesi og smertelindring i 2015 (april og september), se møtekalenderen nederst i dette nyhetsbrevet.


 
Fiskehelseseminar på Adamstua
 
 

Fiskeforskerne ved Veterinærinstituttet og NMBU arrangerte et felles seminar på Adamstua den 30. januar for å øke samarbeidet mellom institusjonene og for å dele kunnskap om nåværende og planlagt forskning. Norecopa holdt et innlegg om verktøyet for å gjennomføre de 3 R-ene når forsøk som kan innebære dyreforsøk planlegges.

På bildet ses Hallbjørn Steien fra Forskningsrådet, som presenterte deres havbruksprogram.


 
Gir vi teknikerne oppmerksomheten de fortjener?
 
 

En redaktørspalte i tidsskriftet Nature spør om vi gir forsøksdyrteknikere nok honnør for den sentrale jobben de gjør. Uken som gikk ble feiret i flere land som International Laboratory Animal Technician Week. Universitetet i Bergen arrangerte bl.a. et lunsjseminar den uken, hvor Norecopas sekretær holdt et innlegg via skype.

Vi oppfordrer flere avdelinger til å markere denne uken neste år!


foto: NMBU
Husdyrforskning
 
 

Det er hyggelig å registrere at Norecopas konsensusmøte om husdyrforsøk i 2012 inspirerte britene til å starte sin egen serie med møter på dette området! Rapportene fra de to første møtene ligger ute på Norecopas nettsider.

En av presentasjonene på det siste dreide seg om måling av dyrevelferd hos ku. Arbeidet er nå publisert og viser at nesetemperaturen kan være et mål av kuas emosjonelle status.

Arbeidet på Adamstua med å finne målemetoder for velferd hos gris er nylig omtalt på forskning.no. For de som ikke er kjent med arbeidet til dyrevelferdsgruppen på Adamstua, kan vi anbefale å ta en titt på deres nettsider.


 
Artikler om dyrevelferd tilgjengelige ut februar
 
 

Det nyeste nummeret av New Zealand Veterinary journal er et temanummer om dyrevelferd. Redaktøren opplyser at artiklene er fritt tilgjengelige på nettet ut februar. Artiklene handler bl.a. om utviklingen og siste nytt på området, metoder for å øke positiv dyrevelferd, vitenskapelig vurdering av dyrevelferd og eksempler (særlig fra husdyrmiljøet).

Scand.J.Lab.Anim.Sci. er nå online
 
 

Scand-LAS sitt eget tidsskrift, Scandinavian Journal of Laboratory Animal Science, er nå tilgjengelig på nettet, sammen med et søkbart arkiv av eldre utgaver tilbake til år 2000. Ved å registrere seg mottar man en epost med innholdsfortegnelsen hver gang det utgis et nytt nummer.

Tidsskriftet trykker vitenskapelige artikler med fagfellevurdering, tekniske rapporter, oversiktsartikler, annonser fra leverandører, nyheter om Scand-LAS og en møtekalender.

Tidsskriftet var indeksert i perioden 1986-2012 i databasesamlingen til National Library of Medicine hvor bl.a. MEDLINE hører til, men det er for tiden ikke indeksert der.


Studiet med gjelleceller kan erstatte fiskeforsøk
 
 

Et stort antall fisk brukes for tiden i evalueringsstudier av kjemikalier. Gjellene er det primære organet for utveksling av fremmede stoffer med fiskens miljø. Britiske forskere har utviklet et system med cellekulturer fra regnbueørret som kan erstatte levende fisk i slik testing.

 
Deprimerte forsøksdyr og gale resultater
 
 

Danske forskere har påvist endringer i hannmus oppstallet alene som er lik de som ses hos depressive mennesker. Dette setter fokus både på dyrevelferden ved måten enkelte forsøksdyr oppstalles på, og på farene ved å foreta dyreforsøk under forhold som er belastende for dyrene.

En populærvitenskapelig artikkel om saken kan leses her, og selve den vitenskapelige artikkelen er fritt tilgjengelig her.

Hannmus er ofte oppstallet alene i perioder av sitt liv, bl.a. for å unngå slåssing. I enkelte studier (sånn som hos disse forskere) brukes også metabolismebur hvor dyrene oppstalles enkeltvis for å kontrollere deres tilgang på mat og vann samt samle urin og avføring. Forskerne konkluderer at disse burene er uheldige for dyrene. De mener at det også er opplagt at utprøving av antidepressiva hos mus vil gi ulike resultater, avhengig av hvordan dyrene oppstalles.

Dette er en viktig påminnelse om at detaljer som som ikke alltid diskuteres når forsøk planlegges, kan ha vidtgripende og uønskede effekter på resultatene.


 
Kile en rotte og redusere stresset
 
 

Injeksjoner er ofte smertefulle, noe som introduserer en ekstra og uønsket stressfaktor i et forsøk. Amerikanske forskere viser at stresset kan reduseres ved å kile rottene før injeksjonen. Det spekuleres i at kiling etterligner de sosiale interaksjonene som oppstår naturlig når dyrene leker sammen.

En av forskerne bak disse og lignende studiene, Ruth Newberry, har nylig flyttet til Norge og er førsteamanuensis ved NMBU.


 
Nyheter om 3R-sentrene
 
 

Danmark har laget en oversikt over sin 3R-aktivitet som er lagt ute på EUs nettsider. Det danske 3R-senteret har et imponerende ambisjonsnivå og skal bl.a. arrangere et internasjonalt seminar til høsten. Datoen er ikke fastsatt ennå. Senteret har allerede finansiert 4 forskningsprosjekter.

Dr. Penny Hawkins har overtatt som leder for Research Animals Department ved RSPCA i Storbritannia. Norecopa har lenge hatt et godt samarbeid med henne og hun har forelest på Norecopas møter på flere anledninger. Vi ønsker henne til lykke med den viktige stillingen. Hun kommer til Norge i mai i forbindelse med seminaret som Norecopa arrangerer i samarbeid med UiB på Voss (se omtalen høyere opp i dette nyhetsbrevet).

Nå begynner det så smått å haste med å sende inn nominasjoner til årets LRI award. Denne prisen består av 100 000 euro og er beregnet på å fremme utviklingen av nye metoder for å vurdere miljøeffektene av kjemikalier.

Norecopa er invitert til et 2-dagers møte for alle de europeiske 3R-sentrene i april. Møtet foregår hos EUs referanselaboratorium for validering av alternativer til dyreforsøk i Ispra, Italia.


Prispenger for kjemikalieforskning
 
 

Nå begynner det så smått å haste med å sende inn nominasjoner til årets LRI (Long-Range Research Initiative) award. Denne prisen består av 100 000 euro og er beregnet på å fremme utviklingen av nye metoder for å vurdere miljøeffektene av kjemikalier.
 
Fra mediene
Fisk er testobjekt nummer én
How to improve housing conditions of laboratory animals: The possibilities of environmental refinement
Sebrafisk inntar Mosers rottelab
Gir én million kroner til Moser-forskning
Publikations-bias er et problem indenfor dyreforsøg
Forsvaret fikk nei til å skade griser under øvelse
Norwegian military stops using live pigs for medical training
Studentship to improve animal welfare
Denne maskinen kan løse helsegåter
Kan dyrke nye blodårer på syv dager
Mini synthetic organism instead of test animals
Darwin havde et nuanceret syn pa dyreforsog
Domstol: - Orangutanen Sandra har menneskerettigheter
Kurser i dyreforsøg forebygger faldgruber
De tre R'er for god dyreeksperimentel etik
Gymnasier skal lave dyreforsøg i virtuelt laboratorium
Professor hædret for dyreetisk forskning
Forskere hædret for at undlade at bruge dyreforsøg
Peeking penguin prop gets up close and personal

 
Møtekalenderen
Organizing and Operating Activities in a Laboratory Animal Facility, Milano, 4.-6. mars 2015
Assessment, Prevention and Alleviation of Pain and Distress in Laboratory Animals, Newcastle, 20-22 april 2015
2015 Turnkey Conference on Laboratory Animal Faciity Design, San Diego, 7.-8. mai 2015
II International Conference of Alternatives to Animal Experimentation, Lisbon, 8.-9. mai 2015
Health Monitoring of Rodents: Traditional and Innovative Approaches, Milano, 14.-15. mai 2015
Minipig Research Forum, Roma, 21.-22. mai 2015
Systematic Reviews and Harm-Benefit Assessment of Animal Experiments, Voss, 27.-28. mai 2015 (mer informasjon kommer senere)
ICLAS Assembly & 54th Annual CALAS symposium, Montreal, 30. mai - 2. juni 2015
Norecopas fagseminar og årsmøte, Adamstua, 2. juni 2015
45th Scand-LAS symposium, Turku, 9.-12. juni 2015
Genetics, Breeding and Welfare of Laboratory Mice, Cambridge, 16.-19. juni 2015
EUROTOX 2015, Hannover, 13.-16. september 2015
Facility Planning, Logistics and Technological Solutions, Milano, 17.-18. september 2015
Laboratory Animal Anaesthesia and Perioperative Care, Newcastle, 28.-30. september 2015
The Management of Genetically Modified Rodent Colonies, Milano, 15.-16. oktober 2015
AALAS National Meeting, Phoenix, 1.-5. november 2015
Managing Resources in the Modern Animal Facility, Milano, 16.-18. november 2015
2nd International Symposium on Laboratory Animal Science, Bangkok, 1.-3. desember 2015
FRAME Training School, Norge, 1.-3. februar 2016 (mer informasjon kommer senere)
Mouse models of disease, Cambridge, 9.-11. februar 2016
13th FELASA Congress, Brussel, 13.-16. juni 2016
10th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Seattle, september 2017 (datoene ukjent, contact wc10info@gmail.com)

 
Følg med oss på Facebook!
Til venstre ser du hvordan Norecopas Facebook-side ser ut i dette øyeblikket. Vi bruker Facebook-siden til å nå ut med stoff som ikke kan vente til neste nyhetsbrev, eller som er beregnet på et større publikum enn dem som mottar nyhetsbrevene. Del gjerne Facebook-siden med dine venner og kollegaer.


Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevene kan leses her. Du kan gjøre fritekstsøk på Norecopas nettsider for å finne ressurser som vi har omtalt.

 

Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith
Org.nr. 992 199 199

Bildene i nyhetsbrevet er tatt av Norecopa eller fra colourbox.com, hvis ikke annet er angitt.


 
Norecopa, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo. www.norecopa.no tel: (47) 41 22 09 49 post@norecopa.no

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa