Nyhetsbrev nr. 4-2014

  Nyhetsbrev fra Norecopa Hvis du ikke kan lese denne eposten, klikk her.  
DEL NYHETSBREVET PÅ
Velkommen til Norecopas fjerde nyhetsbrev i 2014!
Husk at du kan tipse en venn og sosiale medier, eller melde deg av nyhetsbrevene, ved hjelp av knappene under logo'en øverst i nyhetsbrevet.

Samtidig vil vi ønske alle våre lesere en riktig fin sommer!


 
Søknadsfrist for Forskningsrådets 3R-midler
 
 

Som vi nevnte i forrige nyhetsbrev har Norges Forskningsråd øremerket 4 millioner kroner til 3R-forskning, fordelt på to år. Dette er første gang forskningsmidler er blitt øremerket til dette området. NFR skriver at de forventer å innvilge ett til to prosjekter. Vi håper at dette er begynnelsen på en årlig statlig satsing på 3R-forskning, slik vi ser i de andre nordiske landene. Søknadsfristen er 3. september kl. 1300 CET.

Norecopas 3R-pris for 2014 er tildelt
 
 

Det var kommet inn 9 nominasjoner til årets 3R-pris (presentert her). Prisen ble delt ut den 5. juni under Norecopas fagseminar på Adamstua.

Årets pris ble vunnet av ekteparet Ioanna og Axel Sandvig, NTNU for deres arbeid med å erstatte, redusere og forbedre bruken av forsøksdyr i forskning på nervesystemet, særlig innenfor studier av regenerasjon. De forsker også på stamceller som på sikt vil gjøre det mulig å bruke "kunstige hjerner" (organoider) til forskning istedenfor dyr. Magasinet Science har kåret denne type forskning til et av de ti viktigste i 2013. Vi gratulerer!

Jan-Henrik Fredriksen (FrP) fra Stortingets Energi- og miljøkomité sto for overrekkelsen av prisen. Presentasjonen som prisvinnerne holdt under prisutdelingen kan leses her.

Dyrevernalliansen har en reportasje om fjorårets prisvinner. Oppfinnelsen til denne gruppen regnes som et gjennombrudd i arbeidet med å utvikle alternativer til bl.a. brannskadeforskning.

Vi minner om at nominasjoner til prisen kan sendes inn hele året.


Norecopas fagseminar og årsmøte
 
 

Rett etter utdelingen av 3R-prisen kunne Norecopa by på tre gjesteforelesninger, som dekket så ulike områder som kunstige organer, fiskeroboter og viltforskning. Vi er i ferd med å legge ut presentasjonene på våre nettsider om årsmøtene.

Norecopas årsmøte ble arrangert på slutten av dagen. Det reviderte regnskapet for 2013, som viser et underforbruk på ca. kr. 22.000, styrets årsberetning for 2013, budsjettforslag for 2014 og forslag til handlingsplan for 2014-2017 ble alle godkjent. Dokumentene ligger ute på nettet. For første gang siden Norecopa ble stiftet i 2007, er det vedtatt at medlemskontingenten for institusjoner skal økes, fra kr. 500 til kr. 1.000. Kontingenten for individuelt medlemskap blir det samme som det har vært siden 2007: kr. 200. Vi oppfordrer flere til å tegne medlemskap!

Deltagelsen i år var mye lavere enn det vi er vant til, trolig på grunn av kollisjoner med eksamener, søknadsskriving og den siste innspurten før sommerferien. Vi har derfor bestemt seg å forsøke en ny vri i 2015 og arrangere årsmøtet og fagseminaret med prisutdelingen mye tidligere, nærmere bestemt tirsdag 21. april på Adamstua. Dette vil bl.a. unngå en kollisjon med Scand-LAS sitt møte neste år som arrangeres i juni. Vi håper at mange vil notere seg datoen allerede nå og bli med på arrangementet. Vi skal gjøre vårt beste til å lage et spennende program.


 
Danmarks 3R-senter fosser videre
 
 

Styret i Danmarks 3R-senter hadde møte den 27. mai. Siste hånden ble lagt på nettsidene, som nå er lansert: www.3rcenter.dk.   Som nevnt tidligere har Ministeriet bevilget 3 millioner danske kroner årlig til senteret, hvorav 1,5 millioner kroner er øremerket FoU-prosjekter innenfor de 3 R-ene. Fire prosjekter har nå fått tildelt tilsammen 1,4 millioner av disse midlene.

Hele styret vil være tilstede under verdenskongressen i Praha i august, hvor det vil ha et styremøte og en poster.

Senteret arrangerer et eget 3R-symposium i København den 2. oktober. Lokalene er bestilt og programmet legges ut på deres nettsider senere i juni.

Rasmus Normann Nielsen fra senterets sekretariat ofret sin feiring av den danske grunnlovsdag for å komme til Oslo og delta på Norecopas fagseminar den 5. juni, hvilket vi satte stor pris på.


Verdenskongressen om de 3 R-ene
 
 

Norecopa er forfatter eller medforfatter av 5 sammendrag som er sendt til vurdering på denne kongressen. Tilsammen er det mottatt 945 bidrag, så kongressen lover å være like stor og interessant som den pleier. Vi har sålangt fått tilbakemelding om 4 av sammendragene: to er akseptert som muntlige presentasjoner og to som postere. Temaene er:

    • Norecopa: using a national consensus-platform to promote the 3Rs (muntlig)

    • Update on best practice approaches to the welfare and husbandry of fish, cephalopods and decapods (poster)

    • 3R Guide: a new database of 3R resources (poster)

    • NORINA: information on animal alternatives in a changing world (venter på svar)

    • Evaluation of the Multimediaroom / Training Clinic at the Norwegian University of Life Sciences (muntlig)


3R Guide er en helt ny database, integrert i Norecopas nettsider, som vil tilby søkbar informasjon om verdens 3R-databaser, retningslinjer og informasjonssentre. Vi kommer tilbake med mer informasjon om denne ressursen senere. Databasen er under utviklig nå og er et samarbeid mellom Norecopa og USDAs Animal Welfare Information Center (AWIC) i USA.
3R Guide skal være ferdig til verdenskongressen i august og blir presentert i en senere utgave av nyhetsbrevet.Bergen-konferanse om nytte-kostnadsanalyse

I forrige nyhetsbrev fortalte vi om at styremedlem i Norecopa, Aurora Brønstad, leder en arbeidsgruppe om Harm-Benefit Analysis of Animal Studies og arrangerte en konferanse i Bergen den 29. april om temaet. Foredragene fra konferansen er nå tilgjengelige på nettet.

 
Norecopa møter departementene og NFR

Norecopa hadde et svært positivt møte med representantene for departementene (LMD og NFD) samt Forskningsrådet den 7. mai. Utfordringene knyttet til gjennomføringen av EUs nye forsøksdyrdirektiv ble diskutert. Det er tydeligvis et stykke igjen før Norge vil være klar til å gjennomføre direktivet, bl.a. fordi det må behandles i Stortinget. Norecopa er beredt på å bistå såvel Mattilsynet som departementene med konkrete samarbeidsprosjekter rundt dette.

 
Arbeidet med NORINA er sikret i enda 3 år
 
 

NORINA er en database med informasjon om ca. 4.000 produkter som kan brukes som alternativer eller supplementer til dyr og dyremateriale i undervisning og opplæring, på alle nivåer fra skoler (disseksjoner) til universitetsstudier. Databasen ble påbegynt i 1991 på Norges veterinærhøgskole av Karina Smith, og da hun sluttet på NVH i 2011 ble det skrevet avtale om at Norecopa kunne overta driftsansvaret for nettsidene som databasen er integrert i. De 3 siste årene har organisasjonen Nordisk Samfunn Mot Smertevoldende Dyreforsøk lønnet Karina i 50% stilling. NSMSD har dessuten støttet etableringen av et multimediarom/treningsklinikk som bruker slike produkter på NVH og et lignende rom på UiB.

Nordisk Samfunn har nylig informert Norecopa om at de ønsker å forlenge støtten til NORINA med 3 nye år når dagens avtale går ut i desember 2014, og de vil øke Karinas stillingsprosent til 60%. Vi takker for denne generøse støtten! Dette betyr at arbeidet med oppdateringen av NORINA har foregått uavbrutt siden den spede begynnelsen i 1991, mye takket være slik ekstern støtte. NORINA er nå anerkjent som en av de beste, største og best oppdaterte kilder til slik informasjon.

Det er blitt gjort én endring i NORINAs design de siste ukene. Databasen inneholder en del informasjon om produkter som benytter eldre teknologi (filmsnutter, laserplater o.l.), som mange ikke lenger er interessert i. Likevel kan det være enkelte av disse produktene som har varig verdi, eller institusjoner i enklete land som fortsatt bruker teknologien. Slike produkter er derfor blitt samlet i en satellitt-database til NORINA som har fått navnet Classic AVs. Denne databasen inneholder den samme søketeknologien som NORINA og dens søsterdatabase TextBase (som inneholder informasjon om ca. 1.500 tekstbøker og annen type litteratur av relevans til planlegging og gjennomføring av dyreforsøk).


Vil du ha en plakat om Norecopa?
 
 

Vi laget denne plakaten i forbindelse med Scand-LAS symposiet i Stockholm i år. Her kan du laste ned pdf-utgaver av plakaten som er beregnet på trykking enten i A4-størrelse eller som plakat i størrelsen 90x120 cm. Hvis du vil ha en powerpoint-utgave av filen, ta kontakt med oss (post@norecopa.no).
Vi ser gjerne at disse plakatene brukes på kongresser, møter o.l. og henges opp i forskningslokaler.


Til ettertanke i sommer

Vår spalte "Fra mediene" (under) inneholder alltid en variert blanding av nyhetssaker relatert til dyreforsøk. Her har vi imidlertid samlet noen av de mer tankevekkende innslagene i perioden siden forrige nyhetsbrev:

Forskere ved NMBU retter søkelyset mot atferdseffektene av et av de vanligst brukte bedøvelsesmidler hos fisk, og dermed påvirkningen som dette har på resultatene fra smerteforskning. En annen påvirkning som sjelden tas hensyn til, er belyst i en studie som viser at forsøksmus er mindre stresset når forskeren er en kvinne.

Det er nå en ny bølge av åpenhet om dyreforsøk fra forskernes side i mange land, og debatten pågår intenst i Storbritannia. En påpeker at dette også krever at mediene er sitt ansvar bevisst når de skriver om slik forskning. Interessant nok nevner artikkelen en "R" som sjeldnere får oppmerksomhet enn Russell & Burch sine 3R: Reanalysis av gamle dyreforsøk kan noen ganger være et alternativ til nye studier. Og sjefsredaktøen i British Medical Journal føler seg nødt til å spørre How predictive and productive is animal research?. Nature skriver at Misleading mouse studies waste medical resources, og at mer enn 80% av potensielle terapeutika testet på dyr svikter når de testes på mennesker.

Viktige påminnelser om behovet for god planlegging: det britiske 3R-senteret NC3Rs har lansert An Institutional Framework for the 3Rs med en sjekkliste som bør være av interesse også i Norge.

Rotter kan også angre, og torsken er smartere enn vi tror. Mus er visst heller ikke så vanskelige å samarbeide med som mange tror. De er trolig heller ikke så stresset som det kan gi inntrykk av når de bruker løpehjul i laboratoriebur.

Og kronprinsessen føler at hun tok liv av flere fisk enn hun vaksinerte da hun prøvde dette i Vietnam nylig.
God sommer!
Møtekalenderen
Recent Advances in Animal Welfare Science IV, York, 26. juni 2014
9th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Praha, 24.-28. august 2014
ILAR workshop on Transportation of Laboratory Animals, 3.-4. september 2014 (webcast)
6th International Conference on the Assessment of Animal Welfare at Farm and Group Level. Clermont-Ferrand, 3.-5. september 2014
RSPCA/AVHLA meeting on Welfare of Agricultural Animals in Research: cattle, sheep, pigs and domestic fowl. Sør-England, 18. september 2014
HSBLAS-ESLAV-ECLAM Joint Scientific Meeting, Aten, 22.-23. september 2014
3rd Annual International Zebrafish Husbandry Course, Varese, 30. september - 3. oktober 2014
3R-symposium, København, 2. oktober 2014
World Congress on Controversies, Debate and Consensus (CoVet), Praha, 23.-26. oktober 2014
Norecopas fagseminar og årsmøte, Adamstua, 21. april 2015
45th Scand-LAS symposium, Turku, 9.-12. juni 2015
13th FELASA Congress, Brussel, 13.-16. juni 2016

 
Følg med oss på Facebook!
Til venstre ser du hvordan Norecopas Facebook-side ser ut i dette øyeblikket. Vi bruker Facebook-siden til å nå ut med stoff som ikke kan vente til neste nyhetsbrev, eller som er beregnet på et større publikum enn dem som mottar nyhetsbrevene. Del gjerne Facebook-siden med dine venner og kollegaer.


Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevene kan leses her. Du kan gjøre fritekstsøk på Norecopas nettsider for å finne ressurser som vi har omtalt.

 

Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith
Org.nr. 992 199 199


 
Norecopa, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo. www.norecopa.no tel: (47) 41 22 09 49 post@norecopa.no

 

This page was updated on 04 March 2021

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa