Nyhetsbrev nr. 1-2009


 
Norecopa: Norges konsensus-plattform for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk

Nyhetsbrev nr. 1-2009

19. februar 2009


Velkommen til Norecopas fjerde nyhetsbrev!

Vi oppfordrer deg til å videresende dette brevet til kollegaer som du mener kan ha interesse av å følge med utviklingen innenfor erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk.
Dersom du har spørsmål om denne tjenesten, kan du kontakte Norecopas sekretær Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no).


Er du medlem?
Kontingenten er billig: kr. 200 i året for individer og kr. 500 i året for institusjoner. Mer enn 30 av landets største forskningsinstitusjoner er nå medlemmer. Er du klar over at også avdelinger under en institusjon kan tegne medlemskapet? Vi ser gjerne at flere melder seg inn. Et sterkere budsjett betyr at Norecopa kan utrette mer.

Vil du ha støtte fra Norecopa i 2009?
Som nevnt under Norecopas årsmøte i juni, ønsker styret å støtte aktiviteter som fremmer de 3 R’ene. Det er viktig at søknader om slik støtte til aktivitet i 2009 sendes til Norecopa v/sekretæren så tidlig som mulig.  Vi ber alle som har slike planer om å sende en søknad så fort planene er klare. Neste styremøte er 13. mai. Saker blir behandlet fortløpende og sålangt budsjettet rekker.

Årsberetning for 2008 og budsjettforslaget for 2009 er godkjent av styret i januar og skal fremmes for årsmøtet den 11. juni. Revidert regnskapet for 2008 vil foreligge innen 31. mars.


Statsbudsjettet for 2010
SV inviterte organisasjonene til å gi innspill til statsbudsjett på et eget møte den 18. februar på Stortinget. Norecopas sekretær deltok på møtet, hvor ca. 70 organisasjoner var representert. Kristin Halvorsen innledet med å nyttige tips om hvordan lobbyvirksomhet best kan utføres, og forklarte prosessen bak utformingen av et statsbudsjett. Deretter fikk de organisasjonene som vil, to minutters taletid til å presentere sine viktigste budsjettsaker. Sekretæren fokusserte på de manglende ressursene til Forsøksdyrutvalget og driften av Norecopa, og behovet for pengefondet. Norecopa har fremlagt krav om kr. 2,6 millioner til drift av Norecopa, på en egen budsjettpost, og kr. 8 millioner i året til pengefondet. 

NFR: arbeidsgruppe, dyrevelferd hos fisk
Som nevnt tidligere, har forskningsrådet bevilget kr. 200.000 til Norecopa for å utrede forskningsbehovet omkring dyrevelferd hos fisk. Arbeidsgruppen som skal sørge for at rapporten blir skrevet, er nå i gang. Arbeidsgruppens sammensetning er:

  • Forsker Trond Brattelid, NIFES (arbeidsgruppens leder)
  • Jurist Inger Helen Stenevik (arbeidsgruppens sekretær)
  • Forsker Elisabet Forsgren, NINA
  • Forsker Tom Hansen, Havforskningsinstituttet
  • Professor Sveinung Fivelstad, Høgskolen i Bergen
  • Seniorforsker Grete Bæverfjord, Nofima-AKVAFORSK
  • Stasjonsveterinær Anne Ramstad, VESO Vikan
  • Forsker Øyvind Aas-Hansen, Nofima Marin

De som har lyst til å si sin mening til gruppen, kan kontakte Trond Brattelid (tbr@nifes.no), evt. et av de andre medlemmene. Vi takker for at de har påtatt seg denne viktige oppgaven!

Næringskomitéens høringsmøte om dyrevelferdsloven
Norecopas sekretær deltok på Næringskomitéens høringsmøte den 22. januar om det reviderte forslaget til nye dyrevelferdslov. Etter høringsrunden (les Norecopas uttalelse her) er det blitt flere endringer i lovteksten. Bl.a. er omtalen av dyrs egenverdi og hensyn til deres fysiske og mentale behov slettet fra lovteksten. Humane endepunkter og "cost-benefit" analyser i dyreforsøk er heller ikke blitt nevnt. Norecopa ønsker også en lovfesting av såvel plattformen som et statlig pengefond for de 3 R'ene.  Norecopas presentasjon under høringsmøtet kan leses her. Loven vil bli trolig lagt frem for Stortinget den 12. mars.

Tåklipping og andre metoder for merking og genotyping av dyr
Som nevnt i forrige nyhetsbrev har Norecopas styre nå fullført arbeidet med sin rapport til Forsøksdyrutvalget (FDU). Rapporten vurderer alle tilgjengelige metoder for merking og vevstyping av dyr, ikke bare tåklipping. Rapporten er oversatt til engelsk. FDU har skrevet til Norecopa og takket for et dokument som de sier de vil ha bruk for i behandling av lignende saker i fremtiden.
I kjølvannet av denne saken arbeider sekretariatet med anbefalinger for smertebehandling av unge gnagere. Raffinering av smertebehandling er også tatt inn i utkastet  til Norecopas nye aktivitetsplan for 2009-12 som skal fremmes for årsmøtet 11. juni.


Norecopas øvrige faglige aktivitet i 2009
Vi vil spesielt nevne følgende:

  1. Årsmøtet torsdag 11. juni på Adamstua. Vi arbeider med å lage et fagseminar design av dyreforsøk/statistikk på onsdag 10. juniHusk at årsmøtet er Norecopas høyeste organ, så det er viktig at så mange medlemmer som mulig møter.
  2. Internasjonalt konsensusmøte om fisk i forsøk. Dette blir det tredje internasjonale konsensusmøtet i plattformregi. Det første var i 2005 om fisk, det andre i mai i år om vilt. Møtet er berammet til 22.-24. september. Påmeldingsskjemaet vil bli lagt ute på nettsiden om kort tid.

Sett av datoene allerede nå! Vi tar fortsatt imot forslag til innhold og foredragsholdere, fordi programmene er ikke helt fastsatt ennå.

Norecopa var representert av varastyremedlem Aurora Brønstad på et dansk møte om de 3 R'ene i januar og et jubileumsmøte i Utrecht i februar. Disse rapportene er interessant lesing.

Referat fra styremøtet 16.01.09
Referatet er lagt ute på nettsidene. Det var en lang saksliste og vi håper dere finner mye relevant stoff der. Neste møte er 13. mai. Vi skriver fyldige referater fra styremøtene, i håp om at disse er nyttige lesing for alle.

Publikasjon fra Norecopa: behovet for standardiserte forsøksfisk Norecopas sekretær er medforfatter av en artikkel i tidsskriftet Laboratory Animals som påpeker behovet for standardiserte fisk til bruk i forskning:
A review of the need and possible uses for genetically standardized Atlantic salmon (Salmo salar) in research, av Unni Grimholt, Renate Johansen og Adrian Smith.

Nye nettsider om de 3 R'ene
Canadian Council on Animal Care (CCAC) har nylig lansert en omfattende samling av informasjon om anvendelse av de 3 R'ene i forskning og undervisning. CCAC er dessuten kjent for produksjon av en rekke retningslinjer for bruken av spesifikke dyrearter i forskning. CCAC arbeider bl.a. nå med nye retningslinjer for fugler og genmodifiserte dyr.

World Congress on Alternatives to the Use of Animals in the Life Sciences
Årets største møte om de 3 R'ene finner sted i Roma. Nettsider er nå laget for denne verdenskongressen, som arrangeres i tiden 30. august – 3. september 2009. Dette blir den beste anledningen de neste to årene til å treffe kollegaer som er opptatte av dette fagområdet (neste gang er Montreal i 2011).

Møtekalender:


TIPS – send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG
 – til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
SPØRSMåL – eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)


Ansvarlig utgiver: Norecopa 
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo 
Tlf: 41 22 09 49 
Fax: 23 21 64 85 
www.norecopa.no 
E-mail: post@norecopa.no 
Org.nr. 992 199 199 
Bankkonto: 7694.05.12030
This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa