Nyhetsbrev nr. 3-2009


 Norecopa: Norges konsensus-plattform for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk

Nyhetsbrev nr. 3-2009

3. april 2009


Velkommen til Norecopas femte nyhetsbrev!

Du kan bruke denne linken for å melde deg av eller på mailinglisten:

http://norecopa.etp.no/sider/nymail.asp.
Dersom du har spørsmål om denne tjenesten, kan du kontakte Norecopas sekretær Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no).

Antallet abonnenter på dette nyhetsbrevet passerte 1.300 idag. Send gjerne brevet videre til andre som du tror kunne ha interesse av det.
 

Registrering til fiskemøtet er nå åpnet!
Det endelige programmet for Norecopas internasjonale konsensusmøte "Harmonisation of the Care and Use of Fish in Research", som arrangeres på Gardermoen 22.-24. september, er lagt ute på nettet, sammen med et elektronisk registreringsskjema. Det er redusert påmeldingsavgift frem til 15. mai. Derfor anbefaler vi tidlig påmelding! Det er også en stor fordel for Norecopa om vi får vite interessen for dette møtet så fort som mulig. Vi håper at mange vil finne veien til Gardermoen.

Den nye lov om dyrevelferd
Næringskomitéen avla sin innstilling om Landbruk- og matdepartementets forslag til ny dyrevelferdslov den 24. mars.
Debatten i stortinget om den nye loven, som trolig blir vedtatt uten flere endringer, er foreløpig berammet til den 27. april. Det ser ut til at det kun blir én endring i forhold til det opprinnelige utkastet som berører dyr i forsøk: komitéens flertall anbefaler at teksten om dyrs egenverdi, som ble først sløyfet av departementet, gjeninntas:
Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.
Det som er enda mer direkte interessant for forsøksdyrmiljøet, er at "donordyr" (dyr som avlives uten forutgående behandling, for å ta ut celler, organer o.l. til bruk i forskning) samt undervisningsdyr blir i den nye loven definert som forsøksdyr, med den samme graden av beskyttelse som dagens forsøksdyr.
  En oversikt over lovens innhold, skrevet av jurist Live Kleveland (styremedlem i Norecopa), er tilgjengelig på Dyrevernalliansens nettsider.

Revisjon av EU-direktivet om forsøksdyr
En revisjon av EUs forsøksdyrdirektiv (86/609 EEC) har lenge vært under arbeid. Tekstforslaget kan leses her. På tirsdag denne uken stemte Agricultural Committee i EU-Parliamentet over revisjonsforslagene.  Det er misnøye blant dyrevernorganisasjonene om at mange av innskjerpingene foreslått i revisjonen ikke er blitt støttet av ministerne i komitéen. Et påbud om etisk evaluering av planlagte dyreforsøk ble imidlertid støttet. Flere detaljer kan leses her på nettsidene til Understanding Animal Research, i en pressemelding fra EU og på EUs nettsider om dyreforsøk.

Møte med Forskningsrådet
Forskningsrådet har tatt kontakt med Norecopa og bedt om et møte etter påske for å diskutere fremtidig samarbeid, noe som vi opplever som svært gledelig. I forkant av møtet (22. april) vil sekretæren og styret utarbeide et notat til gjennomgang den dagen. Innspill fra Norecopas medlemmer mottas med takk!
   Arbeidet i Norecopas ekspertgruppe som skal utrede forskningsbehovet innenfor dyrevelferd hos fisk (se forrige nyhetsbrev), går sin gang. Vi har søkt NFR om en måneds utsettelse (til 1. juli) for å gi bedre tid til arbeidet.

Regnskapet for 2008
Norecopas regnskap for 2008 er nå revidert. Regnskapet viser et underforbruk i 2008 på kr. 54 945. Det året var på flere måter en innkjøringsperiode for organisasjonen, som gjorde at Norecopa valgte å føre en forsiktig politikk inntil man skaffet seg bedre oversikt over utgiftspostene. Som resultat av underforbruket, har Veterinærinstituttet vedtatt, som en éngangsordning, å overføre kr. 100 000 (som var det forventede underforbruket i desember) fra 2008 til 2009. Slik vil Norecopas budsjett for i år være kr. 900 000 pluss inntekter fra medlemskontingent. Regnskapet vil bli gjennomgått i detalj på årsmøtet den 11. juni. Det kommer mer informasjon om årsmøtet, og fagseminaret som skal arrangeres dagen før, i neste nyhetsbrev. Vi minner om vedtektenes §9:
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret senest én måned i forveien.

Retningslinjer for dyreforsøk

Norecopa har i samarbeid med Forsøksdyravdelingen på NVH, samlet og systematisert eksisterende retningslinjer for ulike sider av bruken av forsøksdyr. Norecopas nettsider har nå en slik samling.

Look to Sweden!
I tidligere nyhetsbrev (tilgjengelige her) har Norecopa anbefalt en rekke nyhetsbrev ugitt av andre organisasjoner. Denne gangen vil vi anbefale brevet til Stiftelsen Forskning utan djurförsök som samarbeider med den svenske plattformen, Swecopa.
Nyhetsbrevene fra Swecopa er tilgjengelige her.
Sverige har i mange år vært et foregangsland når det gjelder å bevilge penger til arbeidet med å utvikle alternativer til dyreforsøk. Den norske næringskomité ba regjeringen allerede i 2003 om å opprette et statlig pengefond etter svensk modell. Mer om modellen finnes her. Den svenske staten har i mange år bevilget millionbeløp øremerket forskning på alternativer - 13 millioner SEK i 2009. Norge har ingen slike statlige fond.

Endringer i kursene i forsøksdyrlære for forskere
Norecopa har påpekt behovet for en oppgradering av kurstilbudet for forskere innenfor fisk og vilt.Forsøksdyravdelingen på NVH arbeider med en ommøblering av sine forskerkurs, slik at de i fremtiden vil bestå av en generell del etterfulgt av parallele deler skreddersydd for forskere som arbeider primært med henholdsvis laboratoriedyr, fisk eller vilt. Det første kurset etter dette nye mønsteret arrangeres i den første uken i mai.

Tilsyn og kompetanse
Norecopa er opptatt av å stimulere til økt kompetanse innenfor faget forsøksdyrlære, om forskningen skjer i laboratoriet, i vann eller i feltet. På forespørsel til Forsøksdyrutvalget i februar fikk Norecopa vite at 38 av landets 68 dyreavdelinger vil mangle fornyet godkjenning pr. 1/4-09 og at dette tallet vil stige til 47 (69%) pr. 1/7-09. Vi har i flere anledninger signalisert til politikerne og departementet at det må bevilges flere ressurser til FDUs sekretariat. FDU har orientert oss om at mye av tilsynsarbeidet skal overtas av inspektører i Mattilsynet. De har sendt oss et forslag til opplæringskurs for disse inspektørene. Dialogen om arrangering av slike kurs vil fortsette etter påske.
   Utdanningskravene til personer som arbeider med forsøksdyr (teknikere, forskere og ansvarshavende) ble fastsatt av Landbruksdepartementet på 90-tallet. Norecopa mener at de er modne for revisjon. Vi har dessuten hatt inntrykk av at kravene ikke er godt nok kjent, eller ikke fulgt, i enkelte miljøer. I mars sendte derfor Norecopa et enkelt spørreskjema til landets forsøksdyravdelinger som skulle besvares anonymt, for å belyse dette. 63% av avdelingene svarte. Nesten halvparten av disse (44%) svarte at ikke alle teknikerne var kvalifiserte, 19% visste ikke og 47% kjente ikke kravene i detalj (selv om 30% av disse svarte allikevel at teknikerne var kvalifiserte). De fullstendige resultatene fra spørreundersøkelsen er tilgjengelige her.

Utkast til nytt konsensusdokument under utarbeidelse
Norecopas uttalelse om tåklipping har vakt interesse, også internasjonalt. Vi har nå gitt oss i kast med å utarbeide et dokument om bruken av fasting hos gnagere. Det er mange og tildels kryssende hensyn å ta stilling til. Det er relativt få publikasjoner som belyser velferdskonsekvensene.

Norecopas nettsider
Norecopa har fått sin nettleverandør til å oppgradere søkermotoren, da det viste seg at flere sider med norske bokstaver ikke ble funnet under søk. Vi håper at du finner nettsidene nyttige. De oppdateres kontinuerlig, og vi oppfordrer deg til å besøke dem ofte.

Verdenskongress om de 3R'ene
Vi minner om kongressen i Roma 30. august - 3. september. Påmeldingen er i gang. Fristen for innsendelse av abstracts til presentasjoner er 10. april. Norecopa mottar gjerne søknader om reisestipend eller støtte til egne faglige arrangementer. Disse blir behandlet fortløpende av styret.

Dansk møte om 3Rs, Charlottenlund
Norecopas nettsider er oppdatert med lenker til presentasjonene som ble holdt under møtet i januar.

Møtekalender:

Vi ønsker alle en riktig god påske!


TIPS – send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG
 – til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT
 – for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMåL – eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene.

Ansvarlig utgiver: Norecopa 
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo 
Tlf: 41 22 09 49 
Fax: 23 21 64 85 
www.norecopa.no 
E-mail: post@norecopa.no 
Org.nr. 992 199 199 

Bankkonto: 7694.05.12030

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa