Nyhetsbrev nr. 2-2008


Norecopa: Norsk konsensus-plattform for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk

Nyhetsbrev nr. 2-2008

Velkommen til Norecopas andre nyhetsbrev!

Mye har skjedd siden Norecopas første nyhetsbrev ble sendt ut den 18. august. Vi oppfordrer deg til å videresende dette brevet til kollegaer som du mener kan ha interesse av å følge med utviklingen innenfor erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk.
Dersom du har spørsmål om denne tjenesten, kan du kontakte Norecopas sekretær Adrian Smith på post@norecopa.no.

Har alle fått med seg hva Norecopa er, og ikke er?
I det første nyhetsbrevet ga vi en generell beskrivelse av Norecopas visjon som en plattform hvor man tilstreber konsensus mellom de ulike interessegruppene rundt dyreforsøk. På Norecopas nettsider vil du finne ofte stilte spørsmål om Norecopa.
Tror du at Norecopa arbeider kun med fullstendige alternativer til dyreforsøk (ikke reduksjoner eller raffineringer)? Dette ble diskutert på det siste styremøtet. Tidligere har vi brukt betegnelsen Norges nasjonale plattform for alternativer. Med alternativer har vi ment alle de 3 R’ene.
 For å unngå misfortsåelser, har vi nå foreslått for medlemmene at følgende tekst blir brukt i promoteringen av Norecopa:
Norsk konsensus-plattform for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk.
Norwegian Consensus-Platform for Replacement, Reduction and Refinement of Animal Experiments

Høringsfristen har ikke gått ut ennå, men alle som har svart så langt støtter denne presiseringen. Resultatet av rundspørringen blir gjort kjent i det neste nyhetsbrevet.

Er du medlem?
Kontingenten er billig: kr. 200 i året for individer og kr. 500 i året for institusjoner. Over 30 av de største forskningsinstitusjoner i Norge og deres avdelinger er allerede medlem.  Er du klar over at også avdelinger under en institusjon kan tegne medlemskapet? Vi ser imidlertid gjerne at flere melder seg inn. Et sterkere budsjett betyr at Norecopa kan utrette mer. Nyhet: det finnes nå en elektronisk innmeldingsblankett.

Hva mener du om Norecopa?
På nettsidene er det nå en egen side i venstremenyen for diskusjonsfora. Klikk på den og du kan si din mening om Norecopa. I tillegg er det nettopp etablert et forum for viltforskere, i kjølvannet av det internasjonale møtet om viltforskning på Gardermoen i mai som Norecopa arrangerte i samarbeid med NINA, NP og FDU. Vi håper at disse nye tjenestene vil være nyttige. Ta dem i bruk!

Statsbudsjettet for 2009: Regjeringens forslag er lagt frem
Igår ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 lagt frem. Det er gledelig å konstatere at Norecopa er nevnt flere ganger i proposisjonene fra både Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.
I St.prp. nr. 1 (2008-2009) fra LMD står det bl.a.:
Veterinærinstituttet har bygd opp kompetanse innan dyrevelferd. I 2007 blei sekretariatet for medlemsorganisasjonen Norecopa etablert ved
Veterinærinstituttet. Norecopa skal arbeide for å finne alternativ til bruk av forsøksdyr.

I St.prp. nr. 1 ((2008-2009) fra FKD står det bl.a.:
Veterinærinstituttet har i 2007 etablert sekretariatet for den nasjonale plattformen for alternativer til bruk av forsøksdyr (Norecopa). Norecopa skal arbeide for alternativer til bruk av fisk som forsøksdyr. En viktig oppgave er å bidra til å finne metoder som kan redusere antall fisk som benyttes til testing av fiskevaksiner.
Norecopa skal fortsette å arbeide for økt tildeling over statsbudsjettet for å kunne oppnå regjeringens mål! Alle bidrag til denne prosessen fra dere som mottar nyhetsbrevet, er velkomne. Norecopas aktivitetsplan kan leses her.

Fisk som forsøksdyr: Norecopa har fått kr. 200.000 fra Forskningsrådet
Norecopa søkte isommer om finansiering av et prosjekt innenfor dyrevelferd hos fisk i forsøk. Søknaden var til behandling i hovedstyret til Havbruksprogrammet den 10. september. Norecopa er bevilget kr. 200.000. En arbeidsgruppe på 6-7 personer skal settes sammen for å skrive en rapport innen 1. juni 2009. Norecopa kommer til å invitere alle fiskeforskningsinstitusjonene i Norge til å nominere kandidater til arbeidsgruppen. Kontakt gjerne Norecopas sekretariat allerede nå hvis du eller din institusjon ønsker å være med i dette viktige arbeidet.
Prosjektbeskrivelsen er lagt ute på Norecopas nettsider.

Forsøk på viltlevende dyr
Etter det internasjonale møtet på Gardermoen i mai om viltforskning utarbeidet deltagerne et felles dokument hvor de beskrev sitt syn på styrkerne og utfordringene ved forsøk på viltlevende dyr. Dokumentet ligger ute på Norecopas nettsider. Flere av de internasjonale deltagerne har allerede tatt det i bruk i sine egne retningslinjer for viltforskning. Den kanadiske organisasjonen CCAC (Canadian Council for Animal Care), skal lansere en egen nettside for viltforskere om kort tid. CCAC's egne retningslinjer for viltforskning ble presentert på Gardermoen.

Norecopas 3. styremøte
ble arrangert på Adamstua den 17. september. Det var en lang saksliste. Referatet ligger ute her.

World Congress on Alternatives to the Use of Animals in the Life Sciences
Hvert 2. eller 3. år arrangeres det store internasjonale kongresser om de 3R’ene. Proceedings fra den siste kongressen, som ble holdt i Tokyo i 2007, er nå tilgjengelige. Kongressene er en fin anledning til å bli oppdatert på arbeidet om alle aspekter av de 3R’ene i samtlige discipliner og kan anbefales varmt. Neste kongress blir i Roma i månedsskiftet august/september 2009.

Er tåklipping en akseptabel merkemetode?
Som nevnt i forrige nyhetsbrev har Forsøksdyrutvalget (FDU) bedt Norecopa om å vurdere ulike strategier for tåklipping hos mus i forhold til andre metoder for merking og vevsprøvetakning. Den er mest brukt på genmodifiserte mus for å identifisere individer samt bestemme dyrets genotype gjennom en DNA-analyse av vevet som er klippet bort. FDU tillot metoden, men deres vedtak ble anket til Mattilsynet. Saken er ferdigbehandlet der og Mattilsynet har gitt klager medhold. Det har vært en del medieomtale av metoden. Et utkast til Norecopas egen uttalelse om teknikken er ute på høring til styret, etter behandling på styremøtet i september. Mer om dette i det neste nyhetsbrevet.

Etterutdanningskurs i de 3 R’ene
Den sveitiske plattformen for alternativer har laget treningskurs i de 3R’ene på nettet: http://3r-training.tierversuch.ch

Rådet for dyreetikk
Rådet har fått nye medlemmer. En oversikt over medlemmene og Rådets mange uttalelser finner du her. Disse er interessante lesing, uansett hvilket felt du arbeider innenfor.

Nye ressurser om de 3 R'ene fra Canada
Det kanadiske rådet CCAC (Canadian Council on Animal Care) har en lang rekke ressurser på sine nettsider. CCAC har nettopp publisert følgende:
- 3Rs Microsite (omfattende informasjon om de 3 R'ene med lenker til relevante ressurser). Nettstedet inkluderer et avsnitt om korrekt eksperimentelt design
- Utkast til retningslinjer om genmodifiserte dyr
- Retningslinjer for forskning på trekkfugler
- Artsspesifikke retningslinjer for forskning på fugler

Nyhetsbrev fra NC3Rs
Den britiske organisasjonen NC3Rs er et stort og aktivt senter for de 3 R’ene. Deres nettsider anbefales på det sterkeste (www.nc3rs.org.uk). De har nettopp utgitt sitt nyeste elektroniske nyhetsbrev. Du kan abonnere på disse.

Møtekalender:
Kurs i gassanestesi og smertelindring av laboratoriedyr. Haukeland sykehus 15. - 16. oktober 2008
Kurs i forsøksdyrlære med vekt på de 3 R’ene, Norges veterinærhøgskole, 20.-24. oktober 2008
Research into alternative approaches (3Rs) in regulatory testing, Brussel, 3. november 2008
• Årsmøte i EPAA den 3. november i Brussel: “Research into alternative approaches ((3RS) in regulatory testing: Are we on the right track?”
Årsmøte i ecopa i Brussel 29.-30. november
• 25-års jubileum for de 3 R’ene: “Looking into the crystal ball: The laboratory animal in a changing world” i Utrecht den 5.-7. februar 2009. Mer informasjon om symposiet er tilgengelig på Norecopas nettsider
• World Congress on Alternatives to Animals in the Life Sciences, Rome 31. august - 3. september 2009 (detaljene er ikke tilgjengelige ennå)

TIPS – send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG – til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT – for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken: http://norecopa.etp.no/sider/nymail.asp
SPØRSMÅL – eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)


___________________________________
Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no)
Norecopa
c/o Veterinærinstituttet
Postboks 750 Sentrum
0106 Oslo
Tlf: 23 21 64 83
Fax: 23 21 64 85
Mobil: 41 22 09 49
Internett: www.norecopa.no
E-mail: post@norecopa.no
Org.nr. 992 199 199. Bankkonto: 7694.05.12030

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa