Nyhetsbrev nr. 6-2010

Norecopa: Norges konsensus-plattform for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk


Nyhetsbrev nr. 6-2010

19. oktober 2010

Velkommen til det sjette nyhetsbrevet fra Norecopa i 2010!


Statsbudsjettet for 2011
Norecopa er nevnt i proposisjonene fra både LMD og FKD om statsbudsjettet for 2011, som ble presentert den 5. oktober. LMD går lengst og skriver under "Prioriterte forskningsområder" at det må:
'vere fokus på forsking retta mot utvikling av alternativ til dyreforsøk, jf. næringskomiteen si anbefaling i innstillinga til St.meld. nr. 12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd.’ 
Anbefalingen som refereres til her, var følgende:
Årlig har den svenske staten bevilget øremerkede millionbeløp til forskning på alternativer. Siden Næringskomitéen ba regjeringen om å etablere et fond i 2003, er det bevilget ca. 90 millioner svenske kroner til alternativer til dyreforsøk.
   Norecopas sekretær deltok i Næringskomitéens åpne høring om statsbudsjettet den 15. oktober. Norecopa ba komitéen om å arbeide for at det kunne bli en avkastning på minst 8 millioner kroner årlig fra et slikt forsknings- og utviklingsfond, samt at Norecopas driftstilskudd ble økt til 3 millioner for å kunne tilsette 2 personer på heltid samtidig som det er tilstrekkelige driftsmidler. Komitéen skal leverer sin innstilling til revidert budsjett innen 8. desember. Det gjenstår å se om Norecopa får gehør for sine krav.
   Vi har hatt kontakt med flere i komitéen, særlig med Alf Egil Holmelid (SV) og komitéleder Terje Aasland (A). I en epost til Norecopas sekretær den 8. juli skrev Aasland: ‘Personlig synes jeg det dere ønsker er spennende og riktig og vil følge dette opp’.
 
Norecopa er tildelt kr. 100.000 fra Dyrevernfondet
Norecopa søkte om støtte til sitt prosjekt 3R-KART fra Dyrevernfondet og fikk tildelt hele kr. 100 000 av de 250 000 som fondet delte ut i år. 3R-KART skal kartlegge kunnskap om implementering av de 3 R’ene i fiskeforsøk. Prosjektet er i tråd med føringene fra LMD via sitt tildelingsbrev til NFR, og med Norecopas egne aktivitetsplan for 2009-2012 hvor det står:
- utarbeide en analyse av problemområder som grunnlag for utvelgelse av realistiske arbeidsoppgaver for Norecopa, inkludert en analyse av problemer knyttet til eksisterende regelverk og mulighetene til å påvirke til endring av regelverket via norske myndigheter og EU/Europarådet.

   Norecopa mener at det eksisterer et behov for å identifisere områder hvor det er forbedringspotensiale m.h.p. bruk av prinsippet om de 3 R’ene. Norecopa mener dette arbeidet er viktig å få gjennomført dersom velferden hos fisk i forsøk skal belyses i sin helhet. Resultatene vil kunne bidra sterkt til å øke dyrevelferd og kvaliteten av forskningen som foretas på fisk. Indirekte vil arbeidet derfor heve kvaliteten av prosjekter som bl.a. Forskningsrådet bevilger ressurser til i fremtiden.
   Mer om 3R-KART her.

Programmet for konsensusmøtet om husdyrforsøk
Nesten alle foredragsholderne er på plass i programmet for konsensusmøtet som arrangeres på Gardermoen i mai 2011. Programmet og registreringsskjemaet er tilgjengelig her. Det er redusert registreringsavgift frem til 15. januar. Vi ber om hjelp til å spre informasjon om dette møtet.

Verdenskongressen i 2011
Nettsidene til den 8. verdenskongressen om de 3 R-ene, som arrangeres i Montreal neste august, viser nå rammen for programmet, og potensielle foredragsholdere inviteres å melde seg.  
 
 
EU-parliamentet har vedtatt det reviderte forsøksdyrdirektivet
Direktivet ble vedtatt den 9. september og trer i kraft 1. januar 2013.
Den britiske organisasjonen Understanding Animal Research har utarbeidet en veiledning om det nye EU-direktivet.
Den svenske organisasjonen Forska utan Djurförsök har også laget en nettside med kommentarer, samt en side som presenterer statistikk over de ulike grupper forsøksdyrene som brukes i Sverige og en side med tall fra EU og resten av verden.


Statistikk over antallet forsøksdyr som brukes i Europa
Nature News har en artikkel om de siste tallene for bruk av forsøksdyr i Europa (for 2008), som nylig er blitt offentliggjort av EU-kommisjonen. Siste gang kommisjonen gjorde dette var i 2005. Antallet transgene dyr som brukes i grunnforskningen øker, men totallantallet er omtrent på samme nivå som tidligere. Fem medlemsland bruker mer enn to tredjedeler av alle forsøksdyrene i EU. Implementeringen av kjemikalieprogrammet REACH er forventet å føre til en økning i tallene, mens på noen områder har alternativer til dyreforsøk ført til tildels betydelige reduksjoner.

Viltforvaltning og dyrevelferd
Én artikkel skrevet av de kanadiske forfatterne Paquet og Darimont, med tittel "Wildlife conservation and animal welfare: two sides of the same coin?", publisert i tidsskriftet Animal Welfare, har to referanser til Norecopas internasjonale konsensusmøte som ble arrangert i mai 2008. Den ene er en omtale av retningslinjene for viltforsøk som ble presentert på møtet, og den andre gjaldt konsensusdokumentet som ble produsert av deltagerne. Forfatterne påpeker at de fleste retningslinjene for dyreforsøk gjelder laboratorieforsøk, og at det er på tide å øke implementeringen av 3R-konseptet i viltforskning. Norecopas arbeid trekkes frem som et eksempel på dette.

VKM rapport om bedøving av fisk
Den norske vitenskapskomitéen for mattrygghet har utgitt en risikovurdering av gass, slag mot hode og strøm til bedøving av fisk.

Akutt toksisitetstesting
I en artikkel i tidsskriftet Toxicological Sciences med tittel Cross-sector Review of Drivers and 3Rs Approaches for Acute Systemtic Toxicity Testing, beskriver forfatterne hvordan LD-50 testen ble faset ut og hvordan de 3 R-ene kan implementeres i enda større grad i toksisitetsstudier.

Håndtering og stress
Den britiske NC3Rs har delfinansiert en studie publisert i Nature Methods som viser at bedre håndteringsmetoder kan redusere stress og angst i laboratoriemus

Digitale ressurser om håndtering og teknikker
Veterinær Paul Flecknells gruppe ved Newcastle University har i en årrekke produsert audiovisuelle hjelpemidler som viser håndteringsmetoder og prosedyrer på forsøksdyr. Disse kan nå lastes ned umiddelbart fra deres nettsider til en billig penge.
Flecknell har nå lansert enda en nettside, www. procedureswithcare.org.uk
 
Den fjærkledde ape
I en artikkel med ovennevnte tittel i forskning.no sammenlignes måten fugler og aper tenker og føler på. Forsker Cecilie Mejdell fra Veterinærinstituttet og Morten Bakken fra UMB er intervjuet.

Nyhetsoppslag på Norecopas nettsider
Vi har lagt inn en liten spalte øverst på Norecopas nettsider hvor vi kan legge ut korte tekstmeldinger med lenker videre inn i nettstedet. Dette vil gjøre for blant annet utenlandske lesere å finne frem til aktuelle saker, som f.eks. det neste konsensusmøtet.
 
Neste styremøte i Norecopa
Det neste styremøtet blir 11. januar. Forslag til innlegg på det møtet mottas gjerne. Referatet fra styremøtet den 8. september kan leses her.


Møtekalender:
Årsmøte i ecopa, 26.-27. november 2010, Milano
Harmonisation of the Care and Use of Agricultural Animals in Research, 10.-12. mai 2011, Gardermoen 
8th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, 21.-25. august 2011, Montréal

Kjenner du noen som kunne ha interesse av dette nyhetsbrevet?
Send gjerne denne emailen videre!

Det er enkelt å abonnere, ved å bruke linken på 
nettsiden til nyhetsbrevene
 

TIPS – send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG
 – til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT – for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMåL – eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene.

Ansvarlig utgiver: Norecopa 
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith ( adrian.smith@vetinst.no
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo 
Tlf: 41 22 09 49 
Fax: 23 21 64 85 
www.norecopa.no 
E-mail: post@norecopa.no 
Org.nr. 992 199 199
Bankkonto: 7694.05.12030

 

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa