Nyhetsbrev nr. 7-2011

Velkommen til det syvende nyhetsbrevet fra Norecopa i 2011. Nå har Norecopa sendt ut over 25 nyhetsbrev siden starten i 2007. Vi håper du finner disse av interesse. Send dem gjerne videre til andre!
Det har skjedd mye siden sist:

Skriftlig spørsmål om Norecopa på Stortinget
databasen NORINA ligger. NORINA er en database med informasjon om ca. 4.000 produkter som kan erstatte eller supplere bruken av dyr i undervisningen, på alle nivåer fra grunnskolen til universitetet. NORINA ble utviklet over 19 år på NVH av Karina Smith. Karina sluttet på NVH 1. mars i år. Nå har organisasjonen Multimediarommet/Treningssenteret på NVH, som Karina også tok initiativ til.

Prosjektet 3R-KART
Norecopas prosjekt for å kartlegge anvendelsen av de 3 R-ene i fiskeforskning går sin gang. Spørreskjemaet er sendt til samtlige institusjoner i Norge som driver med fiskeforsøk (nesten 40 enheter). Vi har så langt fått svar fra ca. 40% av disse, og oppfordrer de resterende til å returnere skjemaet så fort som mulig. Vi presiserer at dette prosjektet tar ikke sikte på å avdekke svakheter ved forskningsarbeidet, men er ment som et hjelpemiddel for å fremme ytterligere 3R-arbeid, samt identifisere områder hvor det bør bevilges flere forskningsmidler. Neste fase i prosjektet begynner snart: den består av besøk til utvalgte enheter hvor vår medarbeider Torill Malmstrøm vil gå gjennom utfordringene knyttet til de 3 R-ene. Hun vil ikke ha med seg besvarelsen fra den aktuelle enheten! Disse er blitt returnert til Norecopa anonymt, så det er faktisk umulig å vite hvem de enkelte besvarelsene er kommet fra.

Årsmøte og faglig seminar, ecopa
Moderorganisasjonen ecopa arrangerer sitt årsmøte og fagseminar i Madrid denne uken. Norecopas sekretær vil presentere arbeidet som er gjort det siste året. Nytt av året er en posterutstilling. Norecopa har meldt på sin poster om klassifisering av prosedyrer.Posteren beskriver rapporten utarbeidet av Norecopas arbeidsgruppe om klassifiering av prosedyrer som benyttes på fisk.

Styremøte 4. oktober
Styret avholdt et ordinært styremøte tirsdag 4. oktober. Referatet fra dette møtet kan leses her. Blant annet ble det vedtatt at Norecopa skal tilby å arrangere ecopas årsmøte og fagseminar i november 2013.

Symposium: systematic reviews in laboratory animal science
Nederland arrangerer et symposium om dette emnet i Nijmegen i tiden 9.-10. februar 2012Systematic Reviews innebærer vitenskapelige, åpne evaluaeringer av alle relevante studier som allerede er blitt foretatt på et område. Slike evalueringer øker kvaliteten til nye studier, fremmer de 3 R-ene og øker muligheten til å utnytte resultatene fra dyreforsøk.

UFAW arrangerer en ny dyrevelferdskonferanse
Den britiske organisasjonen UFAW arrangerer enda en Animal Welfare Conference, denne gangen i York den 21. juni 2012. Mer informasjon på UFAWs nettsider.

Fremvisning av alternativer under Forskningsdagene
Alternativlaben ved Universitetet i Bergen, Haukeland sykehus, viste frem noen av produktene som de tilbyr for å redusere antallet dyr som brukes i opplæring og utdanning av teknikere og forskere. En reportasje om dette kan ses her.

ecopa-hjørne i ALTEX
Tidsskriftet ALTEX (Alternatives to Animal Experimentation) publiserer forskningsresultater som fremme de 3 R-ene. Som nevnt i forrige nyhetsbrev har tidsskriftet en egen spalte som kan brukes til å profilere aktivitetene innenfor medlemsorganisasjonene. Norecopa var blant de første plattformer som benytter denne muligheten. ALTEX ber om stoff til neste nummer, innen slutten av november. De som ønsker å profilere sitt arbeid innenfor de 3 R-ene kan kontakte undertegnede.

Rikt miljø gir større hjerne
Dette er overskriften i en reportasje fra forskning.no som presenterer et doktorarbeid ved Universitetet i Oslo som viser større celledeling i hjernen hos sebrafisk, laks og regnebueørret som lever i et rikere miljø.

Livet i det fri gir et bedre immunforsvar
En studie fra forskere ved NVH og Folkehelsa styrker hypotesen om at utfordringene som normalt er tilstede i miljøet er nødvendig for å gjøre immunforsvaret klart til å bekjempe infeksjoner og kreft, og for at vaksiner virker som de skal.

 Fra mediene

Kjenner du noen som kunne ha interesse av dette nyhetsbrevet?

Send gjerne denne emailen videre!

Det er enkelt å abonnere, ved å bruke linken på 
nettsiden til nyhetsbrevene
 

TIPS – send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG
 – til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT – for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMÅL – eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene. Vi minner om at man kan søke samtidig i alle nettsidene som ligger på norecopa.no ved å bruke søkefeltet i høyremargen.

Ansvarlig utgiver: Norecopa 
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo 
Tlf: 41 22 09 49 
Fax: 23 21 64 85 
www.norecopa.no 
E-mail: post@norecopa.no 
Org.nr. 992 199 199

Bankkonto: 7694.05.12030 

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa