Nyhetsbrev nr. 1-2012

 Velkommen til det (litt forsinket) første nyhetsbrevet fra Norecopa i 2012!

Mye har skjedd allerede i 2012:


Norecopa på Stortinget
Seks dager inn i det nye året møtte Norecopa Stortingets næringskomité i forbindelse med komitéens høring om Landbruksmeldingen. Det var stor interesse blant interesseorganisasjonene for å presentere sitt syn på meldingen, og derfor fikk de alle fleste kun 5 minutters taletid, samt ett minutt å besvare spørsmål fra komitémedlemmene. Norecopa påpekte bruken av forsøksdyr i forbindelse med kvalitetssikringen av alle ledd i matvarekjedene fra jord og fjord til bord, med eksempler fra overvåkningen av dyrehelse og mattrygghet. Video-opptaket fra høringen er lagt ut på Stortingets nettsider. Norecopas innlegg er ca. 15 minutter inn i opptaket, og spørsmålsrunden med Norecopas besvarelse er ca. 41 minutter inn i opptaket. Dette er syvende gang Norecopa har deltatt i slike komitéhøringer. Vi sitter igjen med en følelse av at Norecopa nå er blitt godt kjent på Stortinget.

Ingen politisk vilje til å styrke Norecopas budsjett
Til tross for interessen i Næringskomitéen, har Norecopa dessverre ikke oppnådd å få flere ressurser i 2012 enn tidligere fra departementet. I sin søknad skrev Norecopa:
Forsøksdyrlære er et ungt fag med mange kunnskapshull. Dette har også Mattilsynet påpekt ovenfor oss. Både regelverksavdelingen og tilsynsavdelingen i Mattilsynet arbeider for tiden med en ny forskrift om dyreforsøk. Både LMD og Norges Forskningsråd har uttrykt ønske om større forskningsaktivitet innenfor dyrevelferd. Norecopa kan bidra aktivt i dialogen mellom LMD, Mattilsynet og NFR for å øke satsingen på forsøksdyrvelferd og alternativer til dyreforsøk.'

Konsensusmøte om bruken av husdyr i forskning
Norecopa har nylig sendt et kort nyhetsbrev til alle som abonnerer på disse med beskjed om at vi nå har åpnet for registrering til det internasjonale konsensusmøtet med tittel Harmonisation of the Care and Use of Agricultural Animals in Research, som vi arrangerer på Gardermoen i september. Vi ser gjerne at de som arbeider innen dette fagfeltet, slutter opp om møtet. Vi mener at vi har sydd sammen et relevant og nyttig program, ikke minst i lys av kravene til det nye EU-direktivet som trer i kraft i EU/EØS noen få måneder etterpå. Dersom du kjenner andre som vil ha glede av å delta på møtet, ber vi deg om å sende dem informasjon.

Prosjektet 3R-KART 
Norecopas prosjekt for å kartlegge anvendelsen av de 3 R-ene i fiskeforskning fortsetter i den aktive andrefasen, hvor veterinær Torill Malmstrøm besøker utvalgte forskningsenheter for å se på utfordringene knyttet til anvendelse av de 3 R-ene på nært hold. Vi regner med at Torill er ferdig med sine besøk i løpet av februar. Deretter skrives det en rapport, som oppsummerer funnene på generelt grunnlag, og disse vil sammenlignes med besvarelsene fra de innsendte spørreskjemaene som utgjorde fase 1 av prosjektet. Vi minner om at det er umulig for noen å koble besvarelsene til en bestemt forskningsinstitusjon. Det er fortsatt stor interesse for prosjektet, som mange mener vil gi et godt grunnlag for å øke anvendelsen av de 3 R-ene både lokalt og nasjonalt.

Norecopas 3R-pris for 2012 
Norecopa skal for tredje gang dele ut sin årlige pris for forsknings- og utviklingsarbeid innenfor de 3 R-ene. Prisen er som vanlig på kr 30 000 pluss et diplom. Vi ber om at alle som kjenner prosjekter som fortjener en slik pris, melder fra til sekretæren så fort som mulig. Det er lov å nominere egne prosjekter. Fremgangsmåten er beskrevet på Norecopas nettsider. Prisen deles ut under Norecopas årsmøte, som i år blir tirsdag 13. juni i Fellesauditoriet på Adamstua i Oslo. Vi håper forøvrig at mange vil holde av den datoen og finne veien til årsmøtet, hvor vi som vanlig vil ha et faglig program i forkant av årsmøtet. Programmet kommer vi tilbake til.

Norecopa har fått støtte til NORINA-databasen
Som fortalt i nyhetsbrev nr. 2-2011 inngikk Norecopa en samarbeidsavtale med NVH i fjor, som gjorde at Norecopa overtok driftsansvaret for nettsidene http://oslovet.nvh.no, som nå heterhttp://oslovet.norecopa.no. Nettsidene inneholder bl.a. NORINA-databasen, utviklet av Karina Smith, som består av informasjon om nesten 4 000 produkter som kan brukes som alternativer eller supplementer til dyr i undervisning og opplæring, på alle trinn fra grunnskolen til universitet. Mot slutten av 2011 hadde Norecopa samtaler med Nordisk Samfunn mot Smertevoldende Dyreforsøk, som endte med at organisasjonen skrev en samarbeidsavtale med Norecopa som sikrer at Karina Smith lønnes i halv stilling i minst 3 år for å fortsette videreutviklingen av NORINA. Vi takker Nordisk Samfunn hjertelig for denne generøse støtten til dette prosjektet! Organisasjonen har i en årrekke støttet både NORINA-prosjektet og multimediarommet som ble etablert på NVH.

Nordisk forskningspris for alternativer
Tre dyrevernorganisasjoner, fra henholdsvis Danmark, Finland og Sverige, har siden 1999 gått sammen og delt ut en nordisk pris på ca. kr. 60 000 til en gruppe som arbeider med alternativer til dyreforsøk. Årets pris deles ut i Stockholm og nominasjonsfristen er 31. mars. Prisen pleier å deles ut til en gruppe fra landet hvor prisutdelingen foregår, men en gruppe fra Norge har en gang vunnet prisen (NORINA-databasen i 2003). Det kan dermed anbefales både å nominere en norsk gruppe, og eventuelle nordisk prosjekter som norske forskere deltar i.

Nytt nyhetsbrev fra NC3Rs, Storbritannia
National Centre for the 3Rs har nylig gitt ut en ny utgave av sitt nyhetsbrev. For de som ikke allerede abonnerer på disse elektroniske brevene, vil vi anbefale et besøk til deres nettsider, som ineholder svært mye informasjon om 3R-ressurser.

Styremøte i Norecopa
Norecopa avviklet sitt 13. styremøte den 17. januar. Referatet fra møtet kan leses her

Strategimøte om alternativer til dyr i toksisitetstesting
Den europeiske avdelingen av Center for Alternatives to Animal Testing (CAAT-EU) arrangerer  

Joint Convention on the Scientific Roadmap for the Future of Animal-Free Systemic Toxicity Testing i Brussel i perioden 20.-21. mars. De som deltok på Norecopas årsmøte i fjor vil huske professor Thomas Hartung fra denne organisasjonen. Dette møtet i Brussel er et viktig forum som vil påvirke veien videre for toksisitetstesting i Europa, og vil samtidig få innspill fra miljøet i USA, hvor CAAT opprinnelig ble stiftet.  

 

Europaportalen om forsøksdyrdirektivet
Regjeringen har laget en nyttig nettside under 'Europaportalen' sin, som beskriver prosessen med det nye EU-direktivet.

Ny dyrevelferdsstrategi for EU 
EU lanserer en ny strategi for dyrevelferd for perioden 2012-2015. Behovet er basert på betydningen av dyr for det europeiske markedet og i folks daglige liv. I strategiplanen verdsettes bruken av forsøksdyr i Europa til 930 millioner euro årlig. I strategien står det: 
'While the bulk of EU research funding for animal welfare is spent on the alternative methods to animal experiments, findings are not properly disseminated and research activities in the Member States are not sufficiently well coordinated.'

Fra mediene:  Møtekalender:

Joint Convention on the Scientific Roadmap for the Future of Animal-Free Systemic Toxicity Testing, Brussel, 20.-21. mars 2012
Scand-LAS symposium, Trondheim, 26.-29. april 2012
UFAWs Animal Welfare Conference, York, 21. juni 2012
Harmonisation of the Care and Use of Farm Animals in Research, Gardermoen, 26.-28. september 2012
BCLAS-ECLAM-ESLAV møte, Liège, 15.-16. oktober 2012
FELASA-SECAL symposium, Barcelona, 9.-13. juni 2013
9th World Congress on Alternatives and Animal Use, Praha, 24.-28. august 2014
 

Kjenner du noen som kunne ha interesse av dette nyhetsbrevet?

Send gjerne denne emailen videre!

Det er enkelt å abonnere, ved å bruke linken på 
nettsiden til nyhetsbrevene
 

TIPS – send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG
 – til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT – for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMÅL – eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene. Vi minner om at man kan søke samtidig i alle nettsidene som ligger på norecopa.no ved å bruke søkefeltet i høyremargen.

Ansvarlig utgiver: Norecopa 
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo 
Tlf: 41 22 09 49 
Fax: 23 21 64 85 
www.norecopa.no 
E-mail: post@norecopa.no 
Org.nr. 992 199 199
Bankkonto: 7694.05.12030

 

This page was updated on 04 March 2021

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa